Prezentacja Muzeum Narodowego w Krakowie.
Dorota Jędruch, sekcja edukacji MNK.

Dorota Jędruch z sekcji edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie przedstawiła ofertę edukacyjną Muzeum i naświetliła możliwości współpracy między Muzeum a szkołą. Zwróciła uwagę na tendencję wzbogacania treści kształcenia przy wykorzystaniu oferty wielu placówek kulturalnych, w tym muzeów. MNK może pochwalić się ogromną kolekcją, dzięki której jest w stanie przygotować lekcje ilustrujące całe dzieje kultury polskiej dla każdego etapu edukacyjnego. Opracowało też szereg materiałów dla nauczycieli i gotowych scenariuszy zajęć do wykorzystania w klasie lub podczas wizyty w Muzeum. Ponadto w ofercie znajdują się szkolenia dla nauczycieli, które mogą stanowić doskonałą formę doskonalenia zawodowego. Dorota Jędruch zaprezentowała przykłady lekcji z wykorzystaniem malarstwa znajdującego się w zbiorach Muzeum a także opowiedziała o multimedialnej sali edukacyjnej i o akcji „118 centymetrów nad ziemią”, która ma uczynić Muzeum miejscem przyjaznym dla jego najmłodszych odbiorców.