BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Wrzesień 2023 r.

Przed nami XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r. Bachleda Hotel Kasprowy.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Wrzesień 2023 – nowy rok szkolny czas zacząć

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

Zakończyła się XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375503

2. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375501

3. projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dziedzin zawodowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375553

4. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375554

5. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375602

6. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375651

7. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375700

8. projekt rozporządzenia MEiN w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375701

9. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

https://legislacja.gov.pl/projekt/12375807

10. projekt rozporządzenia MEiN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376050

11. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376103

Rekomendujemy :

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

https://www.oskko.edu.pl/ankieta-zmp/

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu, maju i w czerwcu 0, w lipcu 48, a w sierpniu 2023 r. 0  „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Sierpień 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali o zmianach w funkcjonowaniu oświaty wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12019 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12019#pst12019

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – azikaj – urlop-przedszkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65966&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8100 osób, które polubiły i ponad 8700 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w sierpniu 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 9.08.2023 r., od godz. 12.00 do 13.00 zawitało na forum 1320 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=584#pst584

Na stronie forum OSKKO do końca  sierpnia 2023 r. znalazło się 64.285 wątków i 978.343 wypowiedzi.

Sierpień 2023 r. przywitała na forum BG-S – Nauczyciel bez stopnia.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65961&ux=148&pst=1#pst1

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

GABA – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=102#pst102

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=88#pst88

Ania S – Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64696&ux=148&pst=42#pst42

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

III SA/Gl 575/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 8.04.2021 r. - Wyrok WSA – wyrok prawomocny:

"... rezygnację ze stanowiska nauczyciel może złożyć w każdym czasie, wybierając dla siebie najdogodniejszy moment. Jest on dysponentem swojego prawa do pracy na zajmowanym stanowisku, więc może zrezygnować z przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest zastrzeżony na korzyść organu, który nie może być taką rezygnacją zaskoczony i musi mieć zagwarantowany czas na zorganizowanie zarządzania placówką..."

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6C4387B1CB

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w sierpniu 2023   r. :

Kaja – Powyżej 1,5 etatu w jednej szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65962&ux=148&pst=18#pst18

pkarlin – Odpis na ZFŚS po 1 lipca a nauczycielskie świadczenie urlopowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65973&ux=148&pst=13#pst13

Klarysa – Pensum zajęć

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66013&ux=148&pst=13#pst13

Jaga - Język polski dla uczniów z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65998&ux=148&pst=10#pst10

ktosik - Wykształcenie n-la w szkole podstawowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66000&ux=148&pst=10#pst10

grażka – System SPORTOWE TALENTY

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66016&ux=148&pst=9#pst9

PiotrekM – proszę o propozycje dni dodatkowo wolnych w 2023/2024

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65997&ux=148&pst=9#pst9

Sylwia123 – Powtarzanie klasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66028&ux=148&pst=8#pst8

kazdun – dziennik specjalisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65987&ux=148&pst=7#pst7

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w sierpniu 2023 r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12018 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12019#pst12019

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1539 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1539#pst1539

Leszek – teksty ujednolicone – 627 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 584 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=584#pst584

juasia – Awans zawodowy – 457 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=457#pst457

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą 391 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=391#pst391

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

matyldaa – Nauczyciel początkujący 132 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=134#pst134

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=584#pst584

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12019#pst12019

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

Józefina - czy egzamin poprawkowy na wniosek ? – założony 15.06.2007 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22991&ux=148&pst=48#pst48

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1539#pst1539

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=391#pst391

Jot – dodatek motywacyjny - założony 22.06.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58841&ux=148&pst=42#pst42

RL – Rejestr Sprawców na Tle Seksualnym - założony 3.10.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59408&ux=148&pst=87#pst87

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca sierpnia 2023 r. – 1756 plików.

W sierpniu 2023 r. zamieszczono 1 plik w wymianie – tekst ujednolicony rozporządzenia.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec sierpnia 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 220 pobrań,

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 119 pobrań,

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 232 pobrania,

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 135 pobrań,

- w czerwcu 2023 r. Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-) – 452 pobrania,

- w lipcu 2023 r. Macia - Informacja załączana do umowy o pracę  – 233 pobrania.

W sierpniu 2023 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.08.2023 r.

29.08.2023

Leszek

ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-ocenianie uczniów-1-09-23.7z* (32 KB)

41

Powroty na forum - teraz pora na wrzesień i październik 2020 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

We wrześniu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 176 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Daniel1208  Powrót do szkoły 1 września ... ?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63154&ux=148&pst=266#pst266

2. adamek12 – Awans

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60582&ux=148&pst=202#pst202

3. kudlatek Arkusz Organizacyjny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62735&ux=148&pst=150#pst150

4. puma   Uzupełnienie etatu w innej szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=71#pst71

5. siluk Ewakuacja w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46956&ux=148&pst=62#pst62

6. luzaczek fundusz nagród

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18223&ux=148&pst=53#pst53

7. mychase – COVID

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63240&ux=148&pst=40#pst40

8. pretor dziennik elektroniczny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62802&ux=148&pst=35#pst35

9. KahaM – Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - rodzic nie chce

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63343&ux=148&pst=33#pst33

10. madi – wymagania edukacyjne - co to?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54628&ux=148&pst=32#pst32

W październiku 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 147 wątków, oto dwunastka najpopularniejszych:

1. Dante  Ramowe plany podpisane

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61450&ux=148&pst=95#pst95

2. annapast48 – Awans zawodowy po nowemu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61926&ux=148&pst=94#pst94

3. inela – 14 października

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43978&ux=148&pst=85#pst85

4. zdunia ekwiwalent za urlop nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16444&ux=148&pst=67#pst67

5. klagor – praca zdalna szkoły a miejsce pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63539&ux=148&pst=31#pst31

6. DICK Civid w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63525&ux=148&pst=22#pst22

7-8-9. Afraniuk Sugestie dla Nauczyciela od Dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63415&ux=148&pst=21#pst21

7-8-9. Maro77 Nauka zdalna a zwolnienie lekarskie nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63520&ux=148&pst=21#pst21

7-8-9. barborka2 Webinarium OSKKO-Microsoft: MS Teams czwartek, 16.04.2020, 12:00

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63541&ux=148&pst=21#pst21

10-11-12. Artur Obcokrajowiec w szkole podstawowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59417&ux=148&pst=20#pst20

10-11-12. sosek – przerwanie nauczania domowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62756&ux=148&pst=20#pst20

10-11-12. Magosia - Gratulacje dla Super Dyrektorek/Dyrektorów - w tym Aza!!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63546&ux=148&pst=20#pst20

Prawo:

W sierpniu 2023 r. ukazało się 289 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 127 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W sierpniu 2023 r. ukazało się 12 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 3 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1505 obwieszczenie MRiPS z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1505

2. 7 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MC z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę – weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1534

3. 10 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1586 ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – w art. 2 zmiana Karty Nauczyciela – dodano art. 92a–92h Karty Nauczyciela - weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1586

4. 17 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1633 rozporządzenie MEiN z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633

5. 18 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1643 rozporządzenie RM z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”– weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1643

6. 22 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1672 ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – zmieniająca m. in.: ustawę Karta Nauczyciela, ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe, ustawę z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – generalnie wchodzi w życie 6 września 2023 r. z wyjątkami.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1672

7. 28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1710 rozporządzenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1710

8. 28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1718 ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – zmieniająca m. in.: ustawę o sporcie, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe – w przypadku wymienionych ustaw zmienianych weszło w życie 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1718

9. 31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1750 rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024weszło w życie 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1750

10. 31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1754 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1754

11. 31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1755 rozporządzenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1755

12. 31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1759 rozporządzenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1759

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych pilnie proszę o pomoc-świadectwo pracy i art. 86 KN:

 (1) witam , proszę o pomoc przy wypełnieniu świadectwa pracy. likwidowana jest szkoła i czy wszystkim nauczycielom, którzy w tych latach pracowali)  w  punkcie  dotyczącym wykonywania pracy w szczególnym charakterze wpisywać   zatrudnienie. Może jest gdzieś wyjaśnienie, bo ja nie mogę znaleźć.

(2) ja wpisuję praca w szczególnych warunkach od  dnia 07.02.1983 do  31.12.2008 r. Dz.U. z 1983r. nr 8 poz. 43

(3)  rozumiem ,że dolna granica nieokreślona a 2008  zamknięta?

(4) dolna to 1983 r.

(5) Dziękuję.

(6) Do 1 stycznia 2009 r. wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zawarty był w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)

Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską jest uważany za wykonującego prace w szczególnym charakterze (§ 15 ww. rozporządzenia)

(7) Ja mam inny problem - nauczycielka była przeniesiona z 18 KN - z aktami - placówka, z której była przenoszona nie istnieje - teraz ma zostać wystawione świadectwo pracy - i brakuje informacji o okresach nieskładkowych (z 10 lat zatrudnienia w placówce).

(8) trzeba przesłać zapytanie do organu prowadzącego tą zlikwidowaną placówkę - będzie ta informacja w archiwum

a na przyszłość: w przypadku przenoszenia nauczyciela należy zadbać by zostały dostarczone wraz z aktami osobowymi pozostała dokumentacja pracownicza

i sprawdźcie czy nie ma innych n-li z takimi brakami - najlepiej jak najszybciej zabrać się za uzupełnianie

(9) Jeśli nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym, to rozumiem, że ten okres urlopu należy odliczyć od ogólnego okresu pracy w szczególnym charakterze?

Dla pewności- okres pracy w szczególnych warunkach ( stanowisko nauczyciel) zawiera się w dacie 07.02.1983 do  31.12.2008r?

(10) Dz.U 1983 r. nr 8 poz. 43 par. 2 ust. 1, par. 15, 19 ust. 1

(11) Nauczycielka pracowała w szkole 1993 r. 5 miesięcy, zwróciła się z prośbą o wydanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku do ZUS.  W aktach osobowych znajduje się tylko kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, oraz wymiar wynagrodzenia nie ma świadectwa pracy. Czy na postawie takich akt osobowych mogę wystawić świadectwo pracy? jeżeli tak to na jakim druku?

(12) tak, możesz a nawet powinnaś na takim samym druku jak pracownikom zwalnianym obecnie i z bieżącą datą

jeśli jakiś informacji brak to należy wpisać "brak danych" lub "nie dotyczy"

tyle

Leszek Zaleśny