Nowa podstawa programowa a kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Andrzej Jasiński. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Temat przedstawił Andrzej Jasiński, który od ponad roku zajmuje się wdrażaniem nowej podstawy programowej. Polecił stronę internetową ORE, na której znaleźć można panel poświęcony szkoleniom, projekty systemowe, poradniki o tym, jak pisać programy nauczania oraz jak dopuszczać je do użytku.

Prelegent skoncentrował się na wyzwaniach postawionych przed dyrektorami i nauczycielami wskutek wprowadzenia zmian w programie nauczania. Zmiany te dotyczą II, a w szczególności IV etapu edukacji, w którym pojawia się duża specjalizacja już po pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Podkreślił, że zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi organizacji szkoły, jest fundamentem wszelkich działań. Omówiony został kalendarz wdrażania nowej podstawy programowej, z którego wynika, iż w niektórych latach będą obowiązywały dwie podstawy programowe, co stanowi dodatkowe wyzwanie.

Przedstawiciel ORE odniósł się także do obowiązku nauczyciela, jakim jest napisanie programu nauczania. Do tej pory często stanowiło to tylko formalność. Ważne jest, aby owy program był użyteczny i wdrażany oraz modyfikowany na bieżąco, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami grupy docelowej. Namawiał także uczestników spotkania do starania się o rzetelne recenzowanie i poprawę jakości programów.

Omówione zostały ponadto wykresy prezentujące metody pracy nauczycieli różnych przedmiotów na podstawie badań przeprowadzonych w I klasach gimnazjum. I tak: na języku polskim 52,34% szkół deklaruje prowadzenie dyskusji na każdej lekcji, natomiast 1,72% nigdy tej formy zajęć nie stosuje. Niemal 20% szkół nigdy nie organizuje zajęć w terenie w ramach zajęć z geografii. 23,13% badanych na lekcji muzyki nigdy nie używa instrumentów. Potrzeba poznania i wprowadzania nowych metod nauczania przez pedagogów wydaje się być nagląca. Jako pozostałe wyzwania Andrzej Jasiński wymienił: dobór podręcznika, obecność rodzica w szkole czy wykorzystywanie technologii.