BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Październik 2023 r.

XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r. Bachleda Hotel Kasprowy.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Październik 2023 – czy święcimy?

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

Zakończyła się XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376258

2. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376801

Rekomendujemy :

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

https://www.oskko.edu.pl/ankieta-zmp/

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66075&ux=148&pst=1#pst1

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu, maju i w czerwcu 0, w lipcu 48, w sierpniu 2023 r. 0, a we także wrześniu 2023 r. 0  „nowalijek”, pewnie przybędzie po Kongresie OSKKO.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Wrzesień 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali o laptopach dla uczniów i bonach dla nauczycieli oraz problemach na początku roku szkolnego 2023/2024.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12027 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12027#pst12027

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – aleksandra2008 – staż na mianowanego wg przepisów przejściowych a zwolnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66061&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8200 osób, które polubiły i ponad 8900 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin we wrześniu 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 14.09.2023 r., od godz. 10.00 do 11.00 zawitało na forum 1329 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=585#pst585

Na stronie forum OSKKO do końca  sierpnia 2023 r. znalazły się 64.353 wątki i 978.927 wypowiedzi.

Wrzesień 2023 r. przywitała na forum Bona Fide – Nauczanie indywidualne a dodatek.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66037&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

GABA – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=112#pst112

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=105#pst105

laostic – Nowa „karciana”

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65277&ux=148&pst=75#pst75

DorotaN – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65060&ux=148&pst=45#pst45

agamali – dziennik elektroniczny - proszę o pomoc

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63793&ux=148&pst=34#pst34

mychase – nagroda jubileuszowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60542&ux=148&pst=32#pst32

agamali - dziennik elektroniczny - proszę o pomoc

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63793&ux=148&pst=31#pst31

matyldaa – Dzieci z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65550&ux=148&pst=31#pst31

Jaga – Skrócony staż do 9 miesięcy.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65810&ux=148&pst=22#pst22

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – 28.08.2023 r. RP.063/84/63/1/2023

Stanowisko RIO dotyczące obowiązku wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które faktycznie nie zostały przepracowane, z uwagi na to, że wypadały w dni ustalone, jako dodatkowe dni wolne do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W piśmie podkreślono, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa.

„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie będzie przysługiwało wtedy, gdy dana placówka nie prowadzi w danym dniu jakiejkolwiek działalności dydaktyczno-wychowawczej. Nie można nałożyć na nauczyciela obowiązku pozostawania w gotowości do wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w takich dniach, w których zgodnie z prawem nie odbywają się w szkole żadne zajęcia”. 

https://bip.gdansk.rio.gov.pl/kategorie/301-zagadnienia-pozostale/artykuly/132-zagadnienia-pozostale-wyjasnienia-przepisow?lang=PL

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2023   r. :

ktosik – wczoraj dostaliśmy laptopy dla 4 kl. co teraz....?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66054&ux=148&pst=35#pst35

matyldaa – Nauczyciel współorganizujący - dziennik zajęć

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66046&ux=148&pst=24#pst24

matpio – Przydzielenie godzin

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66038&ux=148&pst=14#pst14

Bona Fide – Nauczanie indywidualne przez nauczyciela z innej szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66051&ux=148&pst=12#pst12

gtz – Religia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66074&ux=148&pst=11#pst11

MMM – Awans zawodowy nauczyciel kontraktowy na mianowanego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66042&ux=148&pst=11#pst11

kulka – Kontrola pedagog specjalny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66095&ux=148&pst=11#pst11

asza – Dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów ukraińskich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66069&ux=148&pst=11#pst11

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2023 r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12027 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12027#pst12027

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1570 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1570#pst1570

Leszek – teksty ujednolicone – 627 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 585 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=585#pst585

juasia – Awans zawodowy – 503 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=503#pst503

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą 392 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=392#pst392

Adaa – Nowe SIO 385 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=385#pst385

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

AsiaJ – OSKKO w Polsat News/TVN24/TOKFM itd itp 241 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62663&ux=148&pst=241#pst241

matyldaa – Nauczyciel początkujący 144 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=144#pst144

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=585#pst585

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12027#pst12027

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1570#pst1570

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=392#pst392

Adaa – Nowe SIO założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=385#pst385

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca września 2023 r. – 1756 plików.

We wrześniu 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec września 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 224 pobrania,

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 124 pobrania,

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 238 pobrań,

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 142 pobrania,

- w czerwcu 2023 r. Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-) – 492 pobrania,

- w lipcu 2023 r. Macia - Informacja załączana do umowy o pracę  – 286 pobrania.

-  w sierpniu 2023 r. Leszek - ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7 – 162 pobrania.

We wrześniu 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Powroty na forum - teraz pora na listopad i grudzień 2020 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… prawie 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 98 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Benigna  Wojtek Tański

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46968&ux=148&pst=119#pst119

2. Sulik – opieka w świetlicach szkolnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63590&ux=148&pst=81#pst81

3. gona Arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63042&ux=148&pst=71#pst71

4. teka57   bon dla nauczycieli - a oto konsultacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63586&ux=148&pst=61#pst61

5. Dante 500 zł na zdalne nauczanie proj. rozp.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63609&ux=148&pst=49#pst49

6. Marek Pleśniar Pierwsza komisja dyscyplinarna wz. ze strajkiem kobiet

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63581&ux=148&pst=42#pst42

7. kaef – Żółta/czerwona strefa a maseczki w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63442&ux=148&pst=41#pst41

8. KaPiwraca nauczyciel z macierzyńskiego...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62480&ux=148&pst=32#pst32

