powrót

Ponowna konsultacja
projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

18 lipca 2003r otrzymaliśmy pismo:

oraz treść projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

zapraszamy do konsultacji na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO wypracowane w drodze konsultacji:

pismo OSKKO/O-08/2003

 W odpowiedzi na Państwa pismo DKOS-1/DB-5022/03,      z dn. 17 lipca 2003r przedstawiam:
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty aprobuje zmiany przewidziane w projekcie ww. rozporządzenia.

Dostrzegamy jednak brak istotnego uregulowania. Wnioskujemy o ujęcie w rozporządzeniu kwestii dni wolnych w zespołach szkół (czy dzień wolny w czasie egzaminu pisemnego dotyczy danego typu szkoły czy wszystkich szkół w zespole).
Interesuje nas też wyjaśnienie sprawy - czy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie odbywał się w tym samym terminie - dla wszystkich zawodów?
Ponadto zgłaszamy wniosek o niezwłoczne sporządzenie tekstu jednolitego omawianego rozporządzenia wraz ze zmianami, ze względu na potrzebę jednoznacznego ujęcia tak ważnej kwestii.