strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
jaris-107-06-2010 13:40:11   [#101]
Rozporządzenie na stronie MENu wciąż jest po stronie "Projekty aktów prawnych"...
mariwu07-06-2010 14:12:14   [#102]

teka.

Jak jest ostateczna decyzja w sprawie druku diagnozy 5 i 6 latków.Czy ma to być napisane  na druku  ze znakiem wodnym czy  skopiować ze strony MEN?

Rozporządzenie jasno określa, które druki mają mieć znak wodny albo odpowiedni wzór poddruku. Nie ma wśród nich "Informacji o gotowości szkolnej".

W PDF-e  nie idzie pisać więc panie muszą wszystkie diagnozy pisać ręcznie(chyba ,że jest sposób).

Można ręcznie, można wpisać w komputer druk zgodny ze wzorem określonym przez rozporządzenie.

Koleżanka dziś dzwoniła do  CEZAS-u, twierdzą ,że te druki będą pod koniec tygodnia, ale jakie?????

Takie, jak zaproponuje CEZAS.

Czy wzorem szkoły, przed wystawieniem  diagnozy, ma odbyć się rada pedagogiczna,która coś z tym "fantem robi"-uchwali  ??????

rozp. par. 4.7

Informację o gotowości (...) wydaje sie na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji (...)

Co tu uchwalać? Można najwyżej wpisać, że się wydało.

Wydanie diagnozy  rodzicom ma być potwierdzone ich  podpisem ,a ksero  zostaje u nas?

Nie ma wytycznych :-) Ponieważ mamy obowiązek je wydać, dobrze jakoś udokumentować spełnienie tego obowiązku. Dobrze więc poprosić rodzica o podpis (na wypadek, gdyby zapomniał, że dostał). Dobrze też przechowywać chwilę kopię/ksero na wypadek, gdyby rodzic zagubił (a chciał odzyskać) albo gdyby każdy z rodziców chciał dostać swoją (żegnajcie lasy...). I ustalić np. jak długo przechowujemy.

Czy MEN w tym  roku dopuszcza inną datę?

Pewnie nie. Chyba, że ze względu na sytuację wyjątkową (powódź, późny termin wejścia w życie rozporządzenia) dołoży jakiś "termin dodatkowy". Ale, nie oglądając się na MEN, możesz serdecznie rodziców przeprosić i poinformować ich, że najwcześniejszym mozliwym w Waszej placówce terminem jest:..... Myślę, że przy ewentualnych kontrolach MEN spuści na to, w tym roku, zasłonę milczenia ;-)

 


post został zmieniony: 07-06-2010 14:16:50
Jacek07-06-2010 14:29:53   [#103]
nowe druki można zamówić przez internet (do przedszkola też) i nie czekać na łaskę CEZAS-u.. tu nie podam firmy z racji reklamy wogooglać se można albo na priv dam link... przysyłają w 2-3 dni
post został zmieniony: 07-06-2010 14:31:12
ankate07-06-2010 17:06:49   [#104]

Czy MEN w tym roku dopuszcza inną datę?W końcu rok szkolny trwa ,a diagnoza-a ściślej data wydania jej rodzicom, ni jak ma się do innych dat związanych z zapisem dzieci do szkoły i ukończeniem oddziału przedszkolnego.

15 czerwca to właśnie ta inna data na ten rok, bo normalnie to do końca kwietnia ;-)

teka5707-06-2010 18:58:29   [#105]

Czy MEN w tym roku dopuszcza inną datę?W końcu rok szkolny trwa ,a diagnoza-a ściślej data wydania jej rodzicom, ni jak ma się do innych dat związanych z zapisem dzieci do szkoły i ukończeniem oddziału przedszkolnego.

15 czerwca to właśnie ta inna data na ten rok, bo normalnie to do końca kwietnia ;-)

Powoli,powoli.....-mam wrażenie ,że nigdy tego nie  pisałaś -stąd masz "lekkie"podejście do tematu.

Nikt nie pisał w takim tempie diagnoz na drukach,które jeszcze są niedostępne ,bo  rozporządzenie  nie wiadomo  jak traktować- projekt,czy  już ważne.

Zapis do  szkoły był do końca kwietnia ,ale ...można zapisywać  do  końca  sierpnia,a powodzianom już się skończył.

A poza tym,nikt NIGDY ,nie wystawiał diagnoz na  określonych drukach, w tak  krótkim czasie.(chyba ,że to  będzie zdawkowe)

Mam tyle pytań,bo ja też muszę na   nie odpowiadać n-lom,a niestety nie zawsze  jest  to jasno zapisane,a później  -wymagane-bo  prawo lubi działać  wstecz, pokrętnie.


Odśwież
Adaa07-06-2010 19:13:03   [#106]

które jeszcze są niedostępne

po pierwsze druki już sa dostępne - kilka hurtowni mnie o tym zawiadomiło

Zapis do  szkoły był do końca kwietnia ,ale ...można zapisywać  do  końca  sierpnia,a powodzianom już się skończył.

Wystawiasz diagnozę dzieciom , które są objęte wychowaniem przedszkolnym - w czym problem?
jaris-107-06-2010 19:24:52   [#107]
A ja wciąż swoje: rozporządzenie podpisano, obowiązuje już???
Caro07-06-2010 19:26:59   [#108]

rozporządzenie podpisano :

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1288%3Arozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wiadectw-dyplomow-pastwowych-i-innych-drukow-szkolnych-podpisane-&catid=29%3Apozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53

mam takie pytania:

1. Co zrobić z założonymi arkuszami dla klas pierwszych SP i G? (mają być według nowych wzorów)

2. Czy można drukować arkusze? (portal oświatowy z Wrocławia jeszcze tej opcji nie ma - według nowych wzorów)post został zmieniony: 07-06-2010 19:29:13
ankate07-06-2010 19:47:08   [#109]
Już ma od dzisiaj
Caro07-06-2010 19:57:38   [#110]
ma świadectwa - ale nie arkusze (nowe z peselem) 
fuks07-06-2010 21:10:41   [#111]

Ja rozumiem to tak:

-nowe świadectwa tylko w I klasie gimnazjum

-pozostałe druki, a więc świadectwa i arkusze w tym roku szkolnym b.z.

Dobrze myślę?

Jacek07-06-2010 21:20:14   [#112]

jeszcze nowe arkusze w gimnazjum w kl 1

ewitex07-06-2010 21:34:42   [#113]
Jacek, proszę na priva namiar na kogoś kto ma druki Informacja o gotowości ucznia. Mój adres: ewitex@buziaczek.pl Dziękuję serdecznie.
Justyna07-06-2010 22:24:44   [#114]

W związku z nowym rozporządzeniem - jaki arkusz powinien mie uczeń, który w tym roku powtarza klasę I gimnazjum? Czy nowy arkusz stanowic może załącznik do starego arkusza, czy odwrotnie. Rozporządzenie tego nie reguluje.

rafhak07-06-2010 22:36:41   [#115]
A co z założonymi już arkuszami klas I?
post został zmieniony: 07-06-2010 22:38:41
ankate07-06-2010 22:37:53   [#116]
Do niszczarki i paseczki na gwiazdki świateczne ;-)
rzewa07-06-2010 22:46:44   [#117]
Justyna, ten uczeń będzie miał ten sam arkusz co dotychczas - jak rozporządzenie nic nie mówi o tym, to znaczy , że tego ucznia nowe nie dotyczy -> zatem ma nadal ten arkusz co mu założyłaś w zeszłym roku szkolnym
rafhak07-06-2010 22:47:01   [#118]
No to piękne gwiazdki świąteczne mi się szykują:)
Justyna07-06-2010 23:51:32   [#119]

No właśnie  w tym problem, że jest taki zapis:

§ 34. 1. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zakłada się arkusze ocen na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia

czyli jednak chyba drugoroczni też mają miec nowe, bo w tym roku szkolnym są ponownie w klasie I

Niestety rozporządzenie tego nie reguluje i też nie wiadomo co z uczniami, którzy będą spadac z klas ze starą pp do tych klas z nową podstawą programową w następnych latach i teraz np. ci którzy zostaną w klasie obecnej drugiej gim.


post został zmieniony: 07-06-2010 23:58:46
jolkao208-06-2010 07:36:27   [#120]

Czy dobrze myślę, że zaświadczenia dla 5 i 6 latków na prostym druku – wg wzoru.

 

Marwiu ja poproszę rodziców o podpis na kopi.

 

Kilkoro 5latków chce iść do szkoły – z tego dwoje powinno zostać jeszcze. Jak rodzic dostanie  informacje ( czarno na białym )może zechce zostawić w p-lu , a miejsc nie ma , już po kwalifikacji.

 

Dalej nauczyciele od września prowadzili obserwacje  - w październiku rodzice podpisali, w listopadzie podpisywali diagnozę przedszkolną, w kwietniu drugi raz . I teraz Informacje- fakt się stało ale burzę się . Dodatek za wychowawstwo groszowy a oczekiwania bardzo duże.

 

Wielokrotnie proszę psychologa o konkretną, rzetelną opinię o dziecku – twierdzi że może wpisać tylko to na co godzi się rodzic, a w takim razie co z nauczycielem przedszkola?

Dobrego dnia.

becia1108-06-2010 10:07:48   [#121]

Ja skopiowałam i moi nauczyciele wypisali informację wg takiego wzoru

.......................................................................

 

(pieczęć przedszkola / szkoły)

 

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA

 

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................................................

 

Rok szkolny:2009/2010

 

Forma wychowania przedszkolnego: przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

 

 

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

 

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

 

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

 

1) mocne strony dziecka ...................................................................................................................

 

2) zauważone trudności ....................................................................................................................

 

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka ...................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

4) wskazówki dla rodziców .............................................................................................................

 

 

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

 

1) mocne strony dziecka ...................................................................................................................

 

2) zauważone trudności ....................................................................................................................

 

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka ...................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

4) wskazówki dla rodziców ..............................................................................................................

 

 

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

 

1) mocne strony dziecka ...................................................................................................................

 

2) zauważone trudności ....................................................................................................................

 

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka ...................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

4) wskazówki dla rodziców ..............................................................................................................

 

 

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

 

1) mocne strony dziecka ...................................................................................................................

 

2) zauważone trudności ....................................................................................................................

 

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka ...................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

4) wskazówki dla rodziców ..............................................................................................................

 

 

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia

 

i zainteresowania:

 

1) opis ..............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu ..............................................................

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

3) wskazówki dla rodziców .............................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………

 

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

...................................................................                                     ....... ..........................................................................

 

(data i podpis nauczyciela)                                                                                                                     (pieczęć i podpis dyrektora

mariwu08-06-2010 11:37:00   [#122]

Teka - spokojnie :-)

To tylko sformalizowanie/ujednolicenie pewnych działań przedszkola, które i tak do tej pory prowadziłyśmy. "Informacja o gotowości" nie jest świadectwem/zaświadczeniem, nie jest więc objęta ich rygorami.

Obserwacje zawsze miałyśmy obowiązek prowadzić. Rok temu, dla grup najstarszych, nazwano je "diagnozami". Teraz wprowadzono ujednolicony wzór druku dla tej "ostatecznej diagnozy" i wyraźnie zapisano, że mamy ją rodzicom "oddawać na zawsze" a nie tylko "zapoznawać z wynikami" ;-) I tyle. Cała reszta w rękach dyrektora.

Jasne, że termin jest świństwem (teraz dla zagonionych przed końcem roku nauczycielek, które nagle muszą zmieniać sposób zapisywania diagnoz, od przyszłego roku - wobec faktu, że "ostateczną gotowość" będziemy musiały ustalić na podstawie obserwacji z marca/początku kwietnia, a, jak wiadomo, pół roku w życiu dziecka przedszkolnego - do września - to mnóstwo czasu. Niestety takie są i będą wymogi związane z terminami zapisów do szkół. Tyle, że zaraz wszystkie dzieci i tak pójdą do I klas, więc ten kwiecień będzie trochę... sztuczny? Bo ewentualne odroczenia obowiązku i tak mają swój tryb.).

Chcesz - kupuj druki w firmach (google są już ich pełne :-). Nie chcesz - drukuj ze strony MEN i wypełniaj. Albo sama przygotuj druk - zgodnie ze wzorem z rozporządzenia. I tyle.

 

jaris-108-06-2010 13:52:29   [#123]

Jeszcze jedna wątpliwość/pytanie: w rozporządzeniu nie znalazłem - czy nadal oceny opisowe w I-III (szczególnie I) nadal można drukować i załączać do arkuszy, jak to było do tej pory?

Aha - no i jeszcze: czy na świdectwie dla uczniów z upośledzeniem wpisujemy formułkę, że "uczeń realizował..."


post został zmieniony: 08-06-2010 13:54:31
agda08-06-2010 15:44:56   [#124]

"10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia
szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na
drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad „Wynikami klasyfikacji rocznej" i
„Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację „uczeń / uczennica
realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i
potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w
.........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa
zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Adnotację taką
umieszcza się również na arkuszach ocen uczniów nad tabelą w części dotyczącej
wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym.'

Jest to w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

agda08-06-2010 16:00:41   [#125]
A o załączaniu oceny opisowej do arkusza jest w rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji.
Caro08-06-2010 16:33:19   [#126]

§ 30. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, na drukach według dotychczasowych wzorów,
mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

§ 31. 1. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczali do klasy II
gimnazjum, otrzymują świadectwa szkolne promocyjne na drukach według
dotychczasowych wzorów.
2. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 ukończyli
gimnazjum, otrzymują świadectwa ukończenia gimnazjum na drukach według
dotychczasowych wzorów.
3. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 świadectwa szkolne promocyjne
gimnazjum oraz świadectwa ukończenia gimnazjum wydawane są na drukach
według wzorów określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.


1. Czy ten zapis oznacza, że można wydawać w SP świadectwa "po nowemu" lub "po staremu" przez 2 lata

2. W gimnazjum nie można "po nowemu" w 2 i 3 klasie?


jaris-108-06-2010 20:09:14   [#127]
Dzięki za rozwianie wątpliwości! Caro: ja właśnie tak to rozumiem: po nowemu lub po staremu:) Choć co nowych druków za dwa lata w SP to mam wątpliwości....
post został zmieniony: 08-06-2010 20:13:36
gera08-06-2010 22:50:47   [#128]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz. U. Nr 97, poz. 624)

ogłoszono dnia 7 czerwca 2010 r.
obowiązuje od dnia 15 czerwca 2010 r.

Termin wejścia w życie = termin wydania dokumentów o gotowości... :)

gera08-06-2010 23:24:49   [#129]

Ups, chyba przesadziłam...

§ 37. Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, na druku według dotychczasowego wzoru, mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

ankate08-06-2010 23:29:25   [#130]
Wcale nie przesadziłaś, bo informacja dla rodziców powinna być wydana na nowym wzorze do 15.06.10, a zaświadczenie to zaświadczenie, nie wiem, czy do tej pory był jakiś stary wzór, ja pisałam po prostu zaświadczenie.
mariwu08-06-2010 23:33:45   [#131]

Nie wiem gera czy przesadziłaś, bo nie wiem czy "7 dni po opublikowaniu" to 14 czy 15 czerwca 2010.

Ale "Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki..." to zupełnie coś innego niż "Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku...". "Informacja.." to zupełnie nowy druk. Nie ma "dotychczasowego wzoru". I mamy ją wydać rodzicom do 15 czerwca. Nawet w MEN wiedzą, że nauczycielki przedszkola są the best... ;-)

O, ankate :-)


post został zmieniony: 08-06-2010 23:34:18
gera08-06-2010 23:49:48   [#132]

W zał 1 czytamy

12. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1) w gimnazjum:

a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;

2) w szkole ponadgimnazjalnej:

a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,

c) "IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym,

d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

 Pytam

1.W związku z tym, jeśli w gimnazjum idziemy nową pp też dla kl 2i3 (była taka możliwość) to też wpisujemy?

2.Co z uczniami, których rodzice chcą zmienić j.o (kontynuację) po SP ? (np. uczyli się w formach pozaszkolnych lub mieli ten j.o jako dodatkowy)

gera08-06-2010 23:54:03   [#133]
Pomyliłam. Pracuje w gimnazjum. Czytałam opublikowane i data zwróciła moją uwagę. Już załapałam.
martek09-06-2010 17:29:59   [#134]

wydanie informacji o gotowości- rozumiem!, dopytam jeszcze o to zaświadczenie o spełnianu obowiazkowego przyg. przedsz. Czy wydajecie takie zaświadczenie wszystkim rodzicom przedszkolaków i kiedy? czy tylko tym, którzy o nie poprosza? Do  tej pory nie dawałam takich zaświadaczeń( tylko pamiątkowy dyplom dla dziecka), zaświadczenie wtedy, gdy rodzic takiego potrzebował...

malmar1509-06-2010 19:07:14   [#135]

ja wydaję zawsze we wrześniu

to coś w stylu legitymacji uczniowskiej i czasem rodzice sześciolatków mówią, że z tego korzystają


malmar1510-06-2010 15:06:17   [#136]
w wymianie plików- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w wordzie
jasza6610-06-2010 20:09:27   [#137]

Podnoszę problem poruszony przez Justynę #114, #119

Mam ucznia który uczęszcza w bieżącym roku do klasy I gimnazjum (to już jego trzeci rok w klasie pierwszej). W rozporządzeniu mamy zapis:

Dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zakłada się arkusze ocen na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

 Więc wynika stąd, że nowy arkusz chyba musi być założony. I co dalej:

1. Przepisujemy do nowego arkusza  dwa poprzednie lata?

2. Wkładamy do nowego arkusza stary arkusz?

3. Nie zmieniamy tego arkusza i czekamy co się potem stanie ??? ;-)

Odśwież
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]