BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - maj 2023 r.
 

Przed nami XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 2-4.10.2023 r. Bachleda Hotel Kasprowy.

Zapisy już wiosną.

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Maj 2023 – pora egzaminów.

I cytat z laostic „Koniec epoki - Ostatnie (po)gimnazjalne klasy ukończyły dziś (tj. 28.04.2023 r.) szkołę”

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65812&ux=148&pst=1#pst1

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

Zakończyła się XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa artystycznego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12371200

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

https://legislacja.gov.pl/projekt/12371552

3. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

https://legislacja.gov.pl/projekt/12371670

 

Rekomendujemy :

Nowa edycja Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty

Studia trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Zróżnicowanie form pracy pozwala wzmacniać relacje z innymi dyrektorami z całej Polski, rozwijać kompetencje liderskie oraz poznawać narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach. Wszystko po to, by uczniowie uczyli się lepiej a dyrektor i nauczyciele czuli pewnie w swojej roli.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, są realizowane we współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65649&ux=148&pst=1#pst1

https://www.oskko.edu.pl/splo/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, a w kwietniu 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Kwiecień 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali w kwietniu 2023 r. na forum w zakresie problematyki rekrutacji, tworzenia arkuszy organizacji i zbliżających się egzaminów.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11979 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11979#pst11979

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Nati – Podział na grupy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65784&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8000 osób, które polubiły i ponad 8600 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w kwietniu 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 12.04.2023 r., od godz. 11.00 do 12.00 zawitało na forum 1339 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=577#pst577

Na stronie forum OSKKO do końca  kwietnia 2023 r. znalazło się 64.066 wątków i 976.690 wypowiedzi.

Kwiecień 2023 r. przywitał na forum Nassssy – Brudna skarpetka na NI

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65772&ux=148&pst=4#pst4

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

laostic – Arkusz 2023

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65700&ux=148&pst=100#pst100

kaef – egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=82#pst82

pelargonia – urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=56#pst56

DorotaN – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65060&ux=148&pst=42#pst42

Aroniowa – Nauczyciel bez kwalifikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65324&ux=148&pst=27#pst27

gula – Wycieczki, wyjazdy, zielone szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64130&ux=148&pst=27#pst27

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=98#pst98

III OSK 7365/21 - Wyrok NSA - Sprawy dyrektorów szkół - oddalono skargę kasacyjną:

[…] skarżąca ma prawo do posiadania własnych przekonań politycznych. Jednakże będąc dyrektorem szkoły nie powinna w sposób tak ostentacyjny ich prezentować. Niedopuszczalne jest określanie polityków innych opcji politycznych jako np. przygłupów, dupków, fałszywych i rudych ryjów, itp. Takie zachowanie nie jest do pogodzenia z wartościami nakazanymi do realizacji w ustawie Prawo oświatowe oraz Karcie Nauczyciela.

Poprzez takie właśnie zachowanie uczniowie otrzymują przekaz nie tylko o braku potrzeby jakiejkolwiek tolerancji, czy szacunku do każdego człowieka (a więc nawet takiego, który ma inne poglądy), ale także ten przekaz zaprzecza potrzebie kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich niedyskryminujących ludzi ze względu na światopoglądy. W ten sposób wprost naruszane są wartości wynikające z art. 6 pkt 4 i 5 Karty Nauczyciela oraz z preambuły do Prawa oświatowego.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D22D4BA128

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w kwietniu 2023   r. :

grażka - Organizacja egzaminu 8-klasisty w domu ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65774&ux=148&pst=13#pst13

Novice – Opieka nad uczniem szpital/karetka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65776&ux=148&pst=10#pst10

PiotrekM – Koncepcja pracy szkoły?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65803&ux=148&pst=9#pst9

annamaria – aktualne numery świadectw ukończenia 2023 :(((((((

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65808&ux=148&pst=7#pst7

molli-maj – opłaty za teatrzyk, jednorazowe warsztaty w przedszkolu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65780&ux=148&pst=7#pst7

Novice – Pytanie dot. księgi uczniów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65789&ux=148&pst=7#pst7

krywio – oddział przedszkolny ,,zero" przy szkole.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65779&ux=148&pst=7#pst7

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w kwietniu 2023     r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11979 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11979#pst11979

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1497 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1497#pst1497

Leszek – teksty ujednolicone – 625 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 577 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=577#pst577

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 381 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=382#pst382

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Skimir – Specjaliści wg nowego standardu – 298 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65130&ux=148&pst=298#pst298

juasia – Awans zawodowy – 252 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=263#pst263

olaszyma – Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę – 121 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=121#pst121

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=577#pst577

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11979#pst11979

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

parys53 – oświadczenia majątkowe- założony 19.03.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29260&ux=148&pst=65#pst65

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1497#pst1497

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=382#pst382

wojciechm – nowy egzamin zawodowy – pytanie - założony 14.05.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53101&ux=148&pst=21#pst21

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=97#pst97

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca kwietnia 2023 r. – 1750 plików.

W kwietniu 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec kwietnia 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 191 pobrań.

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 90 pobrań.

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 138 pobrań.

Powroty na forum - teraz pora na styczeń i luty 2020 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W styczniu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 78 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. HenrykB  Praca domowa ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=426&ux=148&pst=126#pst126

2. Jerzykk – Monitorowanie - "Kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych"

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60777&ux=148&pst=125#pst125

3. Magosia Zasady/procedury zadawania prac domowych ?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62485&ux=148&pst=64#pst64

4. KaPi – trzynastka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61121&ux=148&pst=35#pst35

5. BożenaB Arkusze ocen - sprostowania, oceny z bloków

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2911&ux=148&pst=33#pst33

6. młody-dyr Prawo pracy w oświacie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60838&ux=148&pst=32#pst32

7. margo13 – dokumenty klasyfikacyjne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62503&ux=148&pst=24#pst24

8. Cudowienka Uśrednianie pensum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62482&ux=148&pst=23#pst23

9. airam dodatek za wysługę lat

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60736&ux=148&pst=19#pst19

10-11. azikaj - dodatek za wychowawstwo

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56868&ux=148&pst=16#pst16

10-11. nela2 - pismo od rodzica i termin odpowiedzi...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62527&ux=148&pst=16#pst16

W lutym 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 82 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Joanna D  wydłużenie etapu edukacyjnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47756&ux=148&pst=99#pst99

2. Gaba – co to jest etyka zawodowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7576&ux=148&pst=80#pst80

3. Lenna12 oddział przedszkolny przy szkole, feryjny czy też nie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59674&ux=148&pst=59#pst59

4. koala – Nauczyciel nie zgadza się z planem - pilne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60714&ux=148&pst=39#pst39

5. mychase Rejestracja do BDO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62411&ux=148&pst=32#pst32

6. hamster66 nauczanie indywidualne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60221&ux=148&pst=20#pst20

7. Slaw Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62564&ux=148&pst=17#pst17

8-9. kudlatek w sprawie regulaminów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62540&ux=148&pst=16#pst16

8-9. KaPi potrzeba zmiany w klasyfikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62530&ux=148&pst=16#pst16

10. azikaj Sio.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62505&ux=148&pst=15#pst15

Prawo:

W kwietniu 2023 r. ukazało się 210 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 136 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W kwietniu 2023 r. ukazało się 7 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 4 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/639

2. 4 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 640 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/640

3. 4 kwietnia 2023 r.  opublikowano w Dz. U. – poz. 641 ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawweszła w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r. – w art. 2 zawiera zmianę Karty Nauczyciela – dodaje nowe art. 67f i art. 67g, art. 68a i art. 68b.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641

4. 5 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty – weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/651

5. 13 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 694 rozporządzenie MKDiN z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/694

6. 14 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MRiPS z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/705

7. 25 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 775 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/775

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodzeństwo:

 (1) Temat stale powraca w mojej szkole.
Przepisy nie są dość jednoznaczne. Chodzi o sytuacje gdy 10 latek ma odbierać brata z przedszkola ( brat skończył 7 lat).
Pozwalacie na odbiór, oczywiście po złożeniu odpowiednich oświadczeń przez rodziców.
Będę wdzięczna za podpowiedź.

(2) tak, to decyzja rodziców

ustawa o ruchu drogowym dopuszcza opiekę 10-latka na młodszym uczestnikiem 

Art.  43.  1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

 (3)  Czy macie taki zapis w Statucie? Na dzień dzisiejszy nasz zapis upoważnia do odbioru z przedszkola tylko osoby pełnoletnie. Zastanawiam się, czy mogę zgodzić się na w/w  wariant odbioru dziecka, przed tym zanim zmienię zapisy statutu szkoły.

(4) No ok, teraz tak myślę.

Ustawo o ruchu drogowym mówi kto po tej drodze może się poruszać, ale to nie jest równoznaczne z odbiorem dziecka z przedszkola.

Teoretycznie odbiór to inna sprawa niż poruszanie się po drodze. Czyli upoważnienie do odbioru jest bez sensu w tym przypadku. Jedynie zgoda rodziców na samodzielny powrót dziecka ze szkoły/przedszkola.

Tak na marginesie - samodzielny powrót dziecka z przedszkola brzmi trochę dziwnie.

 (5) nie nam decydować o tym, komu powierzają rodzice swoje dzieci

jeżeli decydują, że dziecko będzie wracało do domu pod opieka innego dziecka (powyżej 10 lat) to piszą stosowne upoważnienie i mamy się do tego stosować:)

statut jest podrzędny w stosunku do ustawy.

 (6) Tak a'propos: W Polsce nie ma przepisów prawnych, które wprost określają, od kiedy dziecko może samo wychodzić na miasto. Jednak istnieją zapisy regulujące dopuszczenie osób małoletnich do poruszania się po drodze, a także nakładające na opiekunów prawnych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa. Stąd też zapis w statucie może być, a Ustawa o Ruchu drogowym dotyczy sprawy tylko częściowo. Art. 106 Kodeksu wykroczeń wskazuje, że kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Pełną odpowiedzialność ponosi osoba pełnoletnia.

(7) Konsultowałam to z prawnikiem - wyraził podobną opinię.

Zgodnie z prawem oświatowym - art. 102 ust. 1 pkt 6 - przedszkole ma obowiązek ustalenia w swoim statucie szczegółowych zasad przyprowadzania i obierania z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Przepis co prawda nic nie mówi o osobie pełnoletniej, niemniej  regulacja Statutu musi być zgodna z przepisami powszechnymi.

Zgodnie z art. 148 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może być ustanowiona opiekunem (prawnym) osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.

Pełna zdolność do czynności prawnych, zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego przysługuje osobie pełnoletniej, więc takiej która skończyła 18 rok życia (art. 10 KRiO).

(8) Co prawda zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. To rodzic zatem decyduje  komu ewentualnie powierzyć możliwość odbierania dziecka z przedszkola -

 ale -

 Problem tylko w tym, że nawet podpisanie przez rodzica (rodziców) oświadczenia, że na własną odpowiedzialność decydują się  aby dziecko było odbierane przez osobę niepełnoletnią może nie uwolnić placówki od ewentualnej odpowiedzialności. Nie ma bowiem w tym przedmiocie żadnych podstaw prawnych.

(9) Ostateczną decyzję o wydaniu dziecka podejmuje dyrektor placówki, który ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom również w chwili odbioru z przedszkola.

 To do dyrektora placówki należy ocena, czy osoba, której zostanie wydane dziecko, zapewni mu bezpieczny powrót do domu.

 

(10) Osoba niepełnoletnia czyli taka, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełni praw ze względu na wiek. Osoba niepełnoletnia, która za zgodą sądu zawrze związek małżeński (kobieta powyżej 16 roku życia) przestaje być małoletnia.

art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Przepis w/w nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

art. 89 z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 106 z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń • . Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 82 z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru,podlega karze grzywnyalbo karze nagany.

art. 15 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH mają ją małoletni, którzy ukończyli lat 13 a nie ukończyli lat 18 oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Nieletni może wówczas bez zgody przedstawiciela ustawowego: • zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, • rozporządzać przedmiotami majątkowymi, • rozporządzać swoim zarobkiem

art. 12 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny • BRAK ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Nieletni może bez zgody przedstawiciela ustawowego dokonywać drobnych czynności życia codziennego : • dysponować swoim kieszonkowym, • dokonywać zakupu biletów dokina, • robić drobne zakupy żywnościowe • dysponować przedmiotami osobistymi o niewielkiej wartości.

 (11) czy nie chcecie w zapisach statutowych ubezwłasnowolnić rodziców?

(12) Można zgłupieć.
Jednak ... przedszkole zapewnia opiekę do godziny 17, czyli jest to czas gdy rodzice lub inna osoba pełnoletnia już w zasadzie mogę odebrać dziecko z przedszkola. Naciskanie by 10 letni brat odbierał przedszkolaka jest trochę nieodpowiedzialne. 
Nie chcę ubezwłasnowolnić rodziców, ale wiem, że dzieci będą musiały dwukrotnie przekroczyć ruchliwa jezdnię bez sygnalizacji świetlnej. 

(13) nie chcemy.

Ale też nie chcemy odpowiadać za nieszczęście, które się może przytrafić. Najbardziej odpowiedzialny 10latek nie obroni malucha np. przed biegającym psem.

Musimy uświadomić czasem rodzicom, że 10 czy 12 latek to jeszcze dziecko.

(14) "Musimy uświadomić czasem rodzicom, że 10 czy 12 latek to jeszcze dziecko."

Uświadomienie, uświadomieniem. Ale... Jeśli rodzic chce i na piśmie stwierdza, że taka a taka osoba może odbierać dziecko, to uważam, że ma takie prawo. Jeśli przedszkole nie będzie tego respektowało, to można je pozwać za bezprawne pozbawienie wolności. :P

A tak na serio, to jeśli dyrektor ma wątpliwości czy rodzic dobrze robi upoważniając 10-latka, to zawsze może się w tej sprawie zwrócić o pomoc do Sądu Rodzinnego, z argumentem, że rodzic nie dba o swoje młodsze dziecko, bo powierza je w opiekę 10-latkowi. 

Myślę, że nie my jesteśmy od rozstrzygania tego w jaki sposób opiekę sprawuje rodzic - możemy się zgadzać lub nie, ale póki co przedszkole nie ma prawa decydować za rodzica w tej kwestii.

(15) My mamy w statucie że odbierają pełnoletni ale jest też zapis "W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców"

(16) Zgadzam się z # 14 w pełni. 

Nadopiekuńczość szkoły mnie powala (aczkolwiek wiem skąd się bierze). Ta sama dyskusji o dzieciach ze świetlicy, gdzie szkoła każe odbierać przez rodziców, a gdy takie samo dziecko kończy swoje lekcje to może iść do domu samo.

 

Leszek Zaleśny