I dzień Konferencji (4 marca 2011) - Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki Biotechnologii UJ, bankiet w Fundacji Krakus.

   
         
II dzień Konferencji (5 marca 2011) - Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ, nocne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie.
   
         
III dzień Konferencji (6 marca 2011) - wykład Joanny Berdzik (ORE) oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Fundacji Krakus.