5 grudnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu, cz. 1
Treść projektu, cz. 2
Uzasadnienie

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO