16 kwietnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu uchwały
i rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść uchwały ws. programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" wraz z załącznikiem

Treść rozporządzenia ws. szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO