14 maja 2016 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
.

 OSKKO zostało poproszone przez Ministerstwo Zdrowia
o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO
 

 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Zdrowia dn. 13.06.2016.

Pobierz stanowisko OSKKO