powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw


2 sierpnia 2006 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Stowarzyszeni podjęli konsultację:

Tekst projektu

Porównanie nowej i dotychczasowej wersji ustawy oświatowej.

dyskusja na forum OSKKO

Zajęto stanowisko w następujących kwestiach:

Stanowisko OSKKO (PDF)