BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Luty 2024 r.

Istotne problemy edukacji.
Rekomendacje kadry kierowniczej oświaty ws. niezbędnych zmian w systemie oświaty.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-istotnych-problemow-edukacji-2024/

Uwaga w 2024 roku:

– już XX Konferencja OSKKO w Krakowie – 1-3.03.2024 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2024/index.html

- Kongres Zarządzania Oświatą w Łodzi - 7-9.10.2024 r.

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Luty 2024 – Nadal liczymy na pozytywne zmiany w edukacji w 2024 r.

Uwaga – w marcu wracamy do „kącika żartów niekoniecznie szkolnych”.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Po raz czwarty gościliśmy spotkaliśmy się w Hotelu Kasprowym w Zakopanem, to ta edycja Kongresu była rekordowa - wzięło w niej udział ponad 1000 uczestników, gości, partnerów i wystawców.

Doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych

1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12380400

2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

https://legislacja.gov.pl/projekt/12381004

3. projekt rozporządzania Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12381254

Rekomendujemy :

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty to działanie, w którym wspieramy dyrektorów i wicedyrektorów w procesie rozwoju osobistego oraz zawodowego. Skupiamy się na ich kompetencjach niezbędnych w prowadzeniu współczesnej szkoły.

Uczestnicy kończą studia z nowymi umiejętnościami, które natychmiast znajdują zastosowanie w ich codziennej pracy. Pozytywnie wpływa to na współpracowników lidera i szkołę, w której działa. 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

                https://www.oskko.edu.pl/splo/

W imieniu dr hab. inż. Łukasza Tomczyka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. PK Katarzyny Potyrały (Politechnika Krakowska) oraz dr Marka Kaczmarzyka prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza związanego z bezpieczeństwem cyfrowym nauczycieli w Polsce.

https://www.oskko.edu.pl/cyfrowo-bezpieczny-nauczyciel/

Wybrane problemy edukacji w Polsce.

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 7000 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 33 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W roku 2023 r. przyjęto 154 „nowalijki”, a w styczniu 2024 r. 53 „nowalijki”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Styczeń 2024 r. – OSKKO-wicze dyskutowali przede wszystkim o zmianach dotyczących oceniania uczniów i kwestii zadań domowych.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12064 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12064#pst12064

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – bb17 awans na mianowanego po staremu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66209&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8400 osób, które polubiły i ponad 9200 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w styczniu 2024 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 9.01.2024 r., od godz. 14.00 do 15.00 zawitało na forum 1338 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=592#pst592

Na stronie forum OSKKO do końca  stycznia 2024 r. znalazło się 64.495 wątków i 980.294 wypowiedzi.

Styczeń 2023 r. przywitała na forum BeataGie – Funkcja ławnika

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66206&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=114#pst114

zosiaz1 – Urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65619&ux=148&pst=57#pst57

ktosik – Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65574&ux=148&pst=25#pst25

barbaszka – BARDZO ważne pytanie - konkurs na dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63849&ux=148&pst=22#pst22

Iweta62 – Nawiązanie kolejnej umowy z n-lem, który przejdzie na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64989&ux=148&pst=20#pst20

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe I OSK 389/22 - Wyrok NSA - prawomocny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=101#pst101

Spór w rozpoznawanej sprawie dotyczy zasadności ustalenia skarżącej odpłatności za pobyt jej małoletniego syna w spokrewnionej rodzinie zastępczej od dnia jego umieszczenia w tej rodzinie niezależnie od wysokości wydatków skarżącej, które ponosi ona co miesiąc w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

W ocenie Sądu za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02483CE734

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w styczniu 2024   r. :

Marek PleśniarPrace domowe: dyskusja przed spotkaniem z MEN i konf. OSKKO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66239&ux=148&pst=76#pst76

Macia – dodatek dla nauczyciela za pracę w trudnych warunkach.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66207&ux=148&pst=20#pst20

olekjurek – standardy ochrony małoletnich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66237&ux=148&pst=18#pst18

Jagaz – tworzenie regulaminów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66245&ux=148&pst=17#pst17

Jagaz – prace pisemne do wglądu byłego ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66232&ux=148&pst=15#pst15

Adaa – Stanowisko OSKKO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66217&ux=148&pst=14#pst14

BogdanK – Wycieczka w niedzielę - wynagrodzenie nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66224&ux=148&pst=10#pst10

DorotaN – Zatrudnienie nauczyciela początkującego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66233&ux=148&pst=10#pst10

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w styczniu 2024  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12064 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12064#pst12064

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1623 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1623#pst1623

Leszek – teksty ujednolicone – 628 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=628#pst628

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 592 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=592#pst592

juasia – Awans zawodowy – 570 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=570#pst570

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą 405 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=405#pst405

Adaa – Nowe SIO – 395 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=395#pst395

matyldaa – Nauczyciel początkujący – 161 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=161#pst161

GABA – OCENIANIE– 130 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=130#pst130

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=592#pst592

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12064#pst12064

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=628#pst628

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1623#pst1623

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=405#pst405

Adaa – Nowe SIO założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=395#pst395

eleonora – Wycieczki szkolne założony 5.06.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58747&ux=148&pst=99#pst99

AMS – co nowego w doskonaleniu zawodowym nli? założony 28.01.2019 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61191&ux=148&pst=25#pst25

 

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie brak nowości – 1758 plików.

W styczniu 2024  r.  zamieszczono 2 pliki w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2024 r. – według stanu pobrań na koniec stycznia 2024   r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 227 pobrań,

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 127 pobrań,

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 269 pobrań,

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 160 pobrań,

- w czerwcu 2023 r. Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-) – 545 pobrań,

- w lipcu 2023 r. Macia - Informacja załączana do umowy o pracę  – 362 pobrania.

-  w sierpniu 2023 r. Leszek - ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7 – 270 pobrań.

- we wrześniu 2023 r. – 0 plików,

- w październiku 2023 r. – 0 plików.

- w listopadzie 2023 r. - 0 plików.

- w grudniu 2023 r. – 0 plików.

W styczniu 2024  r. zamieszczono 2 pliki w wymianie:

 

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.01.2024 r.

19.01.2024

Leszek

proponowane przez ME stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2024 r. spakowane w 7z  Pobierz: proj.rozp. płacowego-1.01.2024.7z* (13 KB)

98

27.01.2024

Jacek

Standardy ochrony dzieci - propozycja do rozwagi
Pobierz: 
Standardy ochrony dzieci 2024 r..zip* (39 KB)

241

 

Powroty na forum - teraz pora na lipiec i sierpień 2021 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 2,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 54 wątki (wszak wakacyjne), oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek z Rzeszowa  Siedzę przy kompie i piszę Koncepcję do konkursu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=402&ux=148&pst=211#pst211

2. Kadry – Badania sanitarno-epidemiologiczne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38578&ux=148&pst=39#pst39

3. 1788 Nowe słowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64351&ux=148&pst=27#pst27

4. zemi   Dotacja na dziecko z autyzmem i z Zespołem Aspergera

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63232&ux=148&pst=24#pst24

5. kudlatek w sprawie zatrudnienia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61948&ux=148&pst=20#pst20

6. roza241 skrócenie urlopu zdrowotnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57295&ux=148&pst=19#pst19

7. bb17 – średnie wakacyjne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64365&ux=148&pst=15#pst15

8-9-10. Kaja Akt nadania stopnia n-la kontraktowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64318&ux=148&pst=13#pst13

8-9-10. Aga2709 – zapytanie ofertowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64002&ux=148&pst=13#pst13

8-9-10. annapast48 urlop zdrowotny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64331&ux=148&pst=13#pst13

W sierpniu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 100 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Janusz Pawłowski  Witam w nowym domu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=234&ux=148&pst=146#pst146

2. cortes – muzycznie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46394&ux=148&pst=103#pst103

3. azikaj – zatrudnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60246&ux=148&pst=86#pst86

4. mada2 przyjęcie dziecka z zagranicy do szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34586&ux=148&pst=67#pst67

5. ktosik – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym kogo sprawdzać ??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60185&ux=148&pst=39#pst39

6. wiwi Porozumienie zmieniające

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64083&ux=148&pst=38#pst38

7. BeataGie nauczyciel wspomagający - kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64354&ux=148&pst=36#pst36

8. Robcio Pilne - opiniowanie aneksów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62011&ux=148&pst=34#pst34

9-10. kudlatek w sprawie przywrócenia nauczyciela do pracy POTRZEBNA POMOC!!!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62993&ux=148&pst=31#pst31

9-10. Marek Pleśniar widzę że przeoczyliście:-) Wytyczne do szczepień

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64427&ux=148&pst=31#pst31

Prawo:

W styczniu 2024 r. ukazało się 118 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 87 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W styczniu 2024 r. ukazało się 17 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie (bardzo dużo tekstów jednolitych – ministerstwo stara się wykonać ustawowy obowiązek w tym zakresie).

1. 3 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 8 rozporządzenie ME z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego weszło w życie z dniem 4 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/8

2. 4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 9 obwieszczenie MEiN z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/9

3. 4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 15 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/15

4. 8 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 24 rozporządzenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/24

5. 9 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 26 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/26

6. 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 31 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/31

7. 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 35 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/35

8. 15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 48 rozporządzenie ME z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy weszło w życie z dniem 16 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/48

9. 15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 49 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/49

10. 15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 50 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/50

11. 23 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 72 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/72

12. 24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 80 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/80

13. 24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 81 rozporządzenie ME z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych weszło w życie z dniem 25 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/81

14. 24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 83 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/83

15. 25 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 91 rozporządzenie RM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków weszło w życie z dniem 26 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/91

16. 30 stycznia 2024 r. opublikowano w M.P. – poz. 85 obwieszczenie ME z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/85

17. 30 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 110 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/110

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych przydział czynności dla wicedyrektorów

(1) Potrzebny mi przydział czynności dla 2 wicedyrektorów. Ściągnąłem już przydziały z Edukatora, ale jeśli macie inne podeślijcie.
Z góry dziękuję.

(2) Stefan Wlazło Wicedyrektor szkoły w roli kierowniczej

 Ty nie jesteś żadną kukłą w ręku dyrektora, tylko moją prawą ręką!

S. Kowalewski  funkcje zastępcy określał następująco:

1)   „odciążanie człowieka, którego się zastępuje od bieżącej zrutynizowanej roboty — słowem od drobiazgów, aby mógł się koncentrować na problemach zasadniczych, takich przede wszystkim, jak polityka instytucji,

2)   zastępowanie przełożonego w pełnym zakresie w czasie jego nieobecności,

3)   przez utrzymywanie styczności z całością instytucji przygotowywanie się do objęcia w przyszłości samodzielnego stanowiska”[1][1].

Wicedyrektor szkoły ma więc kierować całością szkoły na co dzień, a także poznawać wszystkie dziedziny administrowania i zarządzania szkołą. Kiedy jako początkujący adept kierowania szkołą odbywałem praktykę w Liceum im. S. Batorego w Warszawie, ówczesny, „przedwojenny” jeszcze dyrektor informował nas, jak co dwa lata zmienia przydziały czynności swoim zastępcom (tak wtedy nazywano wicedyrektora), kolejno przydzielając im sprawy administracyjne, remontów, inwestycji, zaopatrzenia itd, by pod jego okiem nauczyli się być w pełni dyrektorem. Owocowało to znakomicie podczas jego nieobecności w szkole, a także w postaci awansów jego zastępców na stanowiska dyrektorów różnych szkół. Nadmierne uzależnienie wicedyrektora jest samobójstwem dyrektora szkoły albowiem ze wszystkimi, nawet drobnymi sprawami,  będzie wicedyrektor absorbował swego szefa. Nie mówiąc o tym, że żadnego autorytetu wicedyrektor nie uzyska w gronie nauczycielskim. W efekcie będzie to człowiek do wykonywania wszelkich, dowolnych i drobnych spraw, którymi aktualnie nie zechce zająć się dyrektor. Wicedyrektor może i powinien w szkole wykonywać działania kierownicze.

Funkcja kierownicza oznacza, że wicedyrektor kieruje zespołem nauczycieli i  ma to miejsce na dwu szczeblach:

1)    szczeblu samodzielnie kierowanych przez wicedyrektora dziedzin pracy szkolnej,

2)   szczeblu dyrektora szkoły, ale z uszczegółowieniem kategorii czynności, czyli w zakresie funkcji dyrektora szkoły ustalone zostaje, jakie działania wykonuje dyrektor, a jakie, w ramach tejże funkcji, spełnia wicedyrektor.

Rozważmy obie sytuacje organizacyjne wicedyrektora. Pierwsza jest łatwiejsza i z reguły ma miejsce w naszych szkołach. W szkole podstawowej najbardziej klarowna jest sytuacja, kiedy wicedyrektor kieruje pracą klas młodszych a drugi wicedyrektor — pracą klas starszych, w zespołach szkół – praktycznie całościowe kierowanie daną szkołą wchodzącą w skład zespołu i wykonywanie innych funkcji na rzecz całego zespołu.. Podział ten wynika z charakteru pedagogicznej pracy z dziećmi w młodszych klasach i uczniami klas starszych lub w zespołach właśnie z danego typu szkoły. Jest to podział możliwy tylko w dużych szkołach.

Powróćmy do szczebla struktury szkolnej, na którym wicedyrektor samodzielnie kieruje jakąś dziedziną życia szkolnego. Na ogół,  jest tak, że wicedyrektor zajmuje się sprawami wychowawczymi i opiekuńczymi. D. Elsner w takich przypadkach mówi o kryterium przedmiotowym podziału zadań w zespole kierowniczym i uznaje go za najgorszy z możliwych. Jako lepszy — podział zadań według kryterium podmiotowego, to jest według posiadanych umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji poszczególnych osób w zespole kierowniczym, czyli na przykład, przydzielanie takiego rodzaju spraw wychowawczych, dydaktycznych czy organizacyjnych, które są bliższe kwalifikacjom i umiejętnościom dyrektora albo kwalifikacjom i umiejętnościom jego zastępcy. Za najlepsze rozwiązanie organizacyjne autorka uznaje posługiwanie się kryterium temporalnym, kiedy potrzeby chwili, bieżące problemy wyznaczają podział zadań pomiędzy dyrektorem i wicedyrektorem[2][2].

W praktyce jednak wicedyrektor z reguły zajmuje się sprawami wychowawczo-opiekuńczymi z racji lepszej znajomości tych spraw niż innych oraz z racji prawnego ustalenia, że dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, zatem ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za sprawy kadrowe, finansowe itd. Pole manewru jest więc niewielkie i  w istocie dotyczy tylko pedagogicznych dziedzin funkcjonowania szkoły.

Nie da się wyraźnie stwierdzić, że w jakimś miejscu życia szkolnego kończy się nauczanie a zaczyna wychowywanie, i na odwrót.  Zatem,  podział na dydaktykę i wychowanie jest sztuczny  i mający nie najlepsze konsekwencje. Przykładowo, dyrektor i wicedyrektor hospitują nauczycieli tych przedmiotów, które są bliskie ich własnej specjalizacji przedmiotowej. Ma to zmniejszyć barierę specjalizacyjną, w co i tak można bardzo wątpić (np. czy wicedyrektor „polonista” rzeczywiście nie ma bariery specjalizacyjnej hospitując lekcję języka obcego?). Konsekwencje są takie, że każda z osób w zespole kierowniczym poznaje tylko część nauczycieli podczas ich pracy lekcyjnej. Nie jest dobrze, kiedy dyrektor i jego zastępca nie poznają w pracy wszystkich nauczycieli swojej szkoły. Inną konsekwencją niekorzystną jest ta, że dyrektor i wicedyrektor mają w swoim przydziale odrębne zagadnienia ogólnoszkolne, powiedzmy, że jeden z dyrektorów ma zajmować się zagadnieniem innowacyjnej pracy nauczycieli. Jak można mówić o tym zagadnieniu w skali szkoły, skoro hospituje się tylko część nauczycieli?

Wyjściem z tego problemu jest przyjęcie innego kryterium podziału zadań. Proponowałbym za D. Elsner właśnie, aby był to podział związany z zainteresowaniami poszczególnych osób w zespole kierowniczym, ale w odniesieniu do standardów edukacyjnych uczniów-absolwentów, określonymi w wizji szkoły.

W takim przypadku każda z osób w zespole kierowniczym np. hospituje wszystkich nauczycieli i wszystkie zajęcia w szkole i poza nią. Dzięki temu możliwy jest szerszy ogląd zagadnienia, którym dana osoba z zespołu kierowniczego się zajmuje i stwarza to możliwość kierowania całym zespołem nauczycielskim w zakresie tego właśnie zagadnienia.

Standard pierwszy : Wicedyrektor kieruje procesami edukacyjnymi w szkole

Wskaźniki:

·        posiada kompetencje oraz uprawnienia do kierowania procesami edukacyjnymi w zakresie (np. spraw wychowawczych i opiekuńczych, spraw związanych z dydaktyką lub jednych i drugich)

·        w zakresie powierzonych mu spraw podejmuje trafne decyzje

·        ponosi odpowiedzialność za poziom działania szkoły w zakresie powierzonych mu spraw

·        sprawuje nadzór nad działaniem nauczycieli w zakresie powierzonych mu spraw i przygotowuje projekty i ocen ich pracy w tymże zakresie, a także przygotowuje wnioski o nagrody, wyróżnienia nauczycieli

·        przedstawia radzie pedagogicznej a rodzicom w formie wniosków wyniki mierzenia jakości działań w zakresie powierzonych mu spraw

·        składa dyrektorowi niezbędne informacje w zakresie powierzonych i ewentualne wnioski organizacyjne, osobowe itp.

·        sygnuje swoim podpisem pisma wychodzące na zewnątrz szkoły (ewentualnie jako druga osoba podpisująca obok dyrektora) w zakresie powierzonych mu spraw

·        rozwiązuje wszystkie problemy uczniów w zakresie powierzonych mu spraw, w szczególnych tylko przypadkach przedkłada problem dyrektorowi, uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji z wicedyrektorem

·        organizuje pomoc opiekuńczą i materialną kierowaną do uczniów mających trudności edukacyjne lub materialne

·        tworzy część raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie powierzonych mu spraw

·        przewodniczy zespołowi wychowawczemu lub organizuje pracę zespołów przedmiotowych ( w zależności od rodzaju powierzonych spraw)

·        przewodniczy klasyfikacyjnym radom pedagogicznym ( w zakresie dydaktyki lub zachowania uczniów, lub jedno i drugie w zależności od rodzaju powierzonych mu spraw)

·        ściśle współdziała z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną

·        projektuje tematykę pedagogizacji rodziców w zakresie powierzonych mu spraw

Monitoring: prowadzona w szkole dokumentacja pedagogiczna jest poprawna i monitorowana, wicedyrektor planuje swoją pracę i dokonuje samooceny jej efektów, praca zespołów i posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej jest dobrze zorganizowana i efektywna, tworzone przez niego dokumenty, opinie, propozycje, analizy, raporty itp. są merytorycznie uzasadnione

Standard drugi : Wicedyrektor jest wzorem dla nauczycieli i wychowawców, osiąga w swej pracy standardy ponadpodstawowe dla nauczycieli mianowanych lub podstawowe dla nauczycieli dyplomowanych

Wskaźniki:

·        daje przykłady przemyślanej i dobrze zorganizowanej roboty kierowniczej

·        jest animatorem WDN w szkole,

·        upowszechnia swoje osiągnięcia oraz wiedzę i umiejętności nabyte w wyniku uczestnictwa w zewnętrznym doskonaleniu lub w drodze samokształcenia

·        ma czas dla nauczycieli, chętnie pomaga im w rozwiązywaniu  problemów edukacyjnych i dotyczących ich doskonalenia

·        dostrzega osiągnięcia innych nauczyciel i wychowawców,  upowszechnia  je

·        oceny wizytatora o jego pracy są wysokie

·        posiada uwidaczniający się autorytet wśród nauczycieli

·        uczniowie i ich rodzice chętnie kontaktują się z nim

·        opracowuje materiały metodyczne, pomocnicze, ewentualnie publikuje

Monitoring: rozpoznawane są oczekiwania nauczycieli pod adresem WDN, opinie nauczycieli o wicedyrektorze są bardzo pochlebne, uczniowie i rodzice deklarują zaufanie i sympatię do wicedyrektora

Fragment mojej nowej książki "Jakościowy rozwój szkoły" - S. Wlazło

[3][1] S. Kowalewski. Przełożony    podwładny w świetle teorii organizacji. Warszawa 1984, s.143-144

[4][2]  D. Elsner. W sprawie zadań wicedyrektora szkoły. „Nowa Szkoła” 1990, nr 7

(3)  A kiedy będzie można przeczytać całość?

(4) Wicedyrektor

Całkowicie zgadzam się ze zdaniem prof. Wlazło. Z praktyki wiem, że zmiany i zamiany w tym zakresie dobrze służą szkole..

(5) mam pytanie

jak tzw. czynnik ludzki może zaburzyć ten klarowny obraz z "Jakościowego rozwoju szkoły", innymi słowy - czy jakieś ciekawe źródła dałoby się przestudiować. Może coś Pańskiego?

wszechstronny udział zastępcy w każdym procesie, swoista szkoła dyrektorstwa prowadzi do podnoszenia poziomu kadry kierowniczej, ale w organizacji, jaką jest szkoła czy każde inne przedsiębiorstwo może wieść do tworzenia sił odśrodkowych. Innymi słowy zaczynają grać ambicje. Czy da się ten problem jakoś pochwycić? Teoretycznie zbadać? Ująć praktycznie.

Mało się w literaturze zarządzeniowej dla oświatowej kadry pisze...
A jeszcze mniej uczy dyrektorów na studiach zarządzania - jak opanować nad tym. Jak kontrolować dynamikę takich sił.

ps. tylko partnerska współpracę  widzę jako sposób na bycie razem dyrektora i zastępcy. To ludzie, którzy mogą się do siebie spokojnie odwrócić plecami, najbardziej zaufani. Tak przynajmniej bym chciał:-)

(6) #3 Książka została wydana.

(7) #4 To mamy wspólne poglądy!!!

(8) #5 Oczywiście, ma Pan racje. Ludzie są najważniejsi, ale ich działania są mocno uwarunkowane sytuacjami organizacyjnymi. Zatem, tworzenie tych sytuacji stwarza duże szanse na takie działania ludzi, o jakie nam chodzi. Dziękuję za dialog. Stefan Wlazło

(9) Cieszę się, że mój wątek zapoczątkował taką ciekawą dyskusję, ale mnie potrzebny jest konkretny przydział czynności.

Jeśli macie 2 wicedyrektorów napiszcie jak dzielicie ich obowiązki.

(10) Dziękuję za inspirującą podpowiedź. Przyznam się, że czekałem na "gotowce", bo wtedy z kilku przydziałów robionych w różnych szkołach można wyciągnąć to co pasuje u mnie w konkretnych warunkach. Pana wypowiedź jednak pobudziła mnie do twórczego podejścia do tej sprawy. Siadam więc do pracy, a jeśli będę miał problemy i pytania niewątpliwie skorzystam z Pana pomocy.  

(11) podoba mi się zakończenie tej wymiany zdań:-)

(12) podnoszę bo i tu myśli Stefana Wlazły

Leszek Zaleśny