28 grudnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
Uzasadnienie

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO