Konsultacja OSKKO

Projekt z dnia 06.12.2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia........................................2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozpoczynamy konsultowanie dokumentu w celu przedstawienia uwag Stowarzyszonych jego autorom

 

Zamieszczamy:

tekst projektu z uzasadnieniem

    (tekst) (uzasadnienie)

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

 

Stanowisko OSKKO

    (WWW) (PDF)