Warsztaty Plagiat.pl

Firma Plagiat.pl stworzyła największy w Polsce Internetowy System Antyplagiatowy. Podczas spotkania przedstawiono szeroko problem ściągania w polskich szkołach oraz zaprezentowano najnowszy produkt firmy – system antyściąga.pl.

Prowadzący spotkanie pokazał z jaką łatwością da się obecnie znaleźć wypracowanie na dowolny temat z każdego przedmiotu szkolnego w Internecie. Przedstawił konkretne ogłoszenia i wyniki wyszukiwania. Przytoczył też badania, które podkreślały powszechność i niekaralność ściągania w szkołach i na uczelniach – np. 66% uczniów uważa je za przejaw sprytu i zaradności.

Następnie prowadzący poświęcił nieco uwagi sposobom przeciwdziałania i zmniejszania skali ściągania. Była mowa m. in. o potrzebie wykorzystania Internetu do nauczania w jak najszerszym zakresie. Nauczyciele zostali zachęceni do otwartych rozmów z uczniami na temat ściągania i w ogóle korzystania z Internetu, do prezentowania plusów i minusów, szans i zagrożeń, jakie niesie.

Został również przedstawiony sam system antyściąga.pl. Jego formuła polega na tym, że uczniowie przesyłają swoje wypracowania, prace domowe itp. do nauczyciela przez stronę internetową. System po załadowaniu pliku tekstowego dokonuje analizy podobieństwa korzystając z dostępnych w sieci wypracowań oraz z bazy danych zapisanych wcześniej prac uczniów z danej szkoły. Następnie wyniki są przesyłane w formie raportu do odpowiedniego nauczyciela, który ma możliwość zobaczenia, które fragmentu są skopiowane i skąd. Oczywiście do niego należy ocena i ostateczny osąd pracy, ponieważ program podkreśla np. cytaty.

Obecnie z firmą współpracują już 132 uczelnie z całej Polski.