strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
MorskaKrystyna29-05-2010 22:35:16   [#51]

:-(

doczytałam, że w tym roku szkolnym obowiązuje:

a) wydanie uczniom klas pierwszych gimnazjum szkolnych świadectw promocyjnych na drukach według wzorów nr 11-14, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

MorskaKrystyna29-05-2010 22:39:23   [#52]
na stronie MEN jest, że tylko dla pierwszaków z gimnazjum 
Iwona30-05-2010 08:41:01   [#53]

a gdzie w nowych drukach świadectw dla gimnazjum  jest miejsce na wpisanie oceny opisowej z projektu?

Czy coś przegapiłam w drukach czy źle zrozumiałam, że o projekcie ma być informacja na świadectwie?

Fanaberiia30-05-2010 12:04:35   [#54]

Radosna twórczość naszego ministerstwa nie zna granic. Dobrze, ze chociaż wycofali się z koncepcji świadectw promocyjnych wg wzoru, które miały opracować same szkoły. Bo już myślałam, że pojawić się na nich mogły kwiatki, ptaszki, motylki czy inne takie tam.....;) 

krystyna30-05-2010 12:21:54   [#55]

rozp. o świadectwach może opierać się wyłącznie o aktualnie obowiązujące akty prawne, a zapis o projektach jest dopiero "propozycją" MENu - i jeżeli wejdzie w życie, to i rozp. o świadectwach będzie znowu zmienione.


§ 21a. 6. Ocena za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego jest oceną opisową.

7. Temat projektu edukacyjnego oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

no i będzie "ciekawie" ..... ;-(

dota c30-05-2010 14:27:30   [#56]
A co z tymi świadectwami po 1. klasie podstawówki? Też zrozumiałam, że w tym roku wg starych wzorów.
beera30-05-2010 18:56:13   [#57]

Patrzcie, jak to ejst:

Radosna twórczość naszego ministerstwa nie zna granic. Dobrze, ze chociaż wycofali się z koncepcji świadectw promocyjnych wg wzoru, które miały opracować same szkoły. Bo już myślałam, że pojawić się na nich mogły kwiatki, ptaszki, motylki czy inne takie tam.....;)  

to była zmiana, którą  bardzo popieraliśmy podczas konsultacj i będziemy popierać zmiany ustawowe, umozliwiające szkołom takie działanie.

:))))

====

krystyna - zgadza się, niestety.


Gaba30-05-2010 20:15:38   [#58]
kto popierał? Asiu! OSKKO?
beera30-05-2010 20:19:34   [#59]

tak - oskko

w swojej konsultacji, która była TU tworzona


beera30-05-2010 20:22:14   [#60]

(w ogóle nie rozumiem tego szumu wokół tych wzorów swiadectw, to coś w rodzaju "umrzec za Niceę" co się takim zawołaniem pewien Pan wpakował na barykady zupelnie bez powodu- chcesz, robisz swój wzór, nie chcesz, robisz na starym wzorze, co za problem?)

natomiast rozumiem szum wokół tej sytuacji, którą mamy obecnie - to inny kaliberpost został zmieniony: 30-05-2010 20:23:00
Gaba30-05-2010 20:32:00   [#61]

Aha, ja akurat jestem przeciwna robieniu ze świadectw papirków i kolorowych jarmarków. Ale mój gust nie jest ważny - gdyby pozwolono opracować własne wzory pewnie bym pomarudziła i się zdecydowała, bo mi paru rzeczy brakuje, ale, Boże, uchowaj od króliczków i innych koniczynek. 

hihihihi.

Co do wzoru świadectw - uważam  zmianę za słuszną, graficznie lepszą, za danymi osobowymi jest jedynie miejsce urodzenia (a więc nie ma ju urodzony w:..... województwo... <---) i potem tylko kratki na PESEL.

Nie wiem wprawdzie, czy trzeba będzie wpisywać - urodzony a: Krakowie, małopolskie czy Krakowie, USA. Ale to Pikuś.Oba zapisy prawdziwe. A Sierakowów w Polsce podobno 6!

Wg mnie mnie wrzawa dotyczy tylko tego, Asiu, że ja i paru innych już mamy arkusze założone zgodnie z poprzednim rozporządzeniem. Arkusze te nie maja miejsca na pesel. To tylko tyle. Drobiazg - a może nie. Może trochę wyobraźni. I szacunku do pracy administracyjnej nauczyciela.

beera30-05-2010 20:36:14   [#62]

Gaba,

napisałam, ze nie rozumiem szumu wokół tych wzorów (dyrektor/nie dyrektor)

a nie wokól tej sytuacji, która się obecnie zadziała


zemi30-05-2010 20:39:52   [#63]

Jacek już reasumował na poprzedniej stronie, ale podsumujmy raz jeszcze bo kręćka można dostać:

- te klasy, które realizują nową pp - mają nowe arkusze i nowe świadectwa

- te klasy, które realizują starą pp - wszystko po staremu

Czy tak?

 

Gaba30-05-2010 20:41:19   [#64]
Aha, to ja też nie rozumiem. Bo uważam, że to dobre zmiany.
Jacek30-05-2010 20:53:01   [#65]

Klasy realizujące starą pp mają stare druki

Klasy realizujące nową pp (czyli 1 SP i 1 gim) mają nowe arkusze, natomiast w gimnazjum dodatkowo nowy druk świadectwa.


post został zmieniony: 30-05-2010 20:53:40
gosiaes230-05-2010 21:21:17   [#66]

właśnie!!!!!!!!!! - też chciałam wyprowadzić zemi z błędu:

stara pp - stare druki

nowa pp 1 klasa SP - nowe arkusze

nowa pp 1 klasa Gimnazjum - nowe arkusze i świadectwa

teka5730-05-2010 21:26:57   [#67]

Czy dobrze rozumiem,że mając u siebie oddziały przedszkolne  5 i 6 latków,(a nikt  nie deklaruje wcześniejszego pójścia do kl.I),to  diagnozę do 15  czerwca wystawiają n-ki i dla 5 i dla 6 latków na drukach  menowskich(dla 6-cio to rozumiem,ale 5-cio?) i czy w szkolnej dokumentacji(jakiej?) jesteśmy zmuszeni  ją  gromadzić(np.  zakładając "arkusze diagnozy 5-6 latków"?).

Skoro mamy 6-cio latki wpisywać do  księgi  dzieci,to   czy jeszcze nie  wymyślili takich  arkuszy ocen,aby tam  znajdowała się diagnoza?


zemi30-05-2010 21:27:45   [#68]

no to już jestem z błędu wyprowadzona :)))

Jacek30-05-2010 21:37:45   [#69]

§ 4. ust. 7 rozporządzenia

 

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

 

informacja dotyczy dzieci 5 i 6 letnich, które mają obowiązek albo mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej

 

 


post został zmieniony: 30-05-2010 21:42:41
teka5730-05-2010 21:46:38   [#70]
No takkkk...,ale co z "dokumentacją" ,o której wyżej i jej przechowywaniem dla potomnych -ma być  czy nie, i gdzie oraz w jakiej formie?
Jacek30-05-2010 21:55:29   [#71]
to już precyzuje rozporządzenie o dokumentacji przebiegu nauczania
Basik230-05-2010 21:59:17   [#72]
Dla I klasy SP nowe wzory świadectw, czy gilosze wg. obowiązującego dotychczas wzoru?  
Jacek30-05-2010 22:03:21   [#73]
spójrz wyżej kilka postów
Basik230-05-2010 22:10:46   [#74]

Patrzę ale mam mętlik. Zrozumiałam z #66, że świadectwa mogą być na starych wzorach? Czy tak?

To ważne bo decyzje trzeba szybko podejmować.Wkurza mnie ten cały bałagan i jak zwykle pośpiech i działanie dziś na wczoraj.

Jacek30-05-2010 22:25:27   [#75]
w klasie 1 sp stare druki świadectw
Basik230-05-2010 22:36:51   [#76]

Dzięki. Też tak zrozumiałam, wnikliwie czytając teraz  treść uzasadnienia do rozporządzenia.

teka5730-05-2010 23:02:03   [#77]

Jacku-No  chyba,że nie widzę albo nie "czytaty"- gdzie mają być te zapisy o gromadzeniu  dokumentacji w  szkole (z oddziałami przedszkolnymi) dotyczącej  diagnozy dzieci 5 i 6 letnich, bo nie mogę ich  odnaleźć-dokumentacja przebiegu nauczania tyczy szkolnych dzieci ,a nie  przedszkolnych...

chodzi mi, czy za chwilę-dosłowną-MEN- nie  będzie  wymagał czegoś co "poszło do wiadomości rodzica" ,a nie zostało  zachowane w szkole.

Co zatem z diagnozą-jej dokumentacją -w przedszkolu,do którego  uczęszczało dziecko?


Jacek30-05-2010 23:20:40   [#78]

MEN nie może wymagać dokumentacji innej niż ta, którą sam ustalił a w rozporządzeniu jest tylko:

 

§ 2. 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 

2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.

 

§ 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

 

2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

 

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

 

§ 19. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza.

 

Więc rozumiem, że na tej podstawie dokonuje się odpowiednich wpisów w tej informacji oraz innej dokumentacji, którą się określi w statucie.


post został zmieniony: 30-05-2010 23:21:43
teka5730-05-2010 23:47:53   [#79]

Niestety- w dziennikach nie ma opcji- wpisania wyników diagnozy dzieci- stąd moje pytanie i wątpliowści.Zeszyty n-li,?

Dla mnie ,jeśli mam coś robić na druku menowskim, powinno mieć to  odbicie gdzieś? Nikt nie każe ,ale za chwilę ....,bo u nas  prawo lubi działać wstecz.

Czyli  wzajemnie wykluczające się opcje-lubię to.

kozaczek31-05-2010 06:21:28   [#80]
Arkusz ocen nr 54 dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoła Podstawowa Nr 54 MEN-I/38/2 KSZTAŁTOWANIE ZINTEGROWANE - myślę, że to tylko literówka.
edithael31-05-2010 09:04:14   [#81]
A co z oprogramowaniem do wypisywania świadectw? Wydawnictwa będą gotowe?
Bogdan P31-05-2010 09:23:34   [#82]
Pewnie będą gotowe. Problem jednak w tym, czy aktualizacje będę darmowe, czy też nie. MEN lubi "robić dobrze" wydawnictwom i twórcom programów. Urzędnicy z MEN mają tam swoje udziały (nie wiem czy postawić kropkę czy pytajnik po ostatnim pytaniu)
Bogdan P31-05-2010 11:16:10   [#83]

Chciałem zmienić błąd w swoim poście, ale nie mogę :-(

Dlaczego? Czyżby minął czas?


post został zmieniony: 31-05-2010 11:17:31
Fanaberiia31-05-2010 11:17:29   [#84]

Do asi #57

To że oskko coś popiera, to wyklucza innych z wyrazenia swojej opini? Tworzenie świadectw wg wzoru wymyślonego przez szkołę to zbędna praca, której i tak jest w naszym zawodzie dużo. Uważam, że byłaby to sztuka dla sztuki, ze takie zmiany jak wygląd świadectwa nic nie wprowadzają do naszej oświaty. Swiadectwo powinno być drukiem państwowym z pełną jego powagą. A czy zdajesz sobie sprawę, że należałoby opracować wzór graficzny uruchomić całą procedurę zatwierdzenia, a kto ma to zrobić? Masz grafika w szkole? Nie chcę broń Boże polemizować z tobą i narzucać swoje zdanie, ale takie zmiany mogą poczekać to tylko kosmetyka i nic więcej

 

Fanaberiia31-05-2010 11:27:55   [#85]
Można się cieszyć z tego co weszło że nareszcie jasno jest powiedzianeże można wypisywać świadectwa komputerowo. Bo wizytatorzy z KO czepiali się, że przy drukuwaniu świadectw na giloszach brak jest miejsc wykropkowanych i dlatego są one niezgodne z wzorem MEN, a delegacje do drukowania świadectw ma tylko OKE. Na kontrolach mówili że wypisywanie, to nie drukowanie i mieli w nosie twoje argumenty twierdząc,że interpretacja prawa nie należy do ciebie. Ty masz je stosować, a nie dyskutować!
zara31-05-2010 12:47:59   [#86]
Już się pogubiłam. Dzisiaj szukalam w zestawieniu wzorów men " informacji o gotowosci dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej", którą mamy wystawić do 15 czerwca -  w piątek taka ionformacja była w załączniku nr 4 a teraz nie ma ..............gdzie jej szukać?
post został zmieniony: 31-05-2010 12:48:36
Fanaberiia31-05-2010 13:08:04   [#87]

zara jest tylko jeśli masz inny program do otwierania plików to schowany masz numer wzoru i nie mozesz znależć. Musisz rozsunąć tabelkę gdzie są skróty .

 

edithael31-05-2010 13:32:29   [#88]

I gim - nowe arkusze i nowe świadectwa

I sp - nowe arkusze a świadectwa stare

nielogiczne...
skoro obie I-sze idą nową podstawą

mogę I sp nowe świadectwa?

PiotrekM31-05-2010 13:54:13   [#89]
mam techniczne pytanie czy informację o przedszkolakach to dajemy na zwykłym papierze - wydruk wzoru czy to będzie specjalny papier a\la świadectwo
Caro31-05-2010 19:42:54   [#90]

Czy wiadomo już kiedy vulcan wyda aktualizację dostosowaną do nowych wzorów i rozporządzenia ?


( nie można dodzwonić się)

Caro31-05-2010 20:41:47   [#91]

i jeszcze jedno pytanie 

Czy dotychczasowe gilosze będą  pasować ?

danko01-06-2010 10:18:05   [#92]
A co robicie z legitymacjami? Zmienia się tylko symbol MEN.... . Zostawiacie te co są czy zmieniacie na nowe?
rafhak01-06-2010 13:57:07   [#93]
Dzisiaj dzwoniłem do Vulcana. Miła pani zapewniła mnie, że 7 czerwca na ich stronie pojawi się aktualizacja.
ankate01-06-2010 14:26:20   [#94]
Czy będzie na Vulcanie druk informacji dla rodziców 5,6-latków?
beera01-06-2010 15:54:06   [#95]

Fanaberio:
To że oskko coś popiera, to wyklucza innych z wyrazenia swojej opinii?

a ja tak napisałam?

po prostu Twój post jest dobrym przykładem na to, ze nie ma dobrych rozwiązań dla wszystkich.

Gdy się coś podoba dwóm osobom, zawsze się znajda kolejne dwie, którym to się nie podoba. I zawsze warto o tym pamiętać.

Czyli, gdy piszemy" ale to durne", to można być pewnym, ze jest ktoś, kto uważa, że to jest mądre.

To zresztą bardzo jest dobre, generalnie rzecz biorąc, bo pozwala na bilansowanie wszystkiego i wszędzie;)


Krzysztof Pom02-06-2010 13:54:52   [#96]
Uważam, że jeśli nie nastąpiła zmiana w ogólnym wzorze legitymacji, to byłoby głupotą i niegospodarnością niszczenie dotychczas obowiązujących druków tylko dlatego, że mają inny symbol:  MEN... coś tam
ankate02-06-2010 14:05:15   [#97]
Jak myślicie, czy można skopiować załącznik do rozporządzenia (dot. informacji dla rodziców na temat gotowości szkolnej) i wypełnić go, czy koniecznie należy zakupić oryginalne druki np. w CEZASie
mariwu02-06-2010 14:50:31   [#98]

§ 18. 1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

Informacja o gotowości szkolnej nie jest świadectwem, dyplomem ani zaświadczeniem. Moim zdaniem można spokojnie wypełniać wzory wydrukowane ze strony MEN.

 Myślę nawet, że nikt głowy by nie urwał, gdyby nauczyciel przeznaczył na wpisanie np. "zaleceń dla rodziców" czy "podjętych działań" więcej miejsca niż przewiduje to wzór. Bo "wzór" informacji o gotowości jest po to, żeby wszystkie wydawane przez przedszkola zawierały wystandaryzowane/określone tematy/działy/informacje. A, jeżeli ma być informacją rzetelną, to musi zawierać wszystkie zalecenia i wszystkie podjęte działania, wszystkie mocne i słabe strony dziecka a nie "linijkę" dla każdego standardowo podaną przez "wzór". Bo przedszkolaki rzadko funkcjonują pod linijkę ;-)

Gaba03-06-2010 07:25:54   [#99]
Pierwszy raz będziemy pisali świadectwa dla klasy sportowej -czy są jakieś istotne i nieistotne różnice w świadectwie ogólnodostępnym?  Czy dziedziny sportowe wpisuje się na świadectwie? Czy ustala łączną ocenę? 
teka5707-06-2010 12:25:06   [#100]


 W imieniu własnym i kilku  dyrektorek przedszkoli ,mam pytanie,może ktoś  wie, jak jest

Jak jest ostateczna decyzja w sprawie druku diagnozy 5 i 6 latków.Czy ma to być napisane  na druku  ze znakiem wodnym czy  skopiować ze strony MEN?

W PDF-e  nie idzie pisać więc panie muszą wszystkie diagnozy pisać ręcznie(chyba ,że jest sposób).

Koleżanka dziś dzwoniła do  CEZAS-u, twierdzą ,że te druki będą pod koniec tygodnia, ale jakie?????

KO- nic nie wie w tej  kwestii.

Następne pytanie:

Czy wzorem szkoły, przed wystawieniem  diagnozy, ma odbyć się rada pedagogiczna,która coś z tym "fantem robi"-uchwali  ??????

Wydanie diagnozy  rodzicom ma być potwierdzone ich  podpisem ,a ksero  zostaje u nas?

Nauczycielki są przerażone ,że został im tydzień,więc  mają pytanie,czy termin  musi być obligatoryjny?

Czy MEN w tym  roku dopuszcza inną datę?W końcu rok szkolny trwa ,a diagnoza-a ściślej data wydania jej rodzicom, ni jak ma się do  innych  dat związanych z zapisem dzieci  do  szkoły i ukończeniem oddziału przedszkolnego.


Odśwież
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]