Rola dyrektora i samorządu we wdrażaniu innowacji w szkole. Jak uczyć pokolenie Facebooka?
Agata Wilam – Uniwersytet Dzieci, Andrzej Grzybowski – Kreatywna Szkoł@, Krzysztof Wojewodzic – Narodowy Program Rozwoju E-Learningu w Szkołach, rozmowę prowadził Bartłomiej Postek.

Przedstawiciele innowacyjnych projektów technologicznych w nauczaniu, Agata Wilam, Andrzej Grzybowski i Krzysztof Wojewodzic rozmawiali o aktualnym stanie wdrażania technologicznych możliwości edukacyjnych w polskich szkołach oraz o prognozach na przyszłość w związku ze zmieniającymi się narzędziami nauczania.

Andrzej Grzybowski, animator projektu Kreatywna Szkoł@, przedstawił swoje obserwacje i doświadczenia w pracy z uczniami, którzy w Jarocinie uczą się w systemie „1 komputer – 1 uczeń”. Podkreślił, że komputer jako narzędzie edukacji ma naprawdę ogromny potencjał, ale wymaga odpowiedniego docenienia ze strony osób odpowiedzialnych za edukację dziecka. Przyzwyczajanie dzieci przez rodziców do traktowania gier komputerowych jedynie jako rozrywki, na którą przeznacza się czas tylko po odrobieniu lekcji, uczy ich podopiecznych złych nawyków. Zaznaczył również, iż należy wykorzystać różnicę w pojmowaniu zabawy i nauki przez dzieci i dorosłych, skutecznie i atrakcyjnie wdrażając treści edukacyjne do gier komputerowych. Dodał, iż komputer nie może być jedynym narzędziem wykorzystywanym w nauczaniu szkolnym, na jego użycie przewiduje ok. 10-15 minut w ciągu lekcji, w ten sposób, w jaki korzysta się już z jego twórczych możliwości w Jarocinie.

Agata Wilam, założycielka Uniwersytetu Dzieci, który w tym roku wspiera edukację ok. 8 tysięcy dzieci, zwróciła uwagę na to, że konieczne jest wdrażanie dziecka w świat nowoczesnych technologii już od wczesnego dzieciństwa, aby przygotować i uwrażliwić dziecko na odpowiedzialne w nim uczestnictwo. Dzieci muszą – według niej – poczuć się integralną częścią świata wiedzy. Według Wilam, najważniejsza w nauczaniu jest różnorodność wykorzystywanych form i narzędzi, a prognostyczne inwestowanie w infrastrukturę szkoły rozsądniejsze niż obdarzenie każdego dziecka własnym laptopem.  

Krzysztof Wojewodzic, pracujący przy Narodowym Programie Rozwoju E-Learningu w Szkołach, przypomniał o konieczności monitorowania treści gier przez dyrektorów szkół i samorząd. Zauważył pojawiającą się trudność we wprowadzaniu do nich wartościowych treści, która polega na wymaganej atrakcyjności rozwiązań, a to zawsze wiąże się z potrzebą pozyskania odpowiedniego dofinansowania. Odnotował również brak przedstawicieli samorządu na sali i wskazał na rodziców jako grupę, która może najbardziej zmienić polską szkołę. Przedstawił ponadto wymogi dla dobrze skonstruowanego elektronicznego podręcznika.

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Postek, a na koniec głos zabrali dyrektorzy szkół, którzy podzielili się własnymi doświadczeniami we wdrażaniu innowacji technologicznych w szkołach.