Wymiana plik闚
Autor:
Opis:
Plik:

Kategoria: Prawo.

Liczba plik闚: 651, sortowanie wg daty malej帷o.

Data Autor Opis Liczba pobra
05.09.2022 Leszek ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczni闚 wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z
Pobierz: rozp. MEN-ocenianie-klasyfikowanie-uczni闚-stan 1.09.2022.7z* (31 KB)
199
24.08.2022 Leszek ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szko造 w podmiocie leczniczym - plik7z
Pobierz: rozp. MEN-szczeg馧owe kwalifikacje nauczycieli ze zm. 24.08.2022 r..7z* (35 KB)
228
17.05.2022 Leszek 2 ujednolicenie - na dzie 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kszta販enia dzieci z Ukrainy - program 7z
Pobierz: rozp. MEiN-kszta販enie Ukrai鎍闚 ze zm. 18.05.2022.7z* (31 KB)
182
12.04.2022 Leszek ujednolicone na dzie 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kszta販enia dzieci z Ukrainy - program 7z
Pobierz: rozp. MEiN-kszta販enie Ukrai鎍闚 ze zm. 12.04.2022.7z* (31 KB)
197
10.03.2022 malmar15 ujednolicone rozporz康zenie- Kszta販enie os鏏 nieb璠帷ych obywatelami polskimi- stan na 10 marca 2022
Pobierz: 2022- ROZPORZ.ZENIE- KSZTAzENIE OS笅 NIEB犵。YCH OBYWATELAMI POLSKIMI- JEDNOLITE.zip* (23 KB)
189
10.03.2022 Leszek ujednolicone rozp. w spr. szczeg馧owej organizacji szk馧 i przedszkoli publicznych - stan na 10.03.2022 r. - nowy art. 21a o liczebno軼i oddzia堯w z dzie熤i uchod嬈闚 z Ukrainy
- spakowane 7z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-organizacja szk馧 publicznych-10-03-22.7z* (27 KB)
260
10.02.2022 Leszek ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r.
rozpakowa 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-10-02-22.7z* (107 KB)
185
10.02.2022 Leszek tekst jednolity rozp. MEiN w spr. czasowego ograniczenia od 10.02.2022 r.
rozpakowa 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szko豉ch podczas epidemii-10-02-22.7z* (20 KB)
81
29.01.2022 Leszek Rozporz康zenie MEiN
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - ju zmieniane na 31.01.2022 r. ujednolicenie wypakuj 7z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szko豉ch podczas epidemii-31-01-22.7z* (20 KB)
89
14.12.2021 Leszek DZI PUBLIKOWANE - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 1.01.2022 r.
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-1-01-22.7z* (103 KB)
268
11.11.2021 Leszek ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 11.11.2021 r.
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-11-11-21.docx.zip* (102 KB)
234
03.09.2021 Jacek Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 wrze郾ia 2021 r.
Pobierz: Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego 4 wrze郾ia 2021 r..zip* (23 KB)
648
20.08.2021 Leszek ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 20.08.2021 r.
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-20-08-21.7z* (104 KB)
432
25.07.2021 malmar15 zaj璚ia wspomagaj帷e- rozporz康zenie MEiN- stan na 23.07.2021
Pobierz: ROZPORZ.ZENIE MEN- SZCZEG粌NE ROZWI╴ANIA- COVID-19- stan na 23.07.2021.rar* (69 KB)
304
03.06.2021 Leszek zaj璚ia wspomagaj帷e - rozporz康zenie MEiN
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-31-05-21.7z* (51 KB)
328
03.06.2021 Leszek rozp. MEN w spr. nadzoru pedagogicznego z projektem zmian od 1.09.2021 r.
Pobierz: Rozp. MEN w spr. nadzoru pedagogicznego z proj. zm..docx* (30 KB)
358
23.04.2021 Leszek tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 26-04-21.7z* (24 KB)
235
15.04.2021 Leszek tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - na 19.04.2021
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 19-04-21.7z* (23 KB)
135
13.04.2021 Leszek T. uj. rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - 19 zmiana przepisu
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-14-04-21.7z* (47 KB)
107
09.04.2021 Leszek tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - na 12.04.2021
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 12-04-21.7z* (20 KB)
102
19.03.2021 Leszek tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - na 22.03.2021
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 22-03-21.7z* (14 KB)
244
12.03.2021 Leszek tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - na 15.03.2021
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 15-03-21.7z* (14 KB)
208
12.02.2021 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r.
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 15-02-21.7z* (12 KB)
289
15.01.2021 Jacek Tekst ujednolicony ze zmian wynikaj帷 z Rozporz康zenia Rady Ministr闚
z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie ustanowienia okre郵onych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwi您ku z wyst徙ieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021
Pobierz: Tekst ujednolicony - Rozporz康zenie Rady Ministr闚 ws nakaza闚 i zakaz闚 15 stycznia 2021 r..zip* (51 KB)
231
14.01.2021 Jacek Tekst ujednolicony Rozporz康zenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. ws czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty po zmianie, kt鏎a wchodzi w 篡cie 18 stycznia 2021 r.
Pobierz: Tekst ujednolicony Rozporz康zenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. ws czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty.zip* (17 KB)
363
21.12.2020 Leszek T. uj. rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - egzaminy COViD
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-22-12-20.7z* (49 KB)
245
28.11.2020 Jacek Tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. obowi您uj
Pobierz: Zmiana rozp. MEN przez MENiN z dnia 27.11.2020 r..zip* (44 KB)
261
25.11.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 30.11.2020 r.
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 30-11-20.7z* (12 KB)
366
19.11.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 20.11.2020 r.
z "500"
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-20-11-20.7z* (39 KB)
419
06.11.2020 Jacek Tekst ujednolicony rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie ustanowienia okre郵onych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwi您ku z wyst徙ieniem stanu epidemii po zmianie obowi您uj帷ej od 7 listopada br.
Pobierz: Rozporz康zenie RM - ws ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚.docx* (47 KB)
306
06.11.2020 Jacek Tekst ujednolicony rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie ustanowienia okre郵onych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwi您ku z wyst徙ieniem stanu epidemii po zmianie obowi您uj帷ej od 7 listopada br.
Pobierz: Rozporz康zenie RM - ws ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚.zip* (45 KB)
97
05.11.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 9.11.2020 r.
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 9-11-20.7z* (11 KB)
622
23.10.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 24.10.2020 r.
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 24-10-20.7z* (11 KB)
571
22.10.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 21.10.2020 r.
dla szk馧 ze szkoleniem sportowym
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 21-10-20.7z* (10 KB)
155
17.10.2020 Leszek tekst ujednolicony rozporz康zenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 16.10.2020 r.
Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 16-10-20.7z* (10 KB)
271
07.09.2020 Leszek nowe rozwi您anie w nauczaniu indywidualnym - tekst ujednolicony rozporz康zenia - 8.09.2020 r.
Pobierz: rozp. MEN-Indywidualne-obowiazkowe-roczne-stan 8-09-2020.7z* (10 KB)
366
07.09.2020 Leszek t.j. szczeg鏊ne rozwi您ania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania JSO w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 - chyba ju 10 zmiana - MEN si uczy
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-1-09-20.7z* (37 KB)
422
16.08.2020 Leszek ujednolicone rozporz康zenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z COVID-19 - UWAGA-s zmiany w stosunku do projektu
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-1-09-20.7z* (37 KB)
793
12.08.2020 Leszek ujednolicone rozporz康zenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z COVID-19 - z projektem zmian
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania podczas epidemii-z proj zm. 11.08.20.7z* (35 KB)
372
12.08.2020 Leszek ujednolicone bhp w szkole i plac闚ce wraz z projektem zmian z 11.08.2020 r.
Pobierz: rozp. bhp w w szkole-z proj zm. 11-08-2020.7z* (17 KB)
580
05.08.2020 Leszek projekt wynagrodze nauczycielskich od 1.09.2020 r. na tle poprzednich
Pobierz: proj. rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-od-1-09-2020.7z* (14 KB)
481
07.06.2020 Leszek ujednolicone na dzie 6.06.2020 r. rozporz康zenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania kolejnych szk馧 i plac闚ek (po 9 zmianach) - mo瞠 ostatnia ta 9. zmiana
Pobierz: rozp. MEN-zamkni璚ie szk馧 ze zm. na 6.06.2020.zip* (19 KB)
203
04.06.2020 Leszek ujednolicone na dzie 4.06.2020 r. rozporz康zenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania kolejnych szk馧 i plac闚ek (po 8 zmianach)
Pobierz: rozp. MEN-zamkni璚ie szk馧 ze zm. na 4.06.2020.zip* (19 KB)
118
01.06.2020 Leszek ujednolicone rozporz. MEN z 7 zmianami - szczeg鏊ne rozwi您ania dla szk馧 w okresie epidemii na dzie 1.06.2020
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-1-06-20.zip* (38 KB)
184
01.06.2020 Leszek ujednolicone na dzie 1.06.2020 r. rozporz康zenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania kolejnych szk馧 i plac闚ek (po 7 zmianach)
Pobierz: rozp. MEN-zamkni璚ie szk馧 ze zm. na 1.06.2020.zip* (18 KB)
98
01.06.2020 Leszek ujednolicone rozp. o awansie zawodowym ze zm. z 2019 r.
Pobierz: Rozp_MEN-AWANS zawodowy nauczyciela-2019-bez wzor闚.zip* (17 KB)
317
20.05.2020 Leszek ujednolicone rozporz. MEN z 6 zmianami - szczeg鏊ne rozwi您ania dla szk馧 w okresie epidemii na dzie 20.05.2020
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-20-05-20.zip* (38 KB)
312
15.05.2020 Leszek ujednolicone na dzie 18.05.2020 r. (z wyj徠kami) rozporz康zenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania kolejnych szk馧 i plac闚ek (po 6 zmianach)
Pobierz: rozp. MEN-zamkni璚ie szk馧 ze zm. na 18.05.2020.zip* (17 KB)
443
15.05.2020 Leszek ujednolicone rozporz. MEN z 5 zmianami - szczeg鏊ne rozwi您ania dla szk馧 w okresie epidemii na dzie 18.05.2020 z wyj徠kami
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szko豉ch podczas epidemii-18-05-20.zip* (26 KB)
296
07.05.2020 gula za陰czniki
Pobierz: Za陰cznik nr 2,3.zip* (14 KB)
702
* Plik dost瘼ny tylko dla cz這nk闚 OSKKO.

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]