powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Dn. 10.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
 
Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia i uzasadnienia

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO