Praktyczne wykorzystanie opracowanej informacji do kreowania lokalnej polityki oświatowej.
Dorota Jastrzębska, Koordynator projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym.”
Ewa Halska, konsultant prawa oświatowego.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, którego celem jest wzmocnienie strategii roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty. Przedstawiono także propozycję szkoleń dla przedstawicieli JST. Wśród nich znajdują się zarówno szkolenia seminaryjne, jak i warsztatowe. W odpowiedzi na potrzeby samorządowców przygotowano także programy pilotażowe oraz zaproszono do dyskusji, aby stworzyć możliwie najlepszą ofertę.

W dalszej części konferencji Ewa Halska podjęła temat wskaźników oświatowych. Ich celem wg prelegentki jest zwiększenie jawności i przejrzystości życia społecznego. Jako źródła uzyskiwania danych wymieniła: SIO, Bank Danych Lokalnych GUS, Rb-28 oraz System Analiz Samorządowych. Omówiła także trudności w obliczaniu wskaźników, ich kwalifikację oraz cechy jakie powinny posiadać. Następnie przedstawiła przykład wykorzystania wskaźników do budowy strategii rozwoju oświaty prezentując interpretację wybranych wskaźników. W opinii Ewy Halskiej samorządy chciałyby zmieniać oświatę, jednak wyraźnie brakuje im wskaźników. Na koniec odniosła się do obowiązku i szansy jakimi jest informacja o stanie oświaty. Na jej podstawie można prowadzić zaplanowane działania strategiczne i zakończyć funkcjonowanie na zasadzie „gaszenia pożaru”.