powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie form działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie


Zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny