powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o konsultację projektu rozporządzenia.

Aktualizacja (6 maja 2011): Stanowisko OSKKO

 

Zapraszamy do konsultacji:
Treść dokumentu

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:
Dyskusja na Forum OSKKO

Dla Członków OSKKO do pobrania z Wymiany Plików:
Tekst ujednolicony z propozycjami zmian
(żeby pobrać plik musisz być zalogowany)