Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia............grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

8 grudnia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu a ponadto: faks otrzymany z MENIS na prośbę OSKKO  - z wyjaśnieniami dot. standardów
Załącznik - algorytmy subwencji    
uzasadnienie MENiS    
konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału    
stanowisko OSKKO    
zobacz także - konsultację ubiegłoroczną