Konsultacja OSKKO

Projekt z 28 grudnia 2006 r.-w wersji skierowanej do uzgodnień zewnętrznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia........................................2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozpoczynamy konsultowanie dokumentu w celu przedstawienia uwag Stowarzyszonych jego autorom

 

Zamieszczamy:

tekst projektu z uzasadnieniem

    (tekst) (uzasadnienie)

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

 

Stanowisko OSKKO

    (WWW) (PDF)