powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych
punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.


2 lipca 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO