Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO ws. szczegółowych kwalifikacji n-li
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar10-02-2011 22:56:21   [#01]

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

http://oskko.edu.pl/oskko/szczegolowe_kwalifikacje_nauczycieli/


Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia


Leszek11-02-2011 08:37:53   [#02]

rozporz. w spr. kwalifikacji nauczycieli z naniesionym projektem zmian w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek11-02-2011 10:26:13   [#03]

I zasadnicze pytanie dla konsultacji:

czy w OSKKO oraz na forum funkcjonują nauczyciele zatrudnieni w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej?

pozdrawiam

Marek Pleśniar11-02-2011 12:23:31   [#04]

Ambasada RP w Sztokholmie

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze

Polska Szkoła Forum w Madrycie

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, Grecja

mamy takich OSKKOwiczów
Leszek11-02-2011 14:22:28   [#05]

Zatem szczególnie wskazani przez Marka (choć zamykam drogi chętnym) ściagnijcie mój materiał z wymiany plików

i wypowiedzcie się


pozdrawiam

Leszek15-02-2011 19:16:14   [#06]

 

 Krótkie podsumowanie proponowanych zmian:

Projekt określa wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli pracujących w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowane regulacje dotyczą: nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz nauczycieli wiedzy o Polsce.

Projekt rozporządzenia wprowadza dwie zasadnicze zmiany:

1) poszerza możliwości zatrudnienia w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania początkowego, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce oraz

2) nakłada na osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych oraz do nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce obowiązek ukończenia kursu kwalifikacyjnego mającego na celu przygotowanie do nauczania zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – wyliczono 683 nauczycieli – koszt 625 670 zł.

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące nauczycieli zatrudnionych w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych będą obowiązywały począwszy od 1 września 2014 r.

Z uwagi na brak innych głosów myślę, ze czas zamknąć konsultację. Nie ma potrzeby wysyłania stanowiska do MEN.


pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]