powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Perspektywa uczenia się przez całe życie - dokument strategiczny opracowany przez
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji,
działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.


Dn. 16.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść dokumentu

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO