BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Grudzień 2023 r.

Uwaga w 2024 roku:

– już XX Konferencja OSKKO w Krakowie – 1-3.03.2024 r.

- Kongres Zarządzania Oświatą w Łodzi - 7-9.10.2024 r.

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w bezpłatnej sesji edukacyjnej online.

„Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” to tytuł spotkania, które odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

Grudzień 2023 – Wraz z życzeniami Noworocznymi pytanie (retoryczne) czy czekają nas kolejne zmiany w edukacji w 2024 r.?

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Po raz czwarty gościliśmy spotkaliśmy się w Hotelu Kasprowym w Zakopanem, to ta edycja Kongresu była rekordowa - wzięło w niej udział ponad 1000 uczestników, gości, partnerów i wystawców.

Doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12378750

2. obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=28

 

Rekomendujemy :

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w bezpłatnej sesji edukacyjnej online.

„Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” to tytuł spotkania, które odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66157&ux=148&pst=1#pst1

Wybrane problemy edukacji w Polsce.

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66075&ux=148&pst=1#pst1

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu, maju i w czerwcu 0, w lipcu 48, w sierpniu i we wrześniu 2023 r. - 0, w październiku 2023 r. 70, a w listopadzie 2023 r. 0  „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Listopad 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali przede wszystkim o sprawach codziennych jednostek systemu oświaty, interesując się także jakie zmiany zajdą w zarządzaniu oświatą i finansach oświatowych w 2024 r.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12047 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12047#pst12047

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – koala – Rezygnacja z części zajęć rewalidacyjno wychowawczych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66136&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8400 osób, które polubiły i ponad 9000 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w listopadzie2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 10.11.2023 r., od godz. 9.00 do 10.00 zawitało na forum 1323 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=588#pst588

Na stronie forum OSKKO do końca  listopada 2023 r. znalazło się 64.427 wątków i 979.647 wypowiedzi.

Listopad 2023 r. przywitała na forum edithael – protokołowanie rady pedagogicznej - kto?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66148&ux=148&pst=3#pst3

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

ktosik – wczoraj dostaliśmy laptopy dla 4 kl. co teraz....?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66054&ux=148&pst=65#pst65

zosiaz1 – Urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65619&ux=148&pst=54#pst54

Zbig60 – Kolejność powitania vip-ów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18167&ux=148&pst=50#pst50

agamali – dziennik elektroniczny - proszę o pomoc

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63793&ux=148&pst=35#pst35

KasiaZS5 – e-doręczenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66129&ux=148&pst=39#pst39

matyldaa – Dzieci z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65550&ux=148&pst=36#pst36

Jagaz – Czy udostępnić pismo ze skargą na nauczyciela?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65135&ux=148&pst=24#pst24

Klarysa – Pensum zajęć

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66013&ux=148&pst=21#pst21

matpio – Emerytura nauczycielska

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65556&ux=148&pst=20#pst20

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe – tym razem rozstrzygnięcie nadzorcze

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=101#pst101

Wójt odwołał dyrektora zespołu szkół w trakcie roku szkolnego bez zachowania wypowiedzenia; do takich działań niezbędne są szczególne przesłanki - stwierdził wojewoda, uznając decyzję wójta za nieważną. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, kiedy takie działania wobec dyrektora są możliwe.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/dyrektor-szkoly-odwolany-bez-wypowiedzenia-tylko-wyjatkowo-wskazuje-wojewoda

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2023   r. :

Klarysa – Psycholog

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66154&ux=148&pst=12#pst12

joljol – Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66155&ux=148&pst=8#pst8

aleksandra2008 – Zajęcia z projektów unijnych, a zatrudnienie nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66167&ux=148&pst=8#pst8

ktosik – urlop bezpłatny a świadczenia z ZFŚS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66173&ux=148&pst=7#pst7

ktosik – zbiór arkuszy ocen, czy obowiązuje??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66164&ux=148&pst=7#pst7

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2023 r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12045 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12047#pst12047

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1593 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1593#pst1593

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 588 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=588#pst588

juasia – Awans zawodowy – 529 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=529#pst529

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą 396 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=396#pst396

Adaa – Nowe SIO 390 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=390#pst390

Skimir Specjaliści wg nowego standardu - 302 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65130&ux=148&pst=302#pst302

matyldaa – Nauczyciel początkujący 155 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=155#pst155

izael – Laptopy (Nie) dla (wszystkich) nauczycieli – 121 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66105&ux=148&pst=121#pst121

GABA – OCENIANIE– 122 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=124#pst124

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=588#pst588

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12047#pst12047

Zbig60 – Kolejność powitania vip-ów – założony 3.10.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18167&ux=148&pst=50#pst50

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1593#pst1593

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=396#pst396

laostic – Wycieczka delegacja założony 9.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53972&ux=148&pst=8#pst8

Adaa – Nowe SIO założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=390#pst390

pkarlin – czy szkoła ma obowiązek uruchomić skrzynkę podawczą ePUAP założony 14.07.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58925&ux=148&pst=13#pst13

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca listopada 2023 r. – 1756 plików.

W listopadzie 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec listopada 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 226 pobrań,

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 126 pobrań,

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 253 pobrania,

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 149 pobrań,

- w czerwcu 2023 r. Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-) – 534 pobrania,

- w lipcu 2023 r. Macia - Informacja załączana do umowy o pracę  – 329 pobrań.

-  w sierpniu 2023 r. Leszek - ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7 – 215 pobrań.

- we wrześniu 2023 r. – 0 plików,

- w październiku 2023 r. – 0 plików.

W listopadzie 2023 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

Powroty na forum - teraz pora na marzec i kwiecień 2021 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… niespełna 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 131 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. malchow  Szczepienia nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63850&ux=148&pst=121#pst121

2. KaPi – zamknięte przedszkola

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64004&ux=148&pst=71#pst71

3. AleJ ZFŚS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59822&ux=148&pst=57#pst57

4. laostic   Szkoły od 20 marca

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63971&ux=148&pst=51#pst51

5. Zbig60 Nauczanie hybrydowe jak zorganizować?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63929&ux=148&pst=49#pst49

6. MMW Pracownicze Plany Kapitałowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63447&ux=148&pst=35#pst35

7. 1788 – Wstydliwi nauczyciele

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63981&ux=148&pst=34#pst34

8. aniwr Żądania rodziców

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63817&ux=148&pst=33#pst33

9. JustynaM – Nauczyciel odmawia pracy z konkretną klasą

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63939&ux=148&pst=29#pst29

10. Marek Pleśniar czy jest tak źle? Proszę o głosy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63943&ux=148&pst=27#pst27

W kwietniu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 70 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1-2. bardu  nauczyciel współorganizujący proces... czy wspierający?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63393&ux=148&pst=31#pst31

1-2. Bas – Nieobecność w pracy - konkurs na dyrektora - pilne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48166&ux=148&pst=31#pst31

3. gasja – stanowisko wicedyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64090&ux=148&pst=24#pst24

4. nela2 Rodzice żądają powrotu do nauczania stacjonarnego w szkole...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64037&ux=148&pst=22#pst22

5. MKJ – Wsparcie dla osób transpłciowych w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64038&ux=148&pst=20#pst20

6. Afraniuk praca zdalna czyli jaka?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64021&ux=148&pst=18#pst18

7. zapolska Informacja dyrektora o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64008&ux=148&pst=17#pst17

8. Barwi Organ Prowadzący i VACATY

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64027&ux=148&pst=16#pst16

9. Aleks oddział integracyjny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61315&ux=148&pst=15#pst15

10. kaef Niedopilnowanie obowiązku (kradzież?)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64052&ux=148&pst=14#pst14

Prawo:

W listopadzie 2023 r. ukazało się 247 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 133 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W listopadzie 2023 r. ukazało się 16 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2386 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2386

2. 6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 obwieszczenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2387

3. 6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2391 obwieszczenie MKiDN z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 21 listopada 2023 r..

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2391

4. 9 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2431

5. 10 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2444 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2444

6. 13 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2458 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2458

7. 14 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2468

8. 16 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2499 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2499

9. 23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2534 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644 ze zm.)/.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2534

10. 23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2537 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 ze zm.)/.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2537

11. 23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2541 rozporządzenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie 8 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2541

12. 24 listopada 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1283 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1283

13. 24 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2547 obwieszczenie MKiDN z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2547

14. 27 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2572 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2572

15. 27 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2573 rozporządzenie MEiN z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2573

16. 28 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2578 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2578

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych Regulamin doskonalenia zawodowego - ma być czy nie?

 (1) Jak w tytule

bo nigdzie w prawie nie widzę takiego zapisu

a jak ma być to po czyjej stronie: op czy dyrektor?

(2) Organ prowadzący corocznie podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt. 1 ,2 Ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez konkretny OP, w tejże uchwale powinno być wszystko. Dyrektor robi plan doskonalenia zawodowego. Tyle.

(3)  z tym się zgadzam 

ale niektórzy dyrektorzy tworzą regulaminy, pomimo że nie pp, umowy, wnioski

chciałabym to uporządkować a tu każdy inaczej.

(4) jak lubisz sobie dokładać pracy to pewnie... Wszystko można stworzyć - pytanie po co?

(5) ja mam to co w prawie napisane i tyle

ale dzisiaj na zebraniu z op, niektórzy dyrektorzy mówią, że mają

wiec op każe reszcie zrobić

tylko nikt mi nie potrafił wskazać pp a ja wiem, że jej nie ma

na jakiej zasadzie więc mamy przyznawać dofinansowanie, czy pisać jakąś umowę z nauczycielem (bo niby z czego ma ona wynikać)

i jak się tłumaczyć, że jednemu dałam na studia 40% a innemu 70%

ech:)

(6) #2 - uchwałę? A to nie jest kompetencja organu wykonawczego?

(7) #6 Uchwałę podejmuje Rada Gminy/Miasta, wykonanie powierza Wójtowi/Prezydentowi.

#5 Na wszystkie te wątpliwości właśnie taka uchwała odpowiada. W rożnych samorządach jest różnie ale z reguły do uchwały są załączniki i bazuje się na nich (Wniosek nauczyciela, decyzja dyrektora).

(8) Zapytałem bo nie spotkałem dotychczas tylko zarządzenia.

(9) #7 nadzór wojewody odrzuca załączniki do uchwały i to co napisał (…) w zarządzeniach burmistrza głównie są uregulowania

ale ... część naszych dyrektorów (z mojego op) napisało sobie regulaminy i mamy pewien spór

 czy to burmistrz jako władza wykonawcza powinien to zarządzeniem wprowadzić, skoro wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, czy dyrektorzy - dla nich nie ma żadnej delegacji prawnej - wg mnie

(10) A od kiedy to do uchwał nie możne być załączników?? Napisałem: "w różnych samorządach jest różnie". Zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta - jest  aktem wykonawczy do uchwały o której napisałem powyżej lub uchwały budżetowej w której środki na doskonalenie nauczycieli powinny być unormowane. Dyrektorowi pozostaje tylko postępować zgodnie z zapisami z powyższych...

(11) A to nie jest tak, że nadzór odrzuca załączniki , w których zawarte są regulaminy dofinansowania? Do uchwalania których nikt nie ma delegacji ustawowej? Z kolei kompetencje do ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli nie są ani w KN ani w rozporządzeniu przypisane konkretnemu organowi - więc jest kołomyja. Z tym, ze ostatnio raczej kierowano się wyrokiem sądu, wg którego to kompetencja z zakresu wykonywania uchwały budżetowej - więc należąca do organu wykonawczego.

Na LEXie jest w tej kwestii bełkocik - co autor to inna odpowiedź na pytanie:-)

(12) #10, nadzór odrzuca te załączniki do tej uchwały 

ale skoro uchwałę powierza się do wykonania burmistrzowi, nie dyrektorowi, to logiczne dla mnie jest, że to on wydaje zarządzenie w tej kwestii

I tak jak (…) napisał wszędzie jest bełkot w tej sprawie

(13) A plan doskonalenia? Ma być czy nie musi? Wniosek, który składamy do 31. 10 nie jest wystarczający? Czy może wniosek jest według planu?

Leszek Zaleśny