Konsultacja OSKKO: Wyprawka Szkolna 2005

18 lutego 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa, 14 lutego 2005 r.

DKOS - VI- CZ - 6112 - / wyp.6 / 2005

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu projekty:

Uchwały    w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu uczniów w 2000r. „Wyprawka Szkolna" wraz z załącznikiem do uchwały Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2005/ 2006.

Jednocześnie, ze względu na szczególnie pilny charakter sprawy, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie zgłoszenie uwag do przedstawionych projektów.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

projekt
RZĄDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW
STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2005r. „WYPRAWKA SZKOLNA"

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna

 

Uzasadnienie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ............................  2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

 

Uzasadnienie
konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału