powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Dn. 10.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
 
Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO