BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - luty 2023 r.
 

PRZED NAMI – XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Szczegóły na stronie konferencji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na dziewiętnastą Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

UWAGA: 1% a teraz nawet 1,5% dla potrzebujących - z podatku za 2022 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65603&ux=148&pst=3#pst3

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Luty 2023 – ferie zimowe w toku

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368400

2. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368401

3. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368461

4. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368550

5. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368551

6. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12368601

Rekomendujemy :

Nowa edycja Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty

Studia rozpoczynają się w lutym 2023 r. i trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Zróżnicowanie form pracy pozwala wzmacniać relacje z innymi dyrektorami z całej Polski, rozwijać kompetencje liderskie oraz poznawać narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach. Wszystko po to, by uczniowie uczyli się lepiej a dyrektor i nauczyciele czuli pewnie w swojej roli.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, są realizowane we współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65649&ux=148&pst=1#pst1

https://www.oskko.edu.pl/splo/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2023 r. przyjęto 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Styczeń 2023 r. – OSKKO-wicze przybici problemami codzienności niezwykle rzadko odwiedzali forum, a rozmowy dotyczyły oceniania uczniów i ocen pracy nauczycieli.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11922 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11927#pst11927

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Skimir – Powrót ucznia z UA na nauczanie zdalne.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65624&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7800 osób, które polubiły i 8300 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w styczniu 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.01.2023 r., od godz. 12.00 do 13.00 zawitało na forum 1329 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=573#pst573

Na stronie forum OSKKO do końca  stycznia 2023 r. znalazło się 63.911 wątków i 975.278 wypowiedzi.

Styczeń 2023 r. przywitała na forum ibula wymiar urlopu katechety w przedszkolu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65593&ux=148&pst=3#pst3

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=66#pst66

Daniel1208 – Szkolenie z pierwszej pomocy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61231&ux=148&pst=53#pst53

Iśka – Urlop nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63682&ux=148&pst=45#pst45

pelargonia – Urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=43#pst43

matyldaa – Nauczyciel początkujący

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65315&ux=148&pst=40#pst40

matyldaa – Dzieci z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65550&ux=148&pst=29#pst29

mariz – czy przysługuje 13-ka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63796&ux=148&pst=28#pst28

Lulka – kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65314&ux=148&pst=27#pst27

tarek – Z jakim dniem przekształcenie umowy w mianowanie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64915&ux=148&pst=22#pst22

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=95#pst95

Wyrok sądowy SN z 15 czerwca 2022 r.  - Roszczenia placówek oświatowych o zaległe dotacje:

Problematyka zaniżonych dotacji oświatowych pozostaje niezmiennie żywa w wielu gminach.

Ciekawy jest pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 15 czerwca 2022 r. (sygn. akt II CSKP 380/22). Bardzo szeroko analizuje on bowiem roszczenia dochodzone w sprawach dotacji oświatowych i jest doskonałą reasumpcją poglądów już wypowiedzianych, a przy tym jasno wskazuje na potrzebę wykazania szkody w sprawach tego rodzaju.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=II%20CSKP%20380/22&FormaOrzeczenia=wyrok%20SN

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w styczniu 2023   r. :

Gaba – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=65#pst65

zosiaz1 – Urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65619&ux=148&pst=18#pst18

AleJ – zmiana etatu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65633&ux=148&pst=14#pst14

Promieniczka - Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65595&ux=148&pst=13#pst13

bratek - Dramat w klasie maturalnej w prywatne szkole- co o tym sądzicie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65604&ux=148&pst=12#pst12

DorotaN - czas pracy nauczyciela na rencie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65618&ux=148&pst=10#pst10

Klarysa - Zajęcia dodatkowe dla ucznia z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65625&ux=148&pst=10#pst10

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w styczniu 2023     r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11927 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11927#pst11927

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1472 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1472#pst1472

Leszek – teksty ujednolicone – 624 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=624#pst624

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 573 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=573#pst573

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Aada– Nowe SIO – 371 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=371#pst371

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 372 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=372#pst372

edek - Laboratoria Przyszłości – 310 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=310#pst310

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 238 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=238#pst238

RL – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – 145 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64882&ux=148&pst=145#pst145

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=573#pst573

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11927#pst11927

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=624#pst624

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Staś – ocena ryzyka zawodowego – założony 10.04.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29636&ux=148&pst=4#pst4

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1472#pst1472

gongmin - kwalifikacje do opieki w autobusie szkolnym - założony 4.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44654&ux=148&pst=39#pst39

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=372#pst372

Zbig60 – Sklepik szkolny … - założony 12.09.2012 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49288&ux=148&pst=20#pst20

Aada– Nowe SIO - założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=371#pst371

Dan67 – Utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - założony 27.09.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59383&ux=148&pst=11#pst11

basiaj – godziny statutowe - założony 11.09.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60697&ux=148&pst=13#pst13

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca stycznia 2023 r. – 1748 plików.

W styczniu 2023 r. zamieszczono 1 plik - tekst ujednolicony rozporządzenia.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec stycznia 2023 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z – 187 pobrań,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. – 394 pobrania,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 203 pobrania,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 186 pobrań.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 808 pobrań,

- w lipcu 2022 r. Jacek - Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne. – 638 pobrań.

- w sierpniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z – 274 pobrania.

- we wrześniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczniów wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z – 379 pobrań.

- w październiku 2022 r. Leszek - rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. spakowane 7z – 113 pobrań.

- w listopadzie 2022 r. nie zamieszczono plików w wymianie,

- w grudniu 2022 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

W styczniu 2023 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.01.2023 r.

14.01.2023 r.

Leszek

zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z
Pobierz: 
Rozp. MEiN-wymagania na stanowisko dyrektora-ze zm. 14.01.2023.7z* (24 KB)

86

 

Powroty na forum - teraz pora na lipiec i sierpień 2019 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 i pół roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 76 wątków (wakacje, od forum także), oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. ZS  uczeń powracający z zagranicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46306&ux=148&pst=46#pst46

2. Jacek – Zmiany w KN złożone dziś w sejmie jako projekt poselski

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61753&ux=148&pst=36#pst36

3. Storrada siatki godzin dla nowych technikum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61212&ux=148&pst=26#pst26

4. LL – Awans po nowemu czy staremu?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61862&ux=148&pst=25#pst25

5. Amaria  urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61785&ux=148&pst=24#pst24

6. Iśka pełnomocnictwo dla wicedyrektora - awans zawodowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61874&ux=148&pst=18#pst18

7. ola 13 – Umowa o pracę n_la stażysty w świetle zm. przepisów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61888&ux=148&pst=17#pst17

8-9. Marek Pleśniar "Kwadratowy Stół" - OSKKO w koalicji dla edukacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61825&ux=148&pst=15#pst15

8-9. dwalcz rezygnacja z funkcji wice ekwiwalent za urlop

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61885&ux=148&pst=15#pst15

10. kaef Zespół Szkolno-Przedszkolny - statuty, terminy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61869&ux=148&pst=13#pst13

W sierpniu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 105 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. jaga11  Awans

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58203&ux=148&pst=289#pst289

2. dzicia – Poradnik dla dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17292&ux=148&pst=174#pst174

3. Amaria urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46116&ux=148&pst=93#pst93

4. barbara71 – Arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61784&ux=148&pst=79#pst79

5. AleJ ZFŚS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61248&ux=148&pst=57#pst57

6. mychase przeniesienie nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58993&ux=148&pst=47#pst47

7. KZ – dodatek za wychowawstwo w przedszkolach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25284&ux=148&pst=44#pst44

8-9. mimka nowy dyrektor - przejęcie szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60182&ux=148&pst=34#pst34

8-9. wojciechm wysługa lat - zaliczyć czy nie??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49442&ux=148&pst=34#pst34

10. Joser Wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61872&ux=148&pst=32#pst32

Prawo:

W styczniu 2022 r. ukazało się 213 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 141 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W styczniu 2023 r. ukazało się 7 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 2 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 3 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego weszło w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/3

2. 13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 103 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/103

3. 13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 107 rozporządzenie MEiN z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/107

4. 13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 rozporządzenie MEiN z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/108

5. 19 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 147 obwieszczenie MKiDN z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  (przepis z 2019 r.)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/147

5. 26 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 179 obwieszczenie MKiDN z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (przepis z 2015 r.)

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/179

6. 26 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 183 rozporządzenie MEiN z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/183

7. 27 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 185 ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – w tym ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

- w art 1 p. 25 oraz w art 32 zmiany, które rzutują na stosowanie przepisów u.f.z.o. w 2023 r. oraz art 32.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej:

 (1) Nauczyciel prowadzi zajęcia – zindywidualizowana ścieżka edukacyjna – realizację wpisuje do osobnego dziennika elektronicznego (tzw. dziennik zajęć innych) w tym dzienniku wpisuje też obecności ucznia.

Czy również w tym dzienniku należy wpisywać oceny??

Czy w dzienniku głównym z przedmiotu z którego realizowana jest ścieżka?

(2) uczeń jest oceniany przez n-la prowadzącego przedmiot w tym oddziale i oceny powinny być w dzienniku klasowym

ZŚK służy wyrównaniu szans w opanowaniu podstawy programowej a nie realizacji tejże

(3)  nie zgadzam się 

jeśli uczeń odbywa lekcje z danego przedmiotu w ramach ZŚK to ocenia go nauczyciel prowadzący te zajęcia

a oceny wpisuje w dzienniku klasowym 

na jakiej podstawie nauczyciel, który nie uczy danego ucznia miałby go oceniać?

(4) Nie wiem jak u Was, ale w naszej szkole uczeń zajęcia ZŚK ma z nauczycielem prowadzącym zajęcia w oddziale (nie jestem pewien czy tak musi być). Na ZŚK ma np. 2 godziny matematyki indywidualnie a 2 z klasą itd. więc oceny wpisuje ten nauczyciel.

(5) a u mnie jest inaczej, co nie jest regułą

niektóre ścieżki prowadzą inni nauczyciele niż ci oddziałowi

(6) U mnie w szkole jeśli inny nauczyciel prowadzi ZŚK to wpisuje oceny w swój dziennik dla ZŚK a przed klasyfikacją przesyła je nauczycielowi uczącemu w klasie - ten w dzienniku elektronicznym robi osobną tabelkę z ocenami z ZŚK i bierze je pod uwagę w wystawieniu oceny na koniec półrocza czy roku bo uczeń może być oceniany zarówno na ZŚK jak i będąc na lekcji z klasą.  Nauczyciele uczący danego ucznia czy w klasie czy na ZŚK współpracują w tej kwestii ze sobą.

(7) Dziękuję za odpowiedzi. Czy macie Państwo zapis w statucie szkoły regulujący wystawianie oceny śródrocznej i rocznej w wyżej wymienionym wypadku?

(8) witam

Rodzic przedłożył opinię, a w niej zaleca się objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. czy organ prowadzący może odmówić uruchomienia tych zajęć? pozostałe zalecenia czyli zajęcia wyrównawcze są realizowane w grupie już istniejącej.

(9) Rodzic przedkłada opinię, dyrektor wnioskuje do OP o godziny. Ja zawsze proszę o maksymalną liczbę godzin. OP daje tyle, ile chce/uważa/może. Mnie nigdy nie odmówiono tych zajęć, ale zdarzało się, że „ucinano” liczbę godzin. ZŚK to forma pomocy pp, nie jest to w ramach kształcenia specjalnego.

 

(10) Co to znaczy- maksymalna liczba godzin w przypadku ścieżki?

(11) Jeśli już została wydana opinia o potrzebie realizacji ZŚK to OPek powinien dać kasę na realizację takich zajęć. Nie mniej jednak opinia PPP wydawana jest na wniosek, który zawiera opis funkcjonowania dziecka, opinie nauczycieli itp. - więc niejako szkoła inicjuje procedurę wydania opinii o konieczności realizacji ZŚK. Jeśli więc dochodzi do sytuacji gdy szkoła wskazywała na konieczność objęcia ZŚK a później OP nie chce dać kasy to oboje muszą ustalić jakiś złoty środek bo wygląda to dziwnie...

W kwestii oceniania ucznia na ZŚK. Uważam, że uczeń objęty ZŚK z określonych zajęć, realizuje je właśnie na zajęciach ZŚK i jest oceniany przez nauczyciela, który prowadzi te zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia z oddziałem nie ocenia tego ucznia. Łączenie np. matematyki z klasą oraz matematyki indywidualnie stoi w sprzeczności z zapisem rozporządzenia:

§ 12. 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Idąc za tym - uczniowi organizuje się np. matematykę indywidualnie bo nie może realizować matematyki wspólnie z oddziałem.

Zajęcia w ramach ZŚK powinny być realizowane zamiast zajęć z oddziałem. Jeśli byłyby realizowane dodatkowo to uczeń chyba by "zwariował" w szkole, będąc na wszystkich lekcjach według planu oddziału (ramówka) plus na zajęciach przydzielonych w ramach ZŚK.

W praktyce, realizujemy to w ten sposób:

Uczeń w opinii ma zalecenia aby realizować np. matematykę, j. polski, j. angielski, chemię w formie zajęć indywidualnych. W związku z tym, podczas gdy jego oddział ma te zajęcia, jemu organizujemy zajęcia indywidualne przydzielone nauczycielom tak aby to wszystko spiąć w planie (nie jest to łatwe ale...). Czasem udaje się przydzielić zajęcia indywidualne nauczycielowi, który prowadzi te zajęcia w oddziale, czasem nie.

(12) do [#10]

Jeśli w opinii jest napisane, że ZŚK ma dotyczyć np. j. polskiego i matematyki, wtedy zliczam te godziny zgodnie z ramowym planem (np. 5+4) i występuję do OP o 9 godzin. W mojej szkole byli uczniowie, którzy w ramach ścieżki realizowali wszystkie godziny danego przedmiotu i to było z korzyścią dla nich. W kolejnym roku nie zawsze była kontynuacja ścieżki, bo rodzic nie starał się o opinię.

(13) Argument zdroworozsądkowy [#11] i opis praktycznego zastosowania takiego rozwiązania [#12] nie przekonują.

Ale i tak będziemy dawać np. matematyka: 2 godziny z klasą +2 godziny indywidualnie.

Zwłaszcza, ze w opiniach często jest zapis: części zajęć.

(14) [#12], uważam, że nie ma powodu aby trzymać się 1:1 przy przydzielaniu godzin zajęć w ramach ZŚK. Forma indywidualna rządzi się swoimi prawami. Można dać mniej - np. zamiast 5 godzin j. polskiego, dać 3.

[#13], myślę, że taki zapis w opinii jest naciągany w kontekście zacytowanego powyżej zapisu z rozporządzenia no ale różne twory widziałem. Warto sięgnąć pamięcią czasów kiedy ZŚK były wpisane do przepisów. Wcześniej była możliwość organizacji NI. Bardzo wcześniej - jak uczeń miał NI to siedział w domu bo do szkoły chodzić nie mógł i nauczyciele jeździli do niego. Później (czyli trochę mniej wcześniej :-)) pojawiły się jakieś łączenia w szkole - uczeń niby miał to NI ale chodzi do szkoły, w której realizował większość zajęć indywidualnie ale na niektóre chodził z klasą. Te niektóre brały się z tego, że dyrek wolał przydzielić więcej na matmę i polski niż konstruować jakieś karkołomne praktyki z lekcją techniki raz na trzy tygodnie po 15 minut. Na inne lekcje uczeń chodził bo miał akurat okienko pomiędzy NI a lekcjami z oddziałem. Ogólnie to było różnie, czasem dziwnie.

Więc uporządkowano. Jak jest NI to z tego powodu, że uczeń nie może przychodzić do szkoły z przyczyn zdrowotnych. Wszystkie zajęcia realizuje w formie NI. Jak uczeń jednak może chodzić do szkoły ale nie może realizować np. matematyki z oddziałem to można mu "zaaplikować" ZŚK i tą matematykę prowadzić indywidualnie. Sensu łączenia zajęć indywidualnie i z oddziałem nie widzę bo jak już ma być indywidualnie to warto stosować inne tempo pracy, może inną kolejność zdobywania umiejętności. Połączenie w ramach jednych zajęć powoduje, że ZŚK przybiera formę czegoś na kształt indywidualnych zajęć wyrównawczych... może to i dobre by było ale wtedy uczeń na wszystkie zajęcia chodzi z oddziałem a z niektórych ma dodatkowe indywidualnie.

A to, że tak jest jak piszesz - 2 godziny indywidualnie i 2 z klasą... Cóż, życie :-) Jeśli przydzielimy w proporcjach ramówka/ZŚK: matematyka 4/2; polski 5/3 i będziemy realizować ZŚK wyjmując ucznia z matematyki i polskiego z oddziałem to nam uwolni się 4 godziny. Co zrobić z uczniem? Okienka nie da rady, do domu przecież na 45 minut nie wyślemy, ze świetlicą też różnie... więc może już niech chodzi na te pozostałe 2 godziny na matmę ze swoim oddziałem... zawsze coś tam może posłucha, jakieś zadanie zrobi...

(15) Hm... moim zdaniem uczeń na ZŚK nie może mieć indywidualnie więcej godzin niż uczeń na NI -> jeśli w ramach NI, liczby godzin z rozporządzenia o NI, można zrealizować CAŁĄ podstawę programową (tak twierdzi minister), to uczeń na ZŚK powinien mieć mniej godzin, gdyż w ramach ZŚK nie realizuje przecież całej podstawy programowej a jedynie wybrane zajęcia.

(16) [#15], to Twoje zdanie:)

przepisu na to nie ma:)

(17) a czy ja mówię, że jest?

i podkreśliłam, że to moje zdanie...

Leszek Zaleśny