9. azikaj – mysz pióro

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63559&ux=148&pst=27#pst27

10. DICK – Prowadzenie zajęć na kwarantannie i w izolacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63570&ux=148&pst=23#pst23

W grudniu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 78 wątków, oto dwunastka najpopularniejszych:

1. Robcio  ważne-dofinansowanie 500-rodzaj sprzętu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63648&ux=148&pst=139#pst139

2. Paweł32 – 500 zł podpisane

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63632&ux=148&pst=65#pst65

3. Lucy B – 500 plus - zakupy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63688&ux=148&pst=41#pst41

4. aza Przedszkola - łączmy się!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63543&ux=148&pst=39#pst39

5. tarek – 500+ na sprzęt - lista w SIO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63673&ux=148&pst=37#pst37

6. olaszyma podniesienie płacy minimalnej dla pracownikow niepedagogicznych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62442&ux=148&pst=35#pst35

7. iw wczasy pod gruszą w grudniu !!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57760&ux=148&pst=32#pst32

8. Afraniuk Pracownicze Plany Kapitałowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63528&ux=148&pst=31#pst31

9-10-11-12. Jacek Narodowe ferie zimowe a klasyfikacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63641&ux=148&pst=28#pst28

9-10-11-12. noe19 ankieta 99

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63685&ux=148&pst=28#pst28

9-10-11-12. koala – kwalifikacje nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62984&ux=148&pst=28#pst28

9-10-11-12. olekjurek - Konsultacje dla ósmej klasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63594&ux=148&pst=28#pst28

Prawo:

We wrześniu 2023 r. ukazało się 315 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 157 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

We wrześniu 2023 r. ukazało się (ależ wysyp w tym miesiącu) 23 przepisy w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 5 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 obwieszczenie MEiN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1798

2. 6 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1801 rozporządzenie MEiN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – weszło w życie z dniem 7 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1801

3. 8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1837 rozporządzenie MC z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1837

4. 8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1838 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1838

5. 8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1839 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1839

6. 15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1885

7. 15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1886 obwieszczenie MKiDN z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1886

8. 18 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1900 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1900

9. 18 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1905 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1905

10. 19 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1924 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1924

11. 22 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1028 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia MEN w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1028

10. 25 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1994 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1994

11. 26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2003 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2003

12. 26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2005 ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r. z wyjątkami.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2005

13. 28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2041 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2041

14. 28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2054 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – weszło w życie z dniem 29 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2054

15. 29 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1055 obwieszczenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1055

16. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2058 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2058

17. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2059 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2059

18. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2061 obwieszczenie MEiN z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2061

19. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2063 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2063

20. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2066 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2066

21. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2067 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2067

22. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2068 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2068

23. 29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2071 rozporządzenie MC z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2071

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych Język polski dla uczniów z Ukrainy:

 (1) 12:18

Uczniowie z Ukrainy na zajęcia dodatkowe z języka polskiego chodzili w mojej szkole od marca 2022 r. do czerwca 2023 r. Bardzo dobrze już sobie radzą i nie chcą być tak obciążani. Nie mam nowych uczniów z Ukrainy. Czy w związku z tym w dalszym ciągu mam planować 6 godzin języka polskiego dla dotychczasowych uczniów z Ukrainy? Czy wystarczą w razie potrzeby zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

(2) U mnie matka ucznia z Ukrainy klasa 4 nie życzy sobie 6 godzin języka polskiego, napisała pismo do dyrektora o zmniejszenie tych godzin do 2 tygodniowo. Zastanawiam się czy możemy przychylić się do jej prośby.

(3)  Przepis mówi : min. 6 godzin więc albo 6 godzin albo  pismo od rodzica, że uczeń nie będzie korzystał z takiego wsparcia.

Na logikę uczniowie z UA są na różnym etapie znajomości języka polskiego i po 1,5 roku nauki niektórzy potrzebują 1 godziny wsparcia.

W przypadku kilku uczniów  nauczyciel może   prowadzić 6 godzin dla wszystkich, a na zajęcia uczniowie będą chodzili w kratkę. Ot taka sztuczka.

(4) Mam tylko jednego ucznia.

(5) to ten jeden będzie chodził jak konik szachowy w zależności od uznania gdzie chce skoczyć :-).

(6) Planuję dwie godziny, zastanawiam się co na to KO.

(7) Czy nadal powyżej 1,5 można, gdy są godziny dla ucz z Ukrainy? Czy nadal jest ten przepis o 6? Czy musi być 6 koniecznie, czy można zmniejszyć?

(8) Możecie pomóc? Podnoszę powyższe o 1,5 etatu i jeszcze:  nie widzę paragrafu 11a1 o tym, że nadal mają mieć min. 6 godzin języka polskiego ucz z Ukrainy? Gdzie to jest? Chyba źle szukam...

(9) Dla uczniów z Ukrainy nadal będą organizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Będą one prowadzone:

·                    indywidualnie lub w grupach liczących do 15 uczniów:

·                    w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (minimum 6 godzin lekcyjnych tygodniowo).

Podstawa prawna: rozporządzenie MEiN z 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1367)

(10) Dzięki. Dziwi mnie to, że jest określone minimum 6 g...Ja widziałabym to w kompetencji szkoły, ile godzin, bo może już jest na takim etapie, że wystarczą 2 lub 3 np. Wydaje mi się, że "W wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych" jest bardzo szerokim pojęciem, bo może czytać i pisać dobrze, ale jak z rozumieniem np czytanych lektur? tekstów źródłowych? Mam tu wątpliwości.

(11) Czy musimy to przydzielać pytałem chyba w innym wątku, ale teraz tu czytam że bardziej aktualne wpisy

Leszek Zaleśny