12 stycznia 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższych
projektów rozporządzeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji
 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 1.02.2018.

Pobierz stanowisko OSKKO