strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
nówka26-05-2010 19:27:45   [#01]

Na stronie ministerialnej  jest informacja,  że nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostanie podpisane 27 maja, czyli jutro i będzie obowiązywać jeszcze w tym roku szkolnym. Świadectwa w klasach pierwszych podstawowych i gimnazjalnych należy wydać na nowych drukach wg wzoru z rozporządzenia,wypełnić nowe arkusze w tych klasach, a uczniom kończącym "naukę" w oddziałach zerowych do 15 czerwca wydać diagnozę również na określonym w rozporządzeniu druku.  Sprawdźcie na www.men.gov.pl  w zakładce aktualności

pozdrawiam


post został zmieniony: 26-05-2010 19:29:37
malgala26-05-2010 19:29:46   [#02]

świadectwa

podlinkowałam

Stan4626-05-2010 19:30:01   [#03]
Szkoda, że ta informacja pojawiła się tak "wcześnie". Myślę, że wystarczyłoby ją podać ok 20-go czerwca :(
ankate26-05-2010 19:37:01   [#04]
Dziwne, przecież arkusze dla klasy pierwszej założyłam we wrześniu 2009, i co do wyrzucenia?????
JarTul26-05-2010 19:58:36   [#05]
A trzeba było się tak śpieszyć? :-) 
fredi26-05-2010 19:59:21   [#06]
na terenach zalanych koniec roku wcześniej ? a świadectwa ? może Men się obudzi.
ola 1326-05-2010 20:03:27   [#07]
Fredi, skąd wiesz że wcześniej? Czy MEN, gdzieś umieścił swoją opinię na ten temat? Par. 7 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
DYREK26-05-2010 20:10:05   [#08]
"Jednocześnie MEN wyjaśnia, że zgodnie z § 28-37 projektu rozporządzenia obowiązkiem:
1) szkół w bieżącym roku szkolnym będzie:
a) wydanie uczniom klas pierwszych gimnazjum szkolnych świadectw promocyjnych na drukach według wzorów nr 11-14, określonych w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia,
b) założenie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I gimnazjum arkuszy ocen na drukach według wzorów nr 53-56, określonych w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia,
2) przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne będzie wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia.

Pozostałe świadectwa, arkusze ocen i inne druki szkolne mogą być wydawane w bieżącym roku szkolnym i w roku szkolnym 2010/2011 na drukach według dotychczasowych wzorów."
gosiaes226-05-2010 20:39:58   [#09]

2) przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne będzie wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia.

- sprawdziłam -

wzór nr 70 jest w załączniku nr 4!!!

ankate26-05-2010 21:03:17   [#10]

Czy jeżeli dziecko 5-letnie kończące oddzial przedszkolny nie będzie rozpoczynalo nauki w klasie I też wystawia się mu zaświadczenie?????

Nula26-05-2010 21:29:37   [#11]
A ja dzisiaj zamówiłam druki świadectw... Może anulują zamówienie? Pozdrówka ;) 
Stan4626-05-2010 21:59:08   [#12]
Ja już mam świadectwa :(
ankate26-05-2010 22:02:21   [#13]

Gilosze chyba sie nie zmieniły?

A co z dziećmi z upośledzeniem w stopniu lekkim, nie widzę nic w projekcie rozporządzenia albo przeoczyłam? Dawniej na świadectwie robiło się adnotację, a teraz?

 

gosiaes226-05-2010 22:14:46   [#14]
Stan46 jeżeli to podstawówka, to mogą być "stare", jeśli gimnazjum to .......kiszka...........
Ala26-05-2010 22:17:36   [#15]
nowe tylko w I klasie, to nie całkiem kiszka ;-)
Adaa26-05-2010 22:21:32   [#16]
[powtórzyłam]
post został zmieniony: 26-05-2010 22:22:12
gosiaes226-05-2010 22:31:05   [#17]
znaczy się - da się to przełknąć;-))))
zara26-05-2010 22:36:00   [#18]

Ale po co zmieniać arkusze ocen dla uczniów I klasy, przecież mogłoby zostać w tym roku po staremu, a zmiany dopiero wpowadzić odnośnie arkuszy od września 2010r. Czmu więc miała służyć kontrola arkuszy......, były w pierwszej klasie 2009/2010 dobrze założone, a teraz po wejściu rozporządzenia nadają się do kosza.

Może jeszcze ten projekt częsciowo zmienią?  

JarTul26-05-2010 22:39:45   [#19]
I to jest cały urok prawa. :-)
Coś co wczoraj było właściwe, jutro może już nie być.
MEN nie po raz pierwszy wskazuje, że w szkole z pewnymi rzeczami nie należy się śpieszyć. :-)
Adaa26-05-2010 22:42:48   [#20]

Bo MEN jest propagatorem mądrości naszych dziadów i pradziadów - "Spiesz się powoli"

(korcilo mnie wyjąć z kontekstu słowo "dziadów")

;-)

zara26-05-2010 22:51:39   [#21]

A ja już zamowiłam świadectwa i zapłaciłam - to się nazywa"zapobiegliwość" - wyszlam na tym jak Zabłocki na mydle

ankate27-05-2010 06:11:57   [#22]

„Informaca o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia.

Czy te informacje stanowią jakąś dokumentację przebiegu nauczania, znaczy chodzi mi o to czy "wpinamy" je również do dziennika???? Czy pozostaje po nich jakiś ślad w dokumentacji szkoły i na jak długo?

fredi27-05-2010 07:15:52   [#23]
Nie wiadomo, czy uczniowie z zalanych szkół w Wilkowie wrócą tam 1 września. Na razie lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz zastanawia się, czy prosić o zgodę na wcześniejsze zakończenie roku szkolnego dla uczniów z zalanych szkół. Drugi scenariusz to zorganizowanie jeszcze w czerwcu dwutygodniowych wyjazdów uczniów z terenu powodzi, Ministerstwo Edukacji wczoraj poprosiło kuratorów o wysyłanie listy z nazwiskami uczniów. Wyjazdy będą finansowane ze środków rządowych.
Magda27-05-2010 11:16:52   [#24]

Czy świadectwa do klas pierwszych - podstawówka też będą obowiązywać nowe??

Gilosze się nie zmieniły, ale programy komputerowe, które posiadamy mają inny układ druku (nie ma numeru PESEL).

Czy wracamy do wypisywania ręcznego???

izael27-05-2010 11:55:45   [#25]

w paragrafie 30 rozporządzenia jest informacja, że

"świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej(...) na drukach według dotychczas obowiązujących wzorów mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie".

 

dopiero czytam, więc trochę wyrwane z kontekstu


post został zmieniony: 27-05-2010 11:56:40
martek27-05-2010 12:17:29   [#26]
z wpisu Dyrka wynika,że klasa I SP tylko nowe arkusze, a świadectwo może zostać ,, stare"  czy na pewno dobrze zrozumialam?
Gaba27-05-2010 12:39:13   [#27]
Pesel i co jeszcze jest nowego? (arkusze mamy dawno założone!!!)
micali27-05-2010 13:29:33   [#28]
w klasach starszych (IV-VI) nazwy przedmiotów
Leszek27-05-2010 14:30:41   [#29]

w MEN coraz bardziej brakuje ludzi racjonalnie myślących...

wdrażanie i opieranie nakazu na bazie projektu o tym swiadczy

pozdrawiam

Adaa27-05-2010 15:13:54   [#30]

czekam kiedy to się wszystko rozsypie

wprowadzanie tylu zmian aktów prawnych jednocześnie, galopka konsultacyjna, ankietowanie, ewaluacja inne cuda, wybory

kto to posprząta?

przyznam sie do jednej rzeczy, która jest jakby symptomatyczna

gdy Roman Giertych wprowadził mundurki, nawet mi sie nie sniło by zmieniac statut - zostawilam jak było

i bardzo dobrze zrobiłam, bo potem to zniesiono - więc nie musialam nowelizować :-)

wersja nieznowelizowana była jak znalazł po latach:-)

ziemia jest okrągła - co stale  udowadnia (choc udowodnione) Men

;-)

gona27-05-2010 15:15:58   [#31]
A co mam zrobić z arkuszem dziecka w I klasie, jeśli przyjęłam go w listopadzie 2009 z innej szkoły z arkuszem założonym w poprzedniej placówce, w którym mam adnotację o realizacji obowiązku od 1 września i o powodzie przeniesienia dziecka do mnie. Wszystkim zakładam nowe, a to jedno na starym druku. 
rzewa27-05-2010 15:41:09   [#32]

wszystkim uczniom zakładasz swoje arkusze - tym przeniesionym z innej szkoły TEŻ

To co dostałaś to odpis arkusza ocen tamtej szkoły, który stanowi załącznik do Twojego arkusza i który w Twojej szkole nie może być już uzupełniany czymkolwiek - tam podpisał się inny dyrektor

natomiast własny arkusz zakładasz wszystkim uczniom, temu przeniesionemu z innej szkoły również i dokonujesz w nim wpisów zgodnie z tokiem kształcenia

czyli wszyscy Twoi uczniowie będa mieli arkusze na takich samych drukach

Gaba27-05-2010 15:53:44   [#33]
no dobrze, ja mam zgodnie z przepisami jeszcze w tym momencie obowiązującymi arkusze dla ucz. kl. I. bez peselu. I co? Od kiedy prawo działa wstecz?
Adaa27-05-2010 16:18:42   [#34]

Gaba, po prostu dopisz pesel ręcznie na kazdym starym arkuszu

mam dla klasy I na starym druku, nie mam zamiaru przepisywac na nowy ( dopisany tylko pesel jest)


Gaba27-05-2010 16:29:15   [#35]
też tak pomyślałam sobie dziś, ale to bardzo wpieniające, że ktos robi w krówkę kogos drugiego.
micali27-05-2010 16:41:38   [#36]

Wg nowych wzorów w arkuszach ocen oprócz krateczek na PESEL w klasach IV-VI pojawiają się przedmioty: zajęcia komputerowe (a nie informatyka) oraz zajęcia techniczne (nie technika), a także dodatkowe zajęcia edukacyjne; jeżeli nie zmienię arkuszy ocen dla I klasy SP to będę miała w IV klasie nazwy przedmiotów niezgodne z programem nauczania.  

Adaa27-05-2010 17:31:21   [#37]
a to z kolei sie nie zgodzi z nazwami , które widnieja w rozporzadzeniu o ramowych planach nauczania
ankate27-05-2010 18:04:52   [#38]
No i gdzie tu sens, gdzie logika? Czego sie trzymać. Sodomia i gomoria:-)))) Pozostałe projekty aktów prawnych pewno staną się obowiązującymi aktami już w wakacje, tylko sobie pogratulować...:-(((( akty prawne jako wakacyjne czytadełko na plaży i do podusi:-(
JarTul27-05-2010 18:50:55   [#39]

Wszystkie decyzje naszego kochanego Ministerstwa zawsze są głęboko przemyślane i służą podnoszeniu jakości polskiej edukacji... Czasami zamysły skryte w decyzjach Ministerstwa są po prostu zbyt trudne do pojęcia nawet dla całej rzeszy ludzi wykształconych zatrudnionych w oświacie. Ale przyjdzie czas, że cały naród odczuje pozytywne skutki działań Ministerstwa... a my pracownicy oświaty odczujemy to ze zdwojoną mocą.

[Pssssssssssst! Ot! Choćby taki Konrad Wallenrod też wiedział co czyni... i zdaje się nikt więcej. A wszystko dla dobra narodu. - O ile dobrze pamiętam :-) -]


post został zmieniony: 27-05-2010 18:52:09
Adaa27-05-2010 19:16:31   [#40]

no... od biedy mozna w Wallenrodzie i MEN-ie znaleźć wspólny wątek :

"sa dwa sposoby walczenia - trzeba byc lisem i lwem"

;-)

bardziej chyba jednak pasuje :

"Co ma ożyc w pieśni , zginąc powinno w rzeczywistosci"

;-)

sońka27-05-2010 20:39:49   [#41]

w I gim nowe arkusze?

czyli te założone we wrześniu do niszczarki, czy do sejfu?

 Dzisiaj na naradzie z KO wyraźnie powiedziano, że obowiązkiem dyrektora jest, by arkusze założonew były z chą przyjęcia ucznia do szkoły, czyli we wrzesniu

beera27-05-2010 20:50:29   [#42]
Adaa 27-05-2010 16:18:42   [#34]

Gaba, po prostu dopisz pesel ręcznie na kazdym starym arkuszu

mam dla klasy I na starym druku, nie mam zamiaru przepisywac na nowy ( dopisany tylko pesel jest)


Niezaleznie od durnoty sytuacji - przepisz, bo możesz miec problem w IV klasie, bo tam nowe zapisy są dotyczące klasyfikacji i będziesz miała kłopot za trzy lata.

Choć sądząc po statutach, może za trzy lata wróci ten wzór, który masz teraz.Adaa27-05-2010 21:31:55   [#43]

kurcze...chyba mnie to jednak nie minie (to przepisywanie)

Janusz miał świetny pomysł z tym dodrukiem kolejnych stron arkusza - rozwiązuje to problem przepisywania

i jest rozwiazaniem w sytuacji durnoty

Gaba28-05-2010 06:20:59   [#44]

Czyt podpisała p. Hall to rozporządzenie?

Mnie chyba minie przepisywanie.

jaris-128-05-2010 11:11:05   [#45]
Na stronie MEN rozporządzenie jest jeszcze w dziale "projekty". Jeśli dobrze zrozumiałem, to świadectwa w tym i przyszłym roku szkolnym można będzie wydawać na "starych" drukach, a będzie obowiązek założenia nowych arkuszy dla obecnych pierwszaków?
Gaba28-05-2010 11:33:36   [#46]
pytanie mojej koleżnaki - czy przepisujecie do arkuszy wszystkie zapisy napisane na swiadectwie? Czy wystarczy kserokopia swiadectwa podpisana i opieczętowana jako załacznik?
martek28-05-2010 13:01:52   [#47]

a jak sądzicie czy nowe wzory arkuszy są juz dostępne w sprzedaży skoro rozporządzenie jeszcze w fazie projektu?

i co ze swiadectwami pierwszaków Sp moga zostać stare wzory?

krystyna28-05-2010 13:40:24   [#48]

no,

chyba już można czytać wersję ostateczną,

ostatni opublikowany przez MEN projekt miał datę 21 maja, a dzisiejszy został już skierowany do publikacji:

wersja z 28.05.2010r.:

(Wersja skierowana do publikacji. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) 

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Wzory świadectw nr 1

Wzory świadectw nr 2

Wzory świadectw nr 3

Wzory świadectw nr 4

MorskaKrystyna29-05-2010 22:28:39   [#49]
Reasumując - świadectwa na razie według starych wzorów, a dla pierwszaków z podstawówki i gimnazjum nowe arkusze
Jacek29-05-2010 22:34:26   [#50]
dla pierwszaków z podstawówki i gimnazjum nowe arkusze i świadectwa też :-)
Odśwież
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]