BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Listopad 2023 r.

Materiały szkoleniowe po XVII KongresIE Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Ankieta: Cyfrowo Bezpieczny Nauczyciel

W imieniu dr hab. inż. Łukasza Tomczyka, dr hab. prof. Katarzyny Potyrały oraz dr Marka Kaczmarzyka prof. UŚ, zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza związanego
bezpieczeństwem cyfrowym nauczycieli w Polsce.

https://www.oskko.edu.pl/cyfrowo-bezpieczny-nauczyciel/

Listopad 2023 – wspominamy, pamiętamy?

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Po raz czwarty gościliśmy spotkaliśmy się w Hotelu Kasprowym w Zakopanem, to ta edycja Kongresu była rekordowa - wzięło w niej udział ponad 1000 uczestników, gości, partnerów i wystawców.

Doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12377502

2. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

https://legislacja.gov.pl/projekt/12377504

3. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu

https://legislacja.gov.pl/projekt/12377903

4. projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378251

5. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378310

6. projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378311

 

Rekomendujemy :

Wybrane problemy edukacji w Polsce.

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66075&ux=148&pst=1#pst1

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu, maju i w czerwcu 0, w lipcu 48, w sierpniu i we wrześniu 2023 r. - 0, a w październiku 2023 r. 70  „nowalijek” (efekt Kongresu OSKKO w Zakopanym).

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Październik 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali przede wszystkim o laptopach dla uczniów i bonach dla nauczycieli.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12038 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12038#pst12038

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Toska – zatrudnienie przez mianowanie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66111&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8300 osób, które polubiły i ponad 9000 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w październiku 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 11.10.2023 r., od godz. 13.00 do 14.00 zawitało na forum 1336 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – Gaba – medykamenty w szkole założony 27.08.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11796&ux=148&pst=26#pst26

Na stronie forum OSKKO do końca  października 2023 r. znalazły się 64.394 wątki i 979.371 wypowiedzi.

Październik 2023 r. przywitała na forum Kasia ZS5 – ubezpieczenie na praktykach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66106&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

izael – Laptopy (Nie) dla (wszystkich) nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66105&ux=148&pst=119#pst119

GABA – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=118#pst118

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=108#pst108

bobi367 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49367&ux=148&pst=96#pst96

ktosik – wczoraj dostaliśmy laptopy dla 4 kl. co teraz....?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66054&ux=148&pst=64#pst64

Gaba – medykamenty w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11796&ux=148&pst=26#pst26

gongmin – Nowe wytyczne GIS 11 marca

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64953&ux=148&pst=23#pst23

Lucy B – Nagroda 1125 złotych brutto z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66050&ux=148&pst=22#pst22

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=101#pst101

Dziecko z niepełnosprawnością i bezpłatny transport do przedszkola - w sporze z gminą NSA po stronie rodzica (orzeczenie prawomocne).

Podnoszona przez gminę kwestia jej obciążeń finansowych związana z zapewnieniem innego sposobu dowozu niż poprzez środki transportu publicznego nie może być traktowana jako priorytetowa. W tej sprawie przede wszystkim Gmina powinna kierować się dobrem dziecka niepełnosprawnego poprzez umożliwienie mu dowozu do specjalistycznego przedszkola w warunkach zindywidualizowanych, uwzględniających zakres i rodzaj niepełnosprawności i dostosowany do tego zakresu i rodzaju" - uzasadnił NSA.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9E9A6932D

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w październiku 2023   r. :

Malmar64 – Wysługa lat .

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66112&ux=148&pst=20#pst20

Maro77 – Praca w obwodowej komisji wyborczej a godziny ponadwymiarowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66120&ux=148&pst=12#pst12

olaszyma – nauczyciel na stanowisku pracy chronionej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66108&ux=148&pst=11#pst11

LL – Liczba godzin ponadwymiarowych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66132&ux=148&pst=10#pst10

DorotaN – laptop dla nauczyciela- wymagania ws. parametrów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66121&ux=148&pst=10#pst10

Dante – Godziny ponadwymiarowe świetlicy, biblioteki, pedagoga...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66140&ux=148&pst=8#pst8

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w październiku 2023 r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12038 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12038#pst12038

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1578 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1578#pst1578

Leszek – teksty ujednolicone – 627 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 587 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=587#pst587

juasia – Awans zawodowy – 516 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=516#pst516

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą 393 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=393#pst393

Adaa – Nowe SIO 388 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=388#pst388

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

matyldaa – Nauczyciel początkujący 152 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=152#pst152

atodobre – ocena pracy dyrektora założony 11.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=132#pst132

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Gaba – medykamenty w szkole założony 27.08.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11796&ux=148&pst=26#pst26

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=587#pst587

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12038#pst12038

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=627#pst627

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1578#pst1578

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=393#pst393

bobi367 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna założony 10.09.2012 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49367&ux=148&pst=96#pst96

Adaa – Nowe SIO założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=388#pst388

atodobre – ocena pracy dyrektora założony 11.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=132#pst132

pkarlin – czy szkoła ma obowiązek uruchomić skrzynkę podawczą ePUAP założony 14.07.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58925&ux=148&pst=8#pst8

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=101#pst101

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca października 2023 r. – 1756 plików.

W październiku 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec października 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 226 pobrań,

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 125 pobrań,

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 246 pobrań,

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 149 pobrań,

- w czerwcu 2023 r. Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-) – 528 pobrań,

- w lipcu 2023 r. Macia - Informacja załączana do umowy o pracę  –313 pobrań.

-  w sierpniu 2023 r. Leszek - ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7 – 197 pobrań.

- we wrześniu 2023 r. – 0 plików,

W październiku 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Powroty na forum - teraz pora na styczeń i luty 2021 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… niespełna 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W styczniu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 79 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. ejrut  Życzenia noworoczne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13673&ux=148&pst=165#pst165

2. nela2 – nauczanie zdalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63544&ux=148&pst=70#pst70

3. dariuszn7 Dotacja na podręczniki 2018

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60272&ux=148&pst=62#pst62

4. rafhak   basen szkolny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63772&ux=148&pst=50#pst50

5. jogra nauczanie domowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58228&ux=148&pst=47#pst47

6. azikaj raport Sio-etaty nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63741&ux=148&pst=37#pst37

7. ala44 – 18 stycznia -wracamy czy nie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63764&ux=148&pst=33#pst33

8. Kajko Szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63624&ux=148&pst=31#pst31

9. gongmin – Cofnięcie skierowania księdzu-katechecie w toku roku szkolnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63754&ux=148&pst=28#pst28

10. PiotrekM – czy należy się trzynastka?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62566&ux=148&pst=25#pst25

W lutym 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 64 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Afraniuk  Mam potwierdzoną "koronę" i co dalej ...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63489&ux=148&pst=35#pst35
2. bratek –
Grupowy NOP AstraZen.- co z nim zrobić?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63866&ux=148&pst=34#pst34

3. bogna4 – testowanie powtórne nauczycieli I-III

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63818&ux=148&pst=26#pst26

4. ola 13 Hurrra

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63839&ux=148&pst=23#pst23

5-6-7. Marek Pleśniar – To było długich kilka dni, forum już działa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63840&ux=148&pst=20#pst20

5-6-7. barbaszka BARDZO ważne pytanie - konkurs na dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63849&ux=148&pst=20#pst20

5-6-7. JolaR Dziecko zapisane do szkoły tylko przez matkę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63867&ux=148&pst=20#pst20

8. bardu umowa przez mianowanie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63871&ux=148&pst=17#pst17

9-10. Jacek Konsultacja-rozp. MEN ws wykazu zajęć pedagogów, psychologów ...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60252&ux=148&pst=14#pst14

9-10. bik nauczyciel wspomagający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62506&ux=148&pst=14#pst14

Prawo:

W październiku 2023 r. ukazało się 279 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 130 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W październiku 2023 r. ukazało się 10 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2094 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2094

2. 2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2102 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – weszło w życie z dniem 3 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2102

3. 10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2168 rozporządzenie MEiN z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2168

4. 10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2175 rozporządzenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2175

5. 19 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2254 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – weszło w życie z dniem 3 listopada 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2254

6. 23 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2279 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2279

7. 24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2292 rozporządzenie MON z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego weszło w życie z dniem 25 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2292

8. 24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2293 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2293

9. 26 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2322 obwieszczenie MKiDN z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2322

10. 31 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2352 obwieszczenie MEiN z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2352

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych Dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów ukraińskich:

 (1) Czy dla uczniów ukraińskich, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022r., nadal organizujemy w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe lekcje języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo? 

Z góry dziękuję za pomoc.

(2) tak.

(3)  dziękuję bardzo.

(4) W szkole 1 uczeń ukraiński zadeklarował chęć nauki dodatkowego języka polskiego.

Przydzieliłam nauczycielowi dodatkowe 6 godzin języka polskiego.

teraz okazuje się, że uczeń chętnie skorzysta ale tylko z 2 godzin.

Czy można zorganizować dodatkowe zajęcia z języka polskiego w wymiarze 2 godzin (w rozporządzeniu jest w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin).

(5) przydzieliłaś zgodnie z rozporządzeniem ale jak korzysta tylko z 2 godz. to jego sprawa, nie zmusisz.

(6) No ale nauczycielowi płacić za 6? Czy mogę zmienić ilość godzin w arkuszu?

(7) W arkuszu nie może być mniej niż 6. W planie jest 6, płacisz za 6, a na ile uczeń chodzi to jego sprawa.

(8) dziękuję

(9) no nie do końca się zgadzam

w planie masz 6 - ok

płacisz za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe - pewnie część z tych godzin jest po lekcjach, można też ustalić z rodzicem, że nas na początku tygodnia informuje, w jakie dni dziecko na te zajęcia przyjdzie itp.

nie płacisz z automatu za 6 - to są jednak pieniądze publiczne... chyba

(10) A jeśli to nie są ponadwymiarowe?

Leszek Zaleśny