BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - czerwiec 2023 r.
 

Przed nami XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 2-4.10.2023 r. Bachleda Hotel Kasprowy.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Czerwiec 2023 – czereśnie na drzewach i tuż, tuż wakacje.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

Zakończyła się XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

https://legislacja.gov.pl/projekt/12372001

2. Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

https://legislacja.gov.pl/projekt/12372150

3. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12372556

4. Projekt rozporządzenia MKiDN   zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12372908

 

Rekomendujemy :

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadzi badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

https://www.oskko.edu.pl/ankieta-zmp/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu 0 i w maju 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Maj 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali w maju 2023 r. o egzaminach maturalnych i ósmoklasisty, zbliżających się końcach staży w awansie zawodowym (po staremu).

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11992 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11992#pst11992

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – azikaj – Zasiłek na urlopie rodzicielskim

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65828&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8000 osób, które polubiły i ponad 8600 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w maju 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 9.05.2023 r., od godz. 9.00 do 10.00 zawitało na forum 1327 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=578#pst578

Na stronie forum OSKKO do końca  maja 2023 r. znalazło się 64.119 wątków i 977.162 wypowiedzi.

Maj 2023 r. przywitał na forum Bona Fide Utrata uprawnień pedagoga specjalnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65813&ux=148&pst=3#pst3

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

kaef – egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=104#pst104

matyldaa – Nauczyciel początkujący

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=101#pst101

GABA – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=84#pst84

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=50#pst50

Lulka – kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65314&ux=148&pst=30#pst30

Jagaz - Czy udostępnić pismo ze skargą na nauczyciela?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65135&ux=148&pst=23#pst23

kudlatek – uzupełnienie etatu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63231&ux=148&pst=21#pst21

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=99#pst99

I FSK 2244/19 - Wyrok NSA - Sprawy finansów w oświacie - oddalono skargę kasacyjną:

Przedmiotem wniosku o interpretację były następujące zapytania skarżącej Gminy - czy wydawanie przez skarżącą, za pośrednictwem szkół podstawowych, duplikatów legitymacji i świadectw za opłatą będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem skarżącej są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

NSA stanął na stanowisku, że zadania w zakresie edukacji publicznej, w ramach których mieści się wydanie duplikatu świadectwa czy legitymacji szkolnej, pozostają w sferze działań publicznych. Gmina wypełniając obowiązki wynikające z powołanych przepisów, a więc wydając duplikaty omawianych dokumentów (druków szkolnych) oraz pobierając opłaty za ich wydanie, działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania ustawowe, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F2488ED114

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w maju 2023   r. :

Robcio - Rozwiązanie umowy i odprawa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65815&ux=148&pst=19#pst19

wbgim – Pensum wicedyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65862&ux=148&pst=18#pst18

iksik - dopłata do wypoczynku emerytów w ramach funduszu socjalnego.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65845&ux=148&pst=15#pst15

Lucy B - Uśrednianie godzin w dniach egzaminu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65107&ux=148&pst=14#pst14

wiwi – Udział w konferencji OSKKO w sobotę i niedzielę - odbiór urlopu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65834&ux=148&pst=14#pst14

Jaga - Godziny ponadwymiarowe w trakcie egzaminu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65827&ux=148&pst=13#pst13

MM – Zmiana pensum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65830&ux=148&pst=13#pst13

aleksandra2008 podstawa prawna do wydania oceny dorobku zawodowego po staremu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65856&ux=148&pst=11#pst11

Klarysa – Świetlica w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65829&ux=148&pst=11#pst11

annapast48 – urlop wicedyrektora po rezygnacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65835&ux=148&pst=10#pst10

iksik – dopłata do wypoczynku emerytów w ramach funduszu socjalnego.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65845&ux=148&pst=9#pst9

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w maju 2023     r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11992 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11992#pst11992

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1509 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1509#pst1509

Leszek – teksty ujednolicone – 625 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 578 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=578#pst578

Wertykal  Siedzę przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki- 471 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=472#pst472

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 384 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=384#pst384

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 296 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=296#pst296

olaszyma – Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę – 124 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=124#pst124

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=578#pst578

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11992#pst11992

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

brela – duplikat świadectwa????ratunku!!!! - założony 12.09.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32788&ux=148&pst=57#pst57

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1509#pst1509

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=384#pst384

Wertykal  Siedzę przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki - - założony 24.04.2012 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=472#pst472

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=99#pst99

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca maja 2023 r. – 1751 plików.

W maju 2023 r. zamieszczono 1 plik w wymianie – wzór dokumentu z zakresu kadrowego.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec maja 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 201 pobrań.

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 94 pobrania.

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 171 pobrań

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików.

W maju 2023 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.05.2023 r.

11.05.2023 r.

rzewa

Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN
Pobierz: 
przeniesienie z 18.zip* (8 KB)

74

 

Powroty na forum - teraz pora na marzec i kwiecień 2020 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 112 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. bb17  Pomysły dla dyrektorów na ten trudny czas dla nich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62693&ux=148&pst=228#pst228

2. olaszyma – koronawirus zawieszone zajęcia. Co robią nauczyciele?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62646&ux=148&pst=113#pst113

3. Toska sieć szkół

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57886&ux=148&pst=108#pst108

4. marysia d – rozporządzenie w sprawie szczególnych...-gdzie jest opublikowane

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62689&ux=148&pst=52#pst52

5-6. DorotaN zawieszenie zajęć a SOSW

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62649&ux=148&pst=39#pst39

5-6. katsik próbny sprawdzian kl. VIII

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62717&ux=148&pst=39#pst39

7. aza – Nocna zmiana dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62680&ux=148&pst=38#pst38

8-9. Franciszka pracownicy obsługi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62656&ux=148&pst=34#pst34

8-9. Marek Pleśniar – Jest wideo: Webinar OSKKO. Zadania dyrektora w n. rzeczywistości

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62706&ux=148&pst=34#pst34

10. Marek Pleśniar - Harmonogram Konferencji OSKKO. Już 800 uczestników.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62344&ux=148&pst=32#pst32

W kwietniu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 101 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Bożena24  OP łączmy się

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27090&ux=148&pst=11731#pst11731

2. Marek Pleśniar – co tam u Was przed świętami?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8268&ux=148&pst=303#pst303

3. aza – Przedszkola w czasie zdalnej edukacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62691&ux=148&pst=115#pst115

4. artwice Zawieszone zajęcia a godziny ponadwymiarowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62655&ux=148&pst=113#pst113

5. Biuro OSKKO Konsultacja: Nauka religii i etyki w przedszkolach i szkołach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52596&ux=148&pst=103#pst103

6. AndrzejK ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36630&ux=148&pst=97#pst97

7. Dorota ZZ nauczyciel stażysta

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62107&ux=148&pst=48#pst48

8. koala praca obsługi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62779&ux=148&pst=46#pst46

9. bialy1967 Uwaga! 180 mln na sprzęt dla uczniów i nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62733&ux=148&pst=38#pst38

10. ejrut Jurkom, Jerzykom, Wojciechom.............

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29925&ux=148&pst=33#pst33

Prawo:

W maju 2023 r. ukazało się 207 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 76 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W maju 2023 r. ukazało się 12 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 9 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 879 rozporządzenie MRiPS z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – weszło w życie z dniem 18 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/879

2. 12 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 900 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/900

3. 12 maja 2023 r. 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/910

4. 15 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 918 rozporządzenie MEiN z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 16 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/918

5. 18 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 950 rozporządzenie MEiN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – weszło w życie z dniem 19 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/950

6. 23 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 984 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/984

7. 24 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 998 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/998

8. 25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1002 rozporządzenie RM z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1002

9. 25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1006 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1006

10. 25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1011 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1011

11. 25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1012 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 2–4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 9 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1012

12. 30 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1031 rozporządzenie RM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 – weszło w życie z dniem 31 maja 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1031

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych Świetlica w szkole:

 (1) Witam,

Jak wygląda sprawa świetlicy w szkole. Rodzice dzieci obecnych 6- latków poinformowali Panią na zebraniu, że Oni w szkole chcą świetlicę od 7.00 do 16.00. Teraz rano nie mamy świetlicy, szkoła jest czynna od 7.30, świetlica kończy się o 15.05. Nikt jeszcze w szkole w tej sprawie nie był, ale ponoć krąży na wsi jakaś petycja w tej sprawie.

Co wy na to, czy jest jakaś liczka dzieci minimalna dla których tworzy się świetlicę, czy wójt ma obowiązek robić świetlicę w tych godzinach, w jakich żądają Rodzice, bez względu na to  czy będzie jedno czy dwójka dzieci.

(2) Nie ma obowiązku tworzenia opieki świetlicowej dla oddziałów przedszkolnych - obowiązek jest dla każdego chętnego dziecka szkoły podstawowej w godzinach ustalonych z organem prowadzącym...

 (3)  Dzięki.

Petycja dotyczy dzieci 6- letnich, które od września znajdą się w klasie 1 szkoły podstawowej.

Czy są przepisy, które zmuszą Wójta do  zorganizowania świetlicy w godzinach, które życzą sobie Rodzice. Nadmienię, że nie mamy świetlicy w takim rozumieniu, że działa ona niezależnie od 7 do 16. Zawsze świetlica organizowana była zgodnie z harmonogramem planu lekcji. Natomiast  świetlica na wniosek trwała zawsze do ostatniego odwozu- 15.05. (na świetlicy były także dzieci miejscowe) i nigdy nie było problemów- taka była oferta i z tego Ci, co byli uprawnienie korzystali. Dodam, że mamy zaledwie 23 godziny świetlicy i plan świetlicy podporządkowany jest planowi lekcji z uwzględnieniem dzieci świetlicowych na wniosek. 

1. Czy Wójt musi dostosować się do żądań Rodziców?

2. Czy może określić liczbę minimalną wniosków?

3. Czy nawet jak będzie 1 dziecko to świetlicę należy zorganizować?

Z góry dziękuję za odpowiedź:)

(4) nie ma znaczenia, że są to dzieci 6 letnie (będą w 1-szej klasie). Szkoła podstawowa organizuje świetlicę:

Art. 105. 1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

tyle i tylko tyle jeżeli chodzi o prawo

Na Twoje pytania w tym artykule masz odpowiedź

ad.1 Wójt nic nie musi :), ale może mieć przeprawę z rodzicami i kuratorium

ad. 2 Nie

ad.3 Tak

to oczywiście jest moja opinia.

 (5) Oczywiście, jeśli znajdzie się rodzic, który pracuje od 12 do 20, to na jego wniosek świetlica będzie otwrta do 20. Nie popadajmy w paranoję.

 (6) moim zdaniem będzie tak:

ad.1 Wójt nic nie musi :), ale może mieć przeprawę z rodzicami i ew. z kuratorium, ale ono może tylko miękko wpływać na wójta - wójt zawsze może stwierdzić, że robi tyle na ile pozwalają mu środki przyznane przez rg

ad. 2 Tak, wójt może uznać, że 1-2 dzieci znajdzie w szkole opiekę pomimo tego, że regularnej świetlicy w tym czasie nie będzie

ad.3 Nie, patrz wyjaśnienie do odpowiedzi w p. 2.

(7) właściwie #6 to mogę się z Tobą zgodzić :)

ale to dyrektor będzie miał pod górkę i tylko o to mi chodzi. Kiedy rodzic poskarży się do kuratorium, że dyrektor nie chce otworzyć świetlicy (a jest taka potrzeba) to będzie kontrola doraźna, która wykaże nieprawidłowości i dyrektor dostanie zalecenie:

- utworzyć opiekę świetlicową z godnie z art.105 ....

i potem w ciągu 30 dni odpisze jak zrealizował to zalecenie

#5 Nie popadajmy w paranoję, tu się zgodzę i nigdzie nie napisałem że świetlica ma pracować do 20 i oddawać dzieci przygotowane do snu (wykąpane i przebrane do piżamki ;)

(8) Wiem, ale idąc tym tokiem rozumowania KO zaleci zorganizować opiekę zgodnie z art. 105. ;-) Przepis - jak wiele innych, jest niedopracowany.

(9) Dzięki za wszelkie uwagi i podpowiedzi, jestem po rozmowie z Wójtem- raczej wolelibyśmy nie robić dodatkowych świetlic, nie ma pieniędzy w tym roku i jeszcze wiele innych argumentów.

No i co z tym fantem zrobić, pewnie będę zmuszona czekać do skargi do Kuratorium, bo pewnie tak się skończy, bo to Mama- krzykaczka jest.

 

(10) to dyrektor zrobi aneks do arkusza na x godzin świetlicy i złoży do OP (na co będzie miał papier), a OP nie zatwierdzi...

i co zrobi KO dyrektorowi?

a co zrobi KO wójtowi?

:-)

KO może coś wymóc jedynie wówczas, gdy w szkole nie ma świetlicy wcale... a jeśli jakieś godziny świetlicy są, to już niewiele może... w stosunku do wójta oczywiście :-).

 (11) No i tak, koło się zamyka, a z drugiej strony niedługo będziemy musieli organizować nocną świetlicę, bo Rodzic na nockę jedzie :).

Leszek Zaleśny