23 lipca 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty
oraz zasad tworzenia ich delegatur.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO