Materiały są przeznaczone do swobodnego wykorzystania do celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej.


Uwaga techniczna
- część prezentacji może wymagać posiadania wersji MS PowerPoint 2007, zaś część - MS PowerPoint 1997-2003. Posiadacze starszych wersji oprogramowania mogą pobrać pakiet zgodności korygujący tę niedogodność ze strony producenta

 


 

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Zadania dyrektora i nauczycieli. Budowa programów wsparcia. 
  Joanna Jasiak, Alicja Kapcia, OSKKO.

  Prezentacja do pobrania

 • Nowy nadzór pedagogiczny – próba podsumowania. Dr Grzegorz Mazurkiewicz, UJ.

  Prezentacja do pobrania

 • Klasa jaka jest - każdy widzi?”. Prezentacja autorskiej metody obserwacji funkcjonowania uczniów w klasie, tzw. „Socjogramu projekcyjnego”. Małgorzata Cużytek, Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie.

  Prezentacja do pobrania

 • Jak twórczo pracować z przedszkolakami? Możliwości pracy zgodnie z zasadami psychopedagogiki kreatywności.
  Agnieszka Larysz – Onyszko, OTE Kangur.

  Prezentacja do pobrania

 • Psychospołeczne warunki pracy w szkole. Przemoc w relacji nauczyciel - uczeń, mobbing, fizyczne warunki pracy, wsparcie ze strony dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli, niewłaściwe zachowania uczniów na lekcji. Dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

  Prezentacja do pobrania

 • Aktualny stan wiedzy na temat kontroli zarządczej realizowanej w szkołach. Seminarium dla dyrektorów.  Ewa Halska, OSKKO.

  Prezentacja do pobrania

 • Demitologizacja kontroli zarządczej - refleksje po roku funkcjonowania kontroli zarządczej w szkołach. Ewa Halska, OSKKO.

  PDF do pobrania

 • Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych. Szkoły wszystkich szczebli (w tym szczególnie gimnazjum).
  Jacek Rudnik
  , OSKKO.

  Prezentacja do pobrania

Zobacz także:

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco aktualizowanej strony poświęconej spotkaniom zespołu MEN ds. statusu nauczyciela. Zamieszczamy tam relacje z posiedzeń zespołu oraz ciekawe materiały dot. przyszłości Karty Nauczyciela.