BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - marzec 2023 r.
 

XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropolo). Szczegóły na stronie konferencji.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

UWAGA: 1%, a teraz nawet 1,5% dla potrzebujących - z podatku za 2022 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65603&ux=148&pst=5#pst5

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Marzec 2023 – czas konferencyjny.

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12369450

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12369750

3. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

https://legislacja.gov.pl/projekt/12369751

Rekomendujemy :

Nowa edycja Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty

Studia trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Zróżnicowanie form pracy pozwala wzmacniać relacje z innymi dyrektorami z całej Polski, rozwijać kompetencje liderskie oraz poznawać narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach. Wszystko po to, by uczniowie uczyli się lepiej a dyrektor i nauczyciele czuli pewnie w swojej roli.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, są realizowane we współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65649&ux=148&pst=1#pst1

https://www.oskko.edu.pl/splo/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 2023 r. także 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Luty 2023 r. – OSKKO-wicze poruszali w lutym 2023 r. bardzo szeroką paletę barw oświatowych.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11949 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11949#pst11949

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – MMM – KONTROLA RIO w sprawie postępowań na dostawę żywności w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65652&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 7800 osób, które polubiły i ponad 8300 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w lutym 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.02.2023 r., od godz. 10.00 do 11.00 zawitało na forum 1325 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=574#pst574

Na stronie forum OSKKO do końca  lutego 2023 r. znalazło się 63.969 wątków i 975.816 wypowiedzi.

Luty 2023 r. przywitał na forum Jacek – Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65655&ux=148&pst=5#pst5

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

laostic – Arkusz 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64862&ux=148&pst=118#pst118

matyldaa – Nauczyciel początkujący

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=87#pst87

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=81#pst81

Gaba – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=67#pst67

kaef – Egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=65#pst65

Daniel1208 – Szkolenie z pierwszej pomocy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61231&ux=148&pst=56#pst56

pelargonia – Urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=49#pst49

barbaszka – zmiana zajęć z gddd

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62108&ux=148&pst=39#pst39

zosiaz1 – Urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65619&ux=148&pst=38#pst38

wojciechm – należy się ekwiwalent czy nie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65509&ux=148&pst=33#pst33

mariz – czy przysługuje 13-ka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63796&ux=148&pst=31#pst31

Lulka – kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65314&ux=148&pst=29#pst29

Aroniowa – Nauczyciel bez kwalifikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65324&ux=148&pst=24#pst24

krywio – wypowiedzenie dla nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64822&ux=148&pst=24#pst24

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=96#pst96

Tym razem Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z 3 grudnia 2022 r.  - Dodatku funkcyjnego dla nauczyciela nie można uzależnić od wyników nauczania:

W ocenie wojewody przepis uchwały rady gminy uzależniający wysokość dodatku funkcyjnego od wyników pracy szkoły narusza art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 7 Konstytucji RP.  .

W nawiązaniu do wyroku NSA z 5 marca 2014 r. (I OSK 2908/13) wojewoda stwierdził, że dopuszczalne jest uzależnienie wysokości tego dodatku od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, liczby uczniów i oddziałów, gdyż elementy te mają bezpośredni wpływ na nakład pracy i zakres odpowiedzialności osoby, której powierzono stanowisko.

„Wysokość tego dodatku nie może być jednak uzależniona od takich czynników jak wyniki w nauczaniu czy jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem” – podsumował organ nadzoru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.97.2022.AK Wojewody Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2022 r.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2022/4838/

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego - rok 2022 poz. 4838

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lutym 2023   r. :

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=32#pst32

Barbara ppp – umowa na zastępstwo

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65668&ux=148&pst=20#pst20

Adaa– Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodzeństwo

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65702&ux=148&pst=16#pst16

MD – Kasa-Zapomogowo-Pożyczkowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65656&ux=148&pst=13#pst13

laostic – Nieuczęszczanie na religię

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65664&ux=148&pst=11#pst11

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lutym 2023     r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11951 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11951#pst11951

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1483 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1483#pst1483

Leszek – teksty ujednolicone – 625 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 575 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=575#pst575

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 379 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=379#pst379

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 243 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=243#pst243

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=575#pst575

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11951#pst11951

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1483#pst1483

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=379#pst379

wojciechm – nowy egzamin zawodowy – pytanie - założony 14.05.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53101&ux=148&pst=19#pst19

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=96#pst96

barbaszka – organizacja rekolekcji - założony 16.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59896&ux=148&pst=22#pst22

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca lutego 2023 r. – 1749 plików.

W lutym 2023 r. zamieszczono 1 plik w wymianie – ujednolicona płacówka dla nauczycieli.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec lutego 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 142 pobrania.

W lutym 2023 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 28.02.2023 r.

24.02.2023 r.

Leszek

nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z
Pobierz: 
rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-01-23.7z* (30 KB)

50

 

Powroty na forum - teraz pora na wrzesień i październik 2019 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 i pół roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

We wrześniu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 158 wątków (rok szkolny się zaczął), oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. marysia d  Awans nauczycielki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59856&ux=148&pst=63#pst63

2. Bas – Nowa kompetencja RP od kiedy w praktyce ?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55500&ux=148&pst=46#pst46

3-4. śliwka g Dylematy "nowego"-przejęcie placówki i nie tylko

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46142&ux=148&pst=46#pst46

3-4. mychase – 1000 dla stażysty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62029&ux=148&pst=40#pst40

5. Lucy B  Uśrednianie pensum - jak liczyć nadgodziny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61059&ux=148&pst=35#pst35

6-7. plaza dodatkowe obowiązki nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62098&ux=148&pst=32#pst32

6-7. annamaria – plan nadzoru – na start

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59110&ux=148&pst=32#pst32

8. Bożena2908 godziny ponadwymiarowe dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51700&ux=148&pst=30#pst30

9. Sisteron Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58401&ux=148&pst=25#pst25

10. udanka Dyrektor przechodzi na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53219&ux=148&pst=23#pst23

W październiku 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 103 wątki, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. miriamm9  Życzenia z okazji DEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18275&ux=148&pst=51#pst51

2. emen – Rewalidacja-pensum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59973&ux=148&pst=40#pst40

3. genia17 plan i wniosek który wpłynął 2.09.2019r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62155&ux=148&pst=36#pst36

4. scha – Urlop wicedyrektora/nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60585&ux=148&pst=28#pst28

5. dwalcz awans na kontraktowego-ciekawa interpretacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62136&ux=148&pst=27#pst27

6. slos CUW-y

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61287&ux=148&pst=24#pst24

7. DK Dzienniczek dodatkowe czynnosci i zajecia nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62187&ux=148&pst=23#pst23

8. djb czy nauczyciel powinien sprawę zgłosić na policję

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62208&ux=148&pst=22#pst22

9-10-11. Maja19 Kryteria zwolnień…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58338&ux=148&pst=15#pst15

9-10-11. MMM V czy L

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62196&ux=148&pst=15#pst15

9-10-11. Marek Pleśniar Dziękuję 😊

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62190&ux=148&pst=15#pst15

Prawo:

W lutym 2023 r. ukazało się 166 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 97 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W lutym 2023 r. ukazało się 9 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 1 lutego 2023 r. opublikowano w M.P. – poz. 145 obwieszczenie MEiN z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/145

2. 7 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 243 rozporządzenie MEiN z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – weszło w życie z dniem 8 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/243

3. 10 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 277 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół   wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2–4 i 7, które wchodzą w życie 11 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/277

4. 14 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 286 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej   weszło w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/286

5. 17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 312 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/312

6. 17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 314 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/314

7. 24 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  – wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem załącznika, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/352

8. 28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 365 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/365

9. 28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 366 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/366

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny umowa na zastępstwo:

 (1) Witam, będziemy zatrudniać nauczyciela na zastępstwo, który nie ma stopnia awansu zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu złoży dopiero we wrześniu ale nie u nas ponieważ jest zatrudniony jeszcze w innej szkole. Proszę mi powiedzieć czy my musimy przydzielić temu nauczycielowi mentora w związku z zatrudnieniem go ?

(2) Z tego co wiem, to według nowych przepisów nie składa się wniosków o rozpoczęcie stażu. Nauczyciel początkujący ma przepracować określony czas i na ten okres będą składać się poszczególne zatrudnienia niezależnie od tego kiedy się rozpoczęły i zakończyły.

Co do mentora - była dyskusja w tym temacie i chyba jest pewien problem. Literalnie, jeśli jest zatrudniony u was powyżej 1/2 etatu to mentora powinno się przydzielić.

(3)  a jak to jest z wynagrodzeniem. Jeśli rozpoczęcie umowy będzie 27 lutego to za te 2 dni powinno się wypłacić wynagrodzenie już 1 lutego? Jestem tu nowa dlatego wole się upewnić

(4) nie, wypłacasz w dniu rozpoczęcia pracy, czyli 27 lutego.

(5) to jeszcze powiedzcie mi plisss

nauczyciel zatrudniony w październiku, bez stopnia awansu - rozpoczyna przygotowanie do zawodu i dostaję mentora?

 (6) tak, o ile jest zatrudniony na co najmniej pół etatu

Barbara: jeśli zatrudniasz n-la 27 lutego, to wynagrodzenie płacisz mu 1 marca (a nie w dniu rozpoczęcia pracy) -> będzie to wynagrodzenie za marzec + wynagrodzenie za 2 dni lutego.

(7) U nas zawsze w pierwszym dniu umowy

(8) czyli u Ciebie taki n-l otrzymałby 27.02 wynagrodzenie za 2 dni, a potem w dniu 1.03 wynagrodzenie za marzec?

(9) tak u nas robi księgowość w CUW

 

(10) no to przegapiliśmy... na cito szukaliśmy zastępstwa za nauczyciela na urlopie zdrowotnym, że to nam uciekło...

w regulaminie pracy i wynagradzania nie mamy nawet wpisanego mentora... na 1 września nikt nie rozpoczynał przygotowania...

jak to wyprostować...?

(11) wyznaczyć teraz mentora

lepiej późno niż wcale...

(12) czy dobrze rozumiem, że  w "naszej" sytuacji mogę siebe wyznaczyć mentorem? - nie bardzo mam kogo innego na to stanowisko... mojemu powiązaniu z bilogią najbliżej do wychowania fizycznego... (zatrudniony biolog często na zwolnieniach...)

 problemem jest to, że mam pełną zniżkę godzin i nie prowadzę zajęć, ale w sumie wspierać ją mogę w każdy inny sposób - zajęcia poobserwuje sobie w kolejnych latach i w innej szkole (u nas na zast do 31.08).

(13) tak, możesz być mentorem.

(14) dzięki ;)

to jeszcze jedno pytanie: czy na koniec zatrudnienia u nas mam jej robić ocenę pracy jakąś za ten czas, kiedy u nas pracowała?

(15) tak.

(16) Dżizas... i to jeszcze wdług tych "niepowiemjakich" kryterów???

(17) ofszem

(18) na pewno było słychać moje westchnięcie i wywracanie oczami...

 drążę dalej... wybaczcie, że tego nie wiem...

a więc...

wychodzi na to, że to ja będę tym mentorem - kto ma napisać pismo powierzające tę funkcję - ja sama sobie czy może mój zast?

(19) może być i tak i tak:)

Leszek Zaleśny