powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji
środków towarzyszących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”


Dn. r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO