BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - styczeń 2023 r.
 

PRZED NAMI – XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropolo). Szczegóły na stronie konferencji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na dziewiętnastą Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

5 grudnia 2022 r. OSKKO złożyło na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o oddalenie skierowanego do podpisu Prezydenta  projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw - jako szkodliwego, niechcianego przez rodziców i nauczycieli, napisanego bez rzetelnej konsultacji ze społeczeństwem

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ustawa-prawo-oswiatowe-2022/

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu wymienionej wyżej ustawy.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65498&ux=148&pst=26#pst26

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Styczeń 2023 – Co przyniesie rok 2023?

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

https://legislacja.gov.pl/projekt/12367551

2. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12367657

Rekomendujemy :

Karty wyboru PROFESKI

https://progra.pl/profeski-ua/

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, w marcu 17, w kwietniu 0, w maju 29, w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu 0, w październiku aż 169, w listopadzie 0, a w grudniu 44 „nowalijki”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

 


 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

Grudzień 2022 r. – OSKKO-wicze przybici problemami codzienności niezwykle rzadko odwiedzali forum, a rozmowy dotyczyły różnorodnych sytuacji w oświacie.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11886 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11887#pst11887

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – muza – likwidacja szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65578&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7777 osób, które polubiły i 8383 osoby obserwujące.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w grudniu 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 7.12.2022 r., od godz. 13.00 do 14.00 zawitało na forum 1325 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=572#pst572

Na stronie forum OSKKO do końca  grudnia 2022 r. znalazło się 63.850 wątków i 974.692 wypowiedzi.

Grudzień 2022 r. przywitał na forum Mirosław D – P.O. Dyrektora, a awans na mianowanego -

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65563&ux=148&pst=5#pst5

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

laostic – Arkusz 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64862&ux=148&pst=99#pst99

matyldaa – Nauczyciel początkujący

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=34#pst34

bb17 – mentor

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65402&ux=148&pst=28#pst28

matyldaa – Dzieci z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65550&ux=148&pst=27#pst27

Marek Pleśniar – Wracamy z oprotestowaniem Lex Cz. 2.0

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65498&ux=148&pst=26#pst26

wojciechm – należy się ekwiwalent czy nie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65509&ux=148&pst=25#pst25

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=95#pst95

Kolejny raz nie orzeczenie sądowe w zakresie oświatowym a odpowiedź na interpelację poselską  nr 36386 z 26.10.2022r. - w sprawie nauczycielskiego urlopu dla poratowania zdrowia:

Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu.

„Nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w niepełnym wymiarze zajęć, nawet jeśli zsumowane wymiary jego zatrudnienia są równe pełnemu wymiarowi. Natomiast do okresu siedmioletniej pracy w szkole wliczane są okresy zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku dłuższych nieobecności nauczyciela z ww. przyczyn, wymagany okres pracy w szkole przedłuża się o okres tych nieobecności.”

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CKLH79&view=6

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w grudniu 2022   r. :

Eland6 – waga ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65577&ux=148&pst=26#pst26

ktosik – Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65574&ux=148&pst=17#pst17

AleJ – dokształcanie nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65582&ux=148&pst=13#pst13

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w grudniu 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11887 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11887#pst11887

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1465 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1465#pst1465

Leszek – teksty ujednolicone – 623 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 572 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=572#pst572

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 367 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=367#pst367

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 223 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=223#pst223

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=572#pst572

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11887#pst11887

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

beera – Koleżankę mam w ciąży i... – założony 22.08.2009 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39007&ux=148&pst=35#pst35

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1465#pst1465

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=367#pst367

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca grudnia 2022 r. – 1747 plików.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec grudnia 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z – 187 pobrań,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. - 393 pobrania,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 202 pobrania,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 184 pobrania.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 802 pobrania,

- w lipcu 2022 r. Jacek - Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne. – 632 pobrania.

- w sierpniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z – 265 pobrań.

- we wrześniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczniów wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z – 352 pobrania.

- w październiku 2022 r. Leszek - rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. spakowane 7z – 102 pobrania.

- w listopadzie 2022 r. nie zamieszczono plików w wymianie,

- w grudniu 2022 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Powroty na forum - teraz pora na maj i czerwiec 2019 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 i pół roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 137 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar  koniec z kawiarniami - Pokój Nauczycielski wita:-)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=1261&ux=148&pst=1319#pst1319

2. Ela – Roztargnienie zwane wiosennym lub Alzhaimerem:))

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9614&ux=148&pst=100#pst100

3. Agata L Mam męża:)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4432&ux=148&pst=71#pst71

4. Danuta0102 – Potrącenia za strajk

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61542&ux=148&pst=70#pst70

5. Marek Pleśniar  Szatan a robi mi jakoś lepiej:-)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7498&ux=148&pst=66#pst66

6. Elusia EWIKAN !!!!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=1969&ux=148&pst=44#pst44

7. AndrzejW – Czas strajkowania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61371&ux=148&pst=37#pst37

8. MKJ Opowiem Państwu historię...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61600&ux=148&pst=36#pst36

9-10. wisiak stypendium socjalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9214&ux=148&pst=34#pst34

9-10. koala wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61352&ux=148&pst=34#pst34

W czerwcu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 125 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Kaja  Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60294&ux=148&pst=264#pst264

2. jurkoz – Oceny na świadectwie ukończenia SP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61645&ux=148&pst=87#pst87

3. Skimir Pozostawienie w klasie pierwszej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56776&ux=148&pst=69#pst69

4. aza – a wakacje od 19 czerwca od środy...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61661&ux=148&pst=45#pst45

5. Jot świadectwo z wyróżnieniem, oceny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61752&ux=148&pst=36#pst36

6. mychase zastępstwo jak płacić

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59918&ux=148&pst=33#pst33

7. grazabo – przeniesienie nauczyciela- powinności dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17293&ux=148&pst=26#pst26

8-9. Storrada wdż na świadectwie - nowe rozporządzenie a szablon świadectwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61767&ux=148&pst=24#pst24

8-9. mjs oceny na świadectwie kl VIII

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61718&ux=148&pst=24#pst24

10. Lucjan Nowelizacja KN awans na kontraktowego po staremu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61830&ux=148&pst=23#pst23

Prawo:

W grudniu 2022 r. ukazało się 400 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 126 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W grudniu 2022 r. ukazało się 9 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 13 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2597 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2597

2. 16 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2650 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 17 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2650

3. 19 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2666 ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2666

4. 21 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2692 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2692

5. 22 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2719 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2719

6. 27 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2767 rozporządzenie MEiN z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2767

7. 28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2806 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2806

8. 28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2811 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2811

9. 29 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2820 rozporządzenie MEiN z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2820

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Rewalidacja w oddziale przedszkolnym:

 (1) Ile powinna trwać rewalidacja w oddziale przedszkolnym?
Czy, jak w szkole, 60 minut rozbite np.2 x  po 30 minut czy 1 x 30 minut płacone jako godzina.

(2) Tak, jak w szkole, pełne 60 minut, może być rozbite na części co wydaje się być logicznym, ale łączny czas tych zajęć musi się zgadzać w okresie tygodniowym.

(3)  Dziękuję, też tak interpretowałam tymczasem pani związkowa przyszła z (ustnym) komentarzem związkowego prawnika, że 30 minut jest płacone jak godzina.

(4) Czy dla dziecka przedszkolnego  można przyznać 1h rewalidacji? Jeśli tak, to dlaczego nie ma możliwości wpisania 1 h w Sio?

(5) ilość godzin rewalidacji ustala op

może być i 1

(6) Podobnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? 3 latek- proponujemy pół godz/tydzień .

(7) w ramach pomocy?

 wg mnie powinno być 45 minut

(8) Dziękuję, czyli dla 3 latka powinnam zaplanować 45 minut, z podziałem no 20 i 25 minut? Nie mogę zaplanować 30minut/tydzień?

(9) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu trwają 45 minut - nawet dla 3-latka.

 "2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut."

W tym fragmencie dot. długości zajęć nie ma zajęć korekcyjno-komp., logopedycznych. Długość określona jest tylko dla tych ww.

 

(10) Dziękuję za pomoc. Zdążyłam poprawić.

(11) Wciąż nie mam jasności... Dziecko w oddziale przedszkolnym ma przydzielonych 30 minut rewalidacji. Czy nauczyciel ma za ten czas płaconą połowę stawki czy całą?.

(12) połowę zrealizowanej godziny

(13) Uczeń kl. I szkoły podstawowej otrzymał   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją. Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych?

(14) Logopeda lub neurologopeda

(15) Nie zgodzę się z #14 - owszem. Logopeda wskazany, ale trzeba dobrać takiego specjalistę, aby był w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia, w tym cele terapeutyczne. Bywa tak, że nie zawsze logopeda może zrealizować wskazane cele. Zdarza się tak, że część rewalidacji (np. godzinę z dwóch) można "dać" terapeucie pedagogicznemu lub innemu specjaliście.

Przeczytaj orzeczenie i zastanów się, którzy specjaliście będą w stanie zrealizować zalecenia orzeczenia.

(16) Tu nie ma się co zgadzać czy nie zgadzać. Afazja to afazja - nie ma opcji żeby w orzeczeniu było napisane coś innego niż logopeda

(17) W nawiązaniu do #13:

Zorganizowanie zajęć rewalidacji indywidualnej, ukierunkowanej na: -ćwiczenia usprawniające sferę ruchową realizowane według wskazań lekarza, stymulowanie rozwoju koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności manualnej, stymulacje czucia głębokiego w celu lepszego czucia i lepszej kontroli motorycznej, praca nad naprzemiennością pracy mięśni statycznych i dynamicznych , np. szybka aktywność i jej nagłe wyhamowanie, wspomaganie rozwoju poznawczego.

(18) niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja

czasem bywa tak, że dziecko wcale nie ma afazji, tylko niepełnosprawność ruchową

#14  dobrze radzi.

(19) # 17 -  w tym przypadku odpowiedni będzie terapeuta pedagogiczny, a jeszcze lepiej jakby miał np. uprawnienia do SI i korzystał z dobrodziejstwa integracji sensorycznej. :-) 

Z tymi zaleceniami, logopeda nie bardzo.

(20) Dziękuję bardzo.

(21) Musze faktycznie zrobić "hau, hau"... Z tymi zaleceniami zgodzę się # 17, że logopeda średnio. Jakoś uczepiłem się tej afazji jako takiej, samej w sobie....

(22) jeśli chodzi o samą afazję, to jak najbardziej logopeda. Ale często z zaleceń wynikają też inne cele i w wielu przypadkach tak mam w szkole, że np. 1 godzinę ma logopeda, a 2 inny specjalista realizujący pozostałe cele. Często afazja jest połączona z innymi deficytami, np. rozwojem motoryki małej, kształtowaniem pamięci, postaw społecznych itp. W załącznikach do arkusza przy niepełnosprawności zawsze wypisuję główne cele z orzeczenia i nigdy KO nie miało uwag do kwalifikacji przydzielonego specjalisty. Najważniejsze, to realizowanie zaleceń. :)

Pozdrowienia. :)

Leszek Zaleśny