30 maja 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

  

Stanowisko OSKKO ws. projektu ustawy zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 20.06.2017.

Pobierz stanowisko OSKKO