Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pomóżcie-biblioteka gminna w szkole
strony: [ 1 ]
Gośka3904-07-2005 19:30:02   [#01]
Nasz Wójt wymyślił, iż od stycznia w każdej szkole nie będzie szkolnych bibliotek tylko gminne. Panie z biblioteki nie będą pracownikami szkoły, tylko będą podlegać Pani Dyrektor biblioteki gminnej, która znajduje się w miejscowości w której nie ma szkoły. Biblioteka formalnie będzie w szkole, ale formalnie ma być gminna. Co Wy na to? Pomórzcie bo głupieje!!!
DYREK04-07-2005 21:08:58   [#02]
Spotkałem biblioteki: szkolna + gminna. Czy można całkowicie zlikwidować szkolne (statut szkoły, UoSO )?  Warto zapytać w KO. Bibliotekarki z KN przejdą pod Kodeks Pracy. Jak zwolnić nauczyciela biblioteki w trakcie roku szkolnego ? Co na to ZZ ?
rzewa04-07-2005 21:19:53   [#03]

hmm... to jakby trochę nie tak...

UoSO
Art. 67. ust. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 
Nie jest tu napisane, że szkoła musi bibliotekę mieć, ale: w ramowym statucie np. sp czytamy:

§ 8. ust. 1. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

ust. 2. Statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

Zatem musi to być biblioteka szkolna. Może być na mocy porozumienia (nie wiem co o tym prawo dot. bibliotek publicznych?) połączona z biblioteką gminną, ale to dotyczy pomieszczenia i udostępniania nawzajem księgozbioru. Lecz księgozbiory są odrębne są różni bibliotekarze - może to być ta sama osoba fizycznie lecz pracujaca na dwóch umowach o pracę: w szkole i w gminnej bibliotece (miałam tak przez 1 rok szkolny)

Gaba04-07-2005 21:24:42   [#04]
Asia, ma chyba takie cudo.
Adaa04-07-2005 21:54:51   [#05]

z tego co wiem

łaczenie bibliotek szkolnych z publicznymi jest niezgodne z prawem........współpraca owych bibliotek nie dotyczy "wspólnego" majątku ale wspólnych przedśięwzięć

skoro wojt wymyslil likwidacje bibliotek szkolnych to musi się liczyc z naruszeniem UosO, rozporzadzenia w sprawie ramowych statutów...

jak połączy dodatkowo narusza postanowienia ustawy o bibliotekach..tam zapis mówi :art. 13  ust. 7 :
   "7. Biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi."

tyle wiem..ale moze wiedza juz nieaktualna;-)

Martuś04-07-2005 22:35:26   [#06]
U nas takiego łączenia dokonano już kilka lat temu. Wszędzie tam gdzie na wsi był Punkt filialny biblioteki publicznej  księgozbiór włączono do szkół. Powstałe po połączeniu biblioteki są obsługiwane nie przez nauczycieli tych szkół, tylko przez osoby zatrudnione tak jak w bibliotece publicznej / zarówno w kwestii podległości jak i finansowania/.  W naszej gminie sprawa oparła się aż o NSA. Orzeczenie było na korzyść OP i dlatego do dziś jest jak wyżej napisałam. Z tego co pamiętam, /bo mnie to bezpośrednio nie dotyczyło tzn. my mamy szkolną bibliotekę, bo nie było we wsi punktu filialnego/ to OP był bystry i zadbał o to by szkoły w których połączenia dokonano  zmienili zapisy o bibliotekach w swoich statutach zanim sprawa trafiła do NSA.
Gośka3905-07-2005 00:25:53   [#07]
Dzięki za pomoc. Wójt dzisiaj przedstawił swój projekt. Temat dał Radcy Prawnemu do realizacji. Chce to wprowadzić od stycznia 2006 i przedstawić nauczycielom zatrudnionym aktualnie nową propozycje zatrudnienia.
Alicja B05-07-2005 11:48:43   [#08]

Wójt to nie wyrocznia

Od 31 grudnia 2001 r. biblioteki szkolne nie mogą być łączone z publicznymi. Taki zapis wprowadzono zmianą do ustawy o bibliotekach z 1997 r. (Dz. U. nr 85, poz. 539) dodając do art. 13 tejże ust. 7 mówiący, że biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi (Dz. U. z 2001 r. nr 129, poz. 1440).

Zatem pomysł, który "rozbłysł" w głowie wójta jest sprzeczny z prawem i Wy wójta się nie bójta, tylko walczcie o swoje.

Pozdrawiam.

Adaa05-07-2005 12:26:00   [#09]

a jakby co...

to Wójt niech czyta

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/bierczynski.php

Gośka3905-07-2005 12:39:46   [#10]
Dziękuję bardzo za pomoc, cieszę się, że na Was zawsze można liczyć.
gajga05-07-2005 17:25:59   [#11]
Co to znaczy, że biblioteki szkolne nie mogą byc łączone z publicznymi? Ten sam lokal, ten sam prowadzący, inne godziny pracy biblioteki szkolnej, inne publicznej, ja kupuję książki dla szkolnej biblioteki, gmina dla publicznej, ale leżą sobie one na tych samych półkach - to jest łączenie? Nie można, ale jest. Żeby było ciekawiej biblioteki te prowadzi nauczyciel bez kwalifikacji, ale za ro radny.
Jersz05-07-2005 17:28:23   [#12]
A no jeśli radny ( a może jeszcze znajomy "królika" z Gminy) to jak można mówić o braku kwalifikacji? ;-)
Gośka3907-07-2005 00:36:46   [#13]
a u kogo z Was działają takie biblioteki, jeżeli można proszę o podanie miejscowości, na piv galm@wp.pl

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]