3 kwietnia 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia
oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych
i jednostkach pomocy społecznej.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO

  

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 23.04.2017.

Pobierz stanowisko OSKKO