powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych
zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki
publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

Tekst ujednolicony
(do pobrania dla zalogowanych Członków OSKKO)

 


Zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny