Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia rewalidacyjno -kompensacyjne
strony: [ 1 ]
wega14-09-2005 23:08:18   [#01]

Proszę mi powiedzieć, jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - kompensacyjnych dla ucznia, który nie ma upośledzenia ale poradnia wydała opinię, że takie mu są potrzebne.Chodzi o szkołę podstawową ogólnodostepną.Pozdrowienia

miro15-09-2005 08:58:00   [#02]
U mnie zajęcia te prowadzi pedagog oraz nauczyciele, którzy nie mają przygotowania do tego typu zajęć, ale muszę przecież realizować wytyczne z pordni.
Władysław Ścianek15-09-2005 09:10:32   [#03]
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w treści rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej...... .  Tam minister zezwala na prowadzenie tego typu pomocy pedagogicznej " nauczycielowi właściwych zajęć edukacyjnych". Tak naprawdę, to zależy od tego, co w opinii zaleciła poradnia. Jeżeli np. pomoc logopedyczną, to winien te zajęcia prowadzić logopeda, gdy korekcję wad postawy, to także specjalista. Natomiast, jeżeli dyrektor wraz z nauczycielem uznają, że mają to być zajęcia wspomagające rozwój dziecka / kompensacyjne, usprawniające /  -  może je prowadzić dotychczasowy nauczyciel danej edukacji przedmiotowej.   Serdecznie pozdrawiam !!!
Grażyna15-09-2005 20:40:18   [#04]
korekcją i kompensacją zajmuje się terapeuta, a każdy nauczyciel może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze( jest zasadnicza róznica między kompensacją, korygowaniem, a wyrównywaniem, wyrównywanie odnosi się najczęściej do braków edukacyjnych - nadrabianie materiału, dodatkowe wyjasnianie itp.; aby coś korygować i kompensować trzeba mieć sporą wiedzę i duży warsztat pracy, bo chodzi tu o korygowanie i kompensowanie zaburzen w rozwoju: percepsji wzrokowej, słuchowej itd.), logopeda - logopedyczne itd. Organy prowadzące przydzielają czasmi dodatkowe godziny na te zajęcia, ale nie na podstawie opinii, ale orzeczenia (bo to je zobowiązuje), opinię można, ale nie trzeba brać pod uwagę.
wega15-09-2005 22:38:15   [#05]

Wielkie dzięki.Do tej pory nie przydzielałam godzin rewalidacyjno - kompensacyjnych, jedynie zajęcia wyrównawcze, czasem indywidualne. Dysponuję tylko pedagogiem i nauczycielami z uprawnieniami oligoreno. Teraz jedna z nauczycielek podejmuje surdopedagikę , ponieważ mam dziecko z niedosłuchem.Na razie jednak póki nie ukończy kursu ma z dzieckiem tylko 2 godz. zajęć wyrównawczych indywidualnych.Pozdrowienia.

gosienka16-09-2005 00:11:13   [#06]
A co to są zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjne??? Owszem są korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze, ale o tym co pisze wega w życiu nie słyszałam
pag cz16-09-2005 09:05:04   [#07]
Właśnie. Z jakiej to bajki? Podpowiedz. Chętnie przeczytam.
Władysław Ścianek16-09-2005 15:17:12   [#08]

W obronie wegi

W języku czynnym spotykamy / chociaż rzadko / kompozycję słów i wyrazów  "zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjne". Tak pod względem językowym, jak i strukturalnym, znaczeniowym jest to poprawne. Co oznacza?
Rewalidować  -  to przywracać siłę, moc i zdrowie.
Kompensacja -  to skierowanie aktywności na to, czego w danym momencie nie
                      możemy osiągnąć, ale przy pomocy innych może nam się to udać.
Gratuluję dociekliwości gosieńce i pag cz. Wega wzbudziła w nas aktywność czyli dokonała w nas "kompensacji". Serdecznie pozdrawiam !
gosienka19-09-2005 21:33:41   [#09]

W języku potocznym logika może być , ale jak dopasować do tego kwalifikacje -:)))))). Żartuję oczywiście : terapia pedagogiczna, można by wziąć też pod uwagę oligo. Tylko wega stworzyła zajęcia, które oprócz potocznego języka nigdzie nie występują. Powiedziałabym wręcz, iż w ogóle jest lekie zamieszanie z nazewnictwem . W ramówce dla dzieci upośl są zajęcia nazwane rewalidacja indywidualna / oprócz literatury metodycznej nigdzie indziej to sformułowanie nie występuje/ W rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej są zajęcia np. korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, socjoterapeutyczne. No więc co jest w tej rewalidacji indywidualnej .......???? Misz masz , hulaj dusza -:)))) / No a rewalidacyjno - wychowawcze dotyczą zupełnie czego innego i jest to akurat czytelne więc o tym nie piszę /

Pozdrowionka Władku

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]