Zarządzanie jakością pracy w szkole - program diagnoz dla szkół i samorządów na różnych poziomach edukacyjnych.
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w poprawieniu efektów kształcenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Teresa Burska-Leśniak oraz Marek Legutko z Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej przedstawili na spotkaniu problematykę monitorowania podstawy programowej i sporządzenia ewaluacji  – tegorocznych wyzwań dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W odpowiedzi na nowe wymogi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodek oferuje serwis ant.wsip.pl, umożliwiający sprawne diagnozowanie i analizowanie osiągnięć uczniów oraz monitorowanie nowej podstawy programowej. Proces diagnostyczny porównany został przez referentów do diagnozy przygotowywanej dla chorego przez lekarza, która zawsze jest początkiem procesu leczenia. Analogicznie – stwierdzili prowadzący – diagnostyka edukacyjna pomaga uczyć efektywniej i wspiera nauczyciela, pełniąc funkcję poznawczą, wyjaśniającą i optymalizującą. Serwis opracowany przez ODE to kompleksowy system dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, dzięki któremu można przygotować plan ewaluacji i przeprowadzić ją dzięki różnorodnym metodom analizy z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników dla szkoły, gminy i kraju.  Kilkakrotnie podkreślono, iż diagnoza musi być przeprowadzona przynajmniej dwa razy, aby uzyskać wyniki, które można porównywać, a po diagnozie naprawczej w oparciu o podstawę programową przygotować stosowny program naprawczy.

Firma działa na rynku już 3 lata. Obecnie z serwisu korzysta 8 tys. nauczycieli, a serwer posiada odpowiedzi z 2 mln kart odpowiedzi, co może – jak zapewniali jej przedstawiciele –  być podstawą zaufania dla ODE w dziedzinie, w której są ekspertami.  

Druga część spotkania poświęcona została nowym technologiom w nauczaniu i uczeniu się, a poprowadził ją Witold Kołodziejczyk, który odniósł się do książki Dona Tapscotta „Cyfrowa dorosłość”. Według jej autora zmiany w zachowaniu obecnej młodzieży obejmują osiem cech pokoleniowych, które należy wykorzystać jako prawdziwy potencjał. Są to m.in.: mobilność, kastomizacja (dopasowywanie do własnych możliwości), baczna obserwacja, nastawienie na wiarygodność, szybkość, innowacyjność, zainteresowanie rozrywką. Narzędziem dla nowego podejścia szkoły do uczniów powinien być C-learning oraz multibooki, które w swojej ofercie posiada platforma WSiPnet. Nowoczesne technologie stają się bowiem jedynym środkiem dotarcia do młodego człowieka, wprowadzają dyscyplinę poprzez regularną kontrolę rozwiązywanych przez uczniów zadań i pomagają zaoszczędzić czas marnowany do tej pory na żmudnym sprawdzaniu zadań.