2 czerwca 2021 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego


OSKKO zostało poproszone przez MEiN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Prosimy o przedstawianie uwag dotyczących projektu rozporządzenia w
wątku konsultacyjnym na Forum OSKKO
.