Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

 

23 września 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS-5-DD-0141/1/ 03

Warszawa, 10 września 2003 r.

Według rozdzielnika

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

W/Z Ministra

Sekretarz Stanu

Franciszek Potulski

Otrzymują:

1. Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki" /ul. Smolna 40, 00-920 Warszawa/

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego /ul. Smulikowskiego 6/8, 00-950 Warszawa/

3. Sekcja Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" /ul. Wały Piastowskie 24, 80-955 Gdańsk/

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80" Komisja Krajowa /ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice/

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" /ul. Chałubińskiego 6 a, 50-368 Wrocław/

6. Zarządu Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce /ul. Jana Pawła II l, 36-600 Lesko/

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata" /ul. Aleje Szwajcarii 5, 38-500 Sanok/

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność" /ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin/

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych /ul. Modra 11, 71-220 Szczecin/

10. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa" /ul. Tarchomińska 4, 03-746 Warszawa/

11. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80" /ul. Partyzantów 10, 70-222 Szczecin/

12. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski /skw. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,01-015 Warszawa/

13. Społeczne Towarzystwo Oświatowe /ul. Podwale 5, 00 - 252 Warszawa/

14. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej /ul. Bednarska 24, 00-310 Warszawa/

15. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego /ul. Podwale 17, 00 - 252 Warszawa/

16. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Pałac Kultury i Nauki /PL Defilad l, 00-110 Warszawa/

17. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych /ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa/

18. Konfederacja Pracodawców Polskich /ul. Kościelna 12, 02-218 Warszawa/

19. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem /ul. Oleandrów 4/10, 00 - 629 Warszawa/

20. Business Centre Ciub - Związek Pracodawców /Plac Żelaznej Bramy 2, 00-136 Warszawa/

21. Związek Rzemiosła Polskiego /ul. Miodowa 14, 00 - 246 Warszawa/

22.Krajowe Porozumienie Rodziców i rad Rodziców /ul. Sikorskiego 24/32, 40-282 Katowice/

23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Królowej Jadwigi 2/12, 10-132 Olsztyn/

 

 

tekst projektu

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO - w przygotowaniu