Metodologia badania czasu pracy nauczycieli.
Magdalena Krawczyk-Radwan, Lider Zespołu Badań Nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych. Badanie IBE, niezbędne w dyskusji o statusie nauczyciela.

Zadaniem Magdaleny Krawczyk-Radwan z Zespołu Badań Nauczycieli IBE było zapoznanie dyrektorów szkół i samorządowców z zaplanowanym badaniem organizowanym przez tę instytucję, a rozpoczynającym się już w październiku br., którego przedmiotem zainteresowania będzie czas pracy nauczycieli.

Prelegentka wystąpienie rozpoczęła od skrupulatnego odnotowania najważniejszych problemów metodologicznych, od przedstawienia różnorodnych sposobów badania czasu pracy oraz ustosunkowania się do problematycznej rozbieżności wyników badań przeprowadzonych dotąd przez BAEL, TEDS-M, TALIS, ZNP, „Solidarność’, a także Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.  Przeprowadziwszy przegląd form badania budżetów czasu ludności oraz ewidencji czasu pracy, badaczka poinformowała o technikach wybranych przez IBE – kwestionariuszach, które mają pytać o katalog wszystkich czynności nauczycieli oraz pogłębionych „wywiadach dnia następnego”, dokładnie badających budżet czasu w rozkładzie dobowym. Szczególną doniosłość przypisała drugiej z opracowanych technik, dzięki której ankieter prowadzi wywiad z wykorzystaniem komputera, ułatwiając respondentowi rekonstrukcję poprzedniego dnia. Badana próba ma objąć 834 szkoły oraz 6000 nauczycieli, przy czym docelową populację stanowią nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w szkołach dla dzieci i młodzieży z pominięciem szkół specjalnych i artystycznych.

Krawczyk-Radwan przeszła następnie do przedstawienia szczegółowych danych dotyczących projektu, który został już poprzedzony badaniem próbnym, przeprowadzonym na ponad 200 szkołach. Przetarg na badanie czasu pracy nauczycieli od 1 października 2011 roku do listopada 2012 roku wygrała firma Millward Brown SMG KRC. Będzie ją w tym samym czasie dodatkowo kontrolować inna firma. O powodzeniu przedsięwzięcia zadecyduje jednak nie tylko właściwe narzędzie, ale i sprawnie przebiegająca rekrutacja, wsparcie w jej przeprowadzeniu dyrektorów szkół i zaangażowanie nauczycieli, stąd apel przedstawicielki IBE skierowany do uczestników spotkania. Badanie ma na celu bowiem przede wszystkim służenie ich interesom, umożliwiając weryfikację krzywdzących mitów i stereotypów, podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela i uzyskanie wiedzy niezbędnej do zarządzania oświatą. Na koniec prelegentka zaprosiła do odwiedzenia strony www.eduentuzjasci.pl oraz odniosła się do ostatniej rewelacji, badania OECD, według którego polscy nauczyciele pracują średnio ok. 3 godzin dziennie. Odpowiedzi badaczki na pytania dyrektorów szkół pozwoliły rozwiać wątpliwości dotyczące m.in. partycypacji w badaniu nauczycieli nietablicowych oraz samych zaintersowanych